EDU-ART 2020 / APEL: Capsula Timpului – atelier deschis cu Anna Bantiuc și Anastasia Osoianu / CALL: Time Capsule – open workshop

scroll down for English –

RO

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE – apel de participare

Capsula Timpului – atelier deschis cu Anna Bantiuc [MD] și Anasasia Osoianu [MD]

Ce? „Capsula Timpului” – un laborator de creație
Când? 5 sesiuni (offline și online) planificate între 25 iulie și 23 august 2020 (25-26.07; 01-02.08; 08-09.08; 15-16.08, 22-23.08)
Unde? Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei, str. Șciusev 103, Chișinău) + sesiuni online

Cine suntem? Cum trăim, în ce condiții? Ce ne inspiră și care ne sunt nevoile? Care acțiuni își vor păstra valoarea timp de o jumătate de secol? Prin ce se va deosebi omul din anul 2070 de omul din prezent? Putem aduna fragmente într-o istorie colectivă, care ar descrie perioada prin care trecem?

Invităm tinerii artiști și persoanele pasionate de artă să se alăture unui laborator de creație, unde, pe parcursul celor 5 săptămâni, să analizăm subiectul „periferiei” într-un context urban, cercetându-l și reprezentându-l cu ajutorul unor mijloace artistice, cu scopul identificării și extinderii limitelor de percepție asupra orașului ca loc de locuit.

În fiecare zi de luni participanții vor primi câte un mesaj cu sarcini, care vor trebui finalizate timp de o săptămână (fiecare participant este liber să decidă asupra timpului alocat activităților planificate). Lucrările create, informațiile și obiectele colectate pe parcursul unei săptămâni, ca urmare a sarcinilor realizate, vor forma conținutul unei „Capsule de Timp”.

Sesiunile de lucru în atelier vor fi de natură practică, iar discuțiile online vor avea drept scop cunoașterea participanților și crearea unui context în care aceștia să-și dezvolte propriile lor idei.

Vă puteți înscrie în calitate de participant completând acest formular.
Data limită: 23 iulie 2020
Participanții înscriși vor primi instrucțiuni prin email referitor la prima întâlnire pe data de 24 iulie 2020

Mai multe detalii despre proiectul Edu-Art 2020 se găsesc la acest link: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

informație pentru contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

EN

EDU-ART / ART RESEARCH AND CULTURAL ACTIVISM ON THE PERIPHERY – open call

The Time Capsule – open workshop with Anna Bantiuc [MD] and Anastasia Osoianu [MD]

What? ”The Time Capsule” – an art laboratory
When? 5 sessions (offline and online) between the 25th of July and 23rd of August 2020 (25-26.07; 01-02.08; 08-09.08; 15-16.08, 22-23.08)
Where? Zpace-Workshop (Zemstva House, 103 Sciusev Street, Chisinau) + online sessions

***

Who are we? How do we live, in what conditions? What are our needs and inspirations? Which actions will preserve their value for at least half a century? What will be the differences between us and a person living in 2070? Can we collect fragments into a common history that would describe the times we are going through?

We invite emerging artists and young people that are passionate about art to join an art laboratory, where during 5 weekends we will be analyzing the topic of “periphery” in an urban context, researching it and representing it in a creative way, in order to define and extend the limits of the perception of the city as a living place.

Every Monday the participants will receive a message with tasks that need to be fulfilled during the week (every participant is free to decide about the time s/he needs to fulfill the tasks). In the end, the artworks that will be created and the information or objects that will be collected during the workshop will contribute to the content of a “Time Capsule”.

The offline sessions will involve physical work and will be taking place in the studio, while the online sessions will aim to get the participants acquainted with the topic and provide a context, in which they could develop their own ideas.

You can register as a participant by completing this form.
Deadline: 23rd of July 2020
Participants will receive instructions regarding the first meeting, via email, by 24th of July 2020

More information about the Edu-Art 2020 project: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund (AFCN). The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s