Destinația majoră a școlii de arte: perpetuarea idealului educațional

„Fiecare om ar trebui să asculte puțină muzică, să citească puțină poezie și să privească o pictură frumoasă în fiecare zi din viața sa, astfel încît îngrijorările lumești să nu-i șteargă simțul frumosuluipe care Dumnezeu l-a implantat în sufletul uman.                                                                    „(Johann Wolfgang von Goethe)”

Sistemul educaţional din R. Moldova se confruntă cu problema resurselor  insuficiente, lipsa mecanismelor de atragere, pregătire şi menţinere în sistem a cadrelor didactice de calitate, infrastructura depăşită, sistem deficient de evaluare a reuşitei elevilor şi studenţilor, curriculum, în unele cazuri, prea complicat şi neadaptat la cerinţele pieţei muncii. 

Una din institutiile care incearca sa faca fata provocarilor si să educe oameni cu gândire independentă, capabili să analizeze, să pună la îndoială, să argumenteze, să se poată descurca într-un viitor încă necunoscut, este Şcoaai de Arte “Valeriu Poleakov” care a fost fondată în perioada postbelică, în anul 1947. Pe timpuri, era prima şcoală de muzică din Chişinău, cu un contingent de 100 elevi și se numea Şcoala de Muzică nr.1, iar activitatea ei se desfășura  într-o casă simplă de pe strada Miciurin a capitalei.În anul 1984, școlii i se pune la dispoziţie un bloc nou, modern şi  acomodat cerinţelor unei asemenea instituţii, care s-a construit  în apropierea circului, pe strada A. Doga 19/1, într-un colţ pitoresc şi liniştit al sectorului Râşcani al oraşului Chişinău. Din anul 1986, se va numi Şcoală de Arte, iar un pic mai târziu va  purta numele lui Valeriu Poleakov, renumit compozitor şi dirijor din Republica Moldova..Educaţia extrașcolară in aceasta institutie se deosebeşte de educaţia formală prin caracterul opţional-benevol şi pluridisciplinar al serviciilor educaţionale oferite, prin varietatea activităţilor educative organizate într-un cadru nonformal şi într-o atmosferă permisivă, prin utilizarea unor forme specifice de evaluare şi prin posibilitatea de a alege forma, profilul şi timpul potrivit pentru ocupaţii. În cadrul şcolii activează cadre didactice cu experiență, care predau discipline muzical teoretice, pianul, instrumentele cu corzi, instrumentele populare, instrumentele aerofone şi de percuţie, canto, dirijat coral, teatru, arte vizuale și coregrafie.

 Procesul didactic în Școala de Arte V. Poleakov este diversificat, multilateral și variat: copiii aleg ceea, ce este mai aproape de natura lor, ce corespunde necesităţilor şi intereselor lor de dezvoltare, el contribuie la autodeterminarea timpurie, dă posibilitate de a-şi trăi pe deplin copilăria, realizându-se pe sine însuşi şi în viitor rezolvând problemele sociale semnificative.                                                                                           

Școala de Arte are destinaţie specială în alegere: aici vin copiii nu pentru că „trebuie”, ci pentru că este interesant, există cerere, scop.   Învăţămîntul extrașcolar, la care se atribuie Școala de Arte „Valeriu Poleakov” este realizat în baza elaborărilor de  autor, spre deosebire de şcoală, aici lipsesc limitele, notele stricte, în schimb sunt multe elaborări de autor, precum Curriculumul la Decizia Școlii, programe individuale de studii, alegerea orientărilor artistice, formarea grupelor, stabilirea conţinutului studiului şi formei de certificare etc. 

Pe parcursul celor 70 ani de activitate Școala de Arte „Valeriu Poleakov” și-a identificat mereu prioritățile instruirii prin artă, axate pe valori umane universale și naționale și au absolvit-o  6360 elevi. Absolvenţii şcolii, care și-au continuat studiile în domeniu artelor, activează în prezent în funcţie de profesori la Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice,  la Colegiul de Muzică,”Ştefan Neaga”, în şcolile de muzică şi arte, evoluează în cele mai prestigioase colective profesioniste şi de amatori din ţară şi în afara ei.Aşa absolvenţi ca Dolgopolov Vladimir, Munteanu Vitalie au devenit Laureaţi ai concursurilor internaţionale din or.Clinghetal, Germania Democrată- Premiul I în anul 1978 și  concursul baianiştilor –  Cupa Lumii 1975 din or. Helsinchi. Şcoala se mândreşte cu absolvenții, care au activat şi activează în diferite orchestre profesioniste: Barladean Mihai- vioară, Glava Valeriu- vioară, Loznic Marc- violoncel, Ciutac Eugen- vioară, Tărăcilă Nicolai – vioară, Ichim Valeriu – vioară, Ciuhrii Andrei- contrabas, Frecăuţanu Gabriel – clarinet, Rusu Lilia – vioară, Hazin Alexandru – vioară, Mihai Dumitru – nai, Cazacu Veaceslav – ţambal, Popa Sergiu – acordeon, Chirilescu Marin – vioară, Babără Doina – vioară, Pocitari Vasile – vioară, Acris Dumitru – actor de teatru și mulți alții. Colectivele scolii au îmbogățit programele de concert, participând la diverse concerte festive, concursuri Republicane, ocupând locuri de frunte. Concertele Jubiliare se desfășurau în diferite locații din  oraş, precum: Palatul sindicatelor, Clubul feroviarilor, palatul Steaua Roşie, Filarmonica Naţională ,,Serghei Lunchevici,, etc. Deasemenea, mândria școlii o constituie și soliştii canto  academic: Bulican Mariana, Maimescu Iurie, Cvasniuc Ion – Teatrul de Operă şi Balet ,, Maria Bieşu,,  Mâţu Dumitru, Timofte Veaceslav. De o mare popularitate se bucură  ansamblul  Brio Sonoris, care își are originea în școala noastră. Absolvenții Școlii de Arte V. Poleakov, sunt astăzi solişti  canto de muzică uşoară: Voinovan Jeorgeta, Marchitan Doina, Şendrea Alexandru; iar Mahu Viorel, Polisca Cezara Elena sunt artiștii ce profesează canto popular. Intregul colectiv de la scoala de Arte „V.Poleacov”participa activ la diferite festivaluri si concursuri nationale, ocupand locuri de frunte.Si sectia de arte vizuale deschide oportunitati. După cum problemele din societate sunt mereu într-o continuă transformare, profesorii de arte vizuale au menirea de a le cunoaşte şi „a pune umărul” la soluţionarea acestora, ca, până la urmă, valorile autentice artistice să dăinuie în ciuda impedimentelor. Profesorul de arte devine astfel ghidul care conduce elevii spre perfecţionarea deprinderilor şi abilităţilor de adaptare şi, totodată,  îi pune în situaţia de a descoperi singuri soluţia şi de a învăţa din greşeli, dezvoltându-le astfel responsabilitatea pentru actul de a învăţa să înveţi şi pentru încrederea în propriile forţe. 

 Orele de Arte Plastice ofera un camp larg pentru manifestarea spiritului de inițiativa, valorificarea potențialului intelectual, creativității și a aptitudinilor artistice de care dispun copiii. 

În general, cheia succesului unui profesor este creativitatea şi originalitatea, deoarece elevul aşteaptă de fiecare dată ceva nou, ceva ce o să-l intrige şi îl va atrage într-un nou univers unde capacităţile sale se vor manifesta cu o putere nemaivazută. Astăzi, mai mult ca oricănd, elevii au nevoie de îndrumarea unui profesor competent, ce îşi cunoaşte şi îşi iubeşte profesia, poate atrage elevii spre deschiderea noilor orizonturi în învăţătură prin  felul său de a fi ingenios şi creativ.  Odată ce elevul, venind la studii la Școala de Arte, se simte liber şi primeşte acea căldură din partea profesorului, este motivat spre a cunoaşte şi are dorinţa de a afla ceea ce îl face să depăşească pragul de stricteţe dintre raportul profesor-elev, simte necesitatea de a comunica liber, de a-şi exprima fără constrîngeri ndurile prin culoare, forme, linii şi ideile ce-i bântuie-n minte. Astfel necesitatea de interrelaţionare permite elevului de a-şi dezvolta latura creativă şi de a o plasa pe un nivel mai înalt.

Responsabilitatea unui profesor de arte vizuale pune baza personalităţii viitorilor pictori, arhitecți, sculptori,  viitorilor profesori…   

Fiinţă umană genuină, profesorul de arte vizuale  este un umanist, care ştie să fie critic cu sine însuşi şi absurdităţile vieţii, fără a fi cinic sau disperat.   Este o persoană care se autodezvăluie, astfel încât elevii îi pot vedea şi virtuţile, şi imperfecţiunile.  Profesorul, prin exemplul propriu, ajută elevii să-şi dezvolte voinţa, curajul şi speranţa în realizarea potenţialului artistic. Astfel, profesorul, prin felul său de a fi, prin deprinderile sale de viaţă, dă exemplu şi discipolilor săi, devenind un magistru ce le dezvăluie tainele frumosului, a visului, a imaginaţiei, a destinului în general. Poate e prea mult să spunem că noi profesorii le făurim viitorul copiilor, însă, fără îndoială, îl marcăm prin fiece gest şi cuvânt rostit, prin învăţătura pe care-o semănăm.

Ce poți face pentru un profesor… poți să-i dai posibilitatea de a-și ține fruntea ridicată, căci verticalitatea el singur o va asigura.   

 Scoala de Arte „V. Poleacov”  reprezintă   o instituție cu multe realizări, cu copii talentați, dar şi absolvenți ajunşi  artiști cunoscuți pe plan local, național  și chiar  internațional. Toţi sunt mândria  noastră;  ei constituie „ambasadorii” şcolii.   

Este oare „V. Poleacov” o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local?  Posibil ca nu, dar tinde sa creeze condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i insufle încrederea în sine, să îl încurajeze să se manifeste liber prin creativitatea sa şi să îl ajute să înţeleagă că, prin muncă perseverentă,  prin descoperirea talentului său  poate deveni „Artistul de mâine”.   

La final vreau să aduc cuvinte de enorma recunoștință Doamnei Zinaida Ursu, director-adjunct al acestei școli, căci interviul Dumneaei constituie temelia și esența acestui articol.

autor: Golubev Renata

Un gând despre „Destinația majoră a școlii de arte: perpetuarea idealului educațional”

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s