EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Practici de autoorganizare – de la artă spre activism (săpt. 8) / Practices of self-organization – from art to activism and back (week 8)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Practici de autoorganizare – de la artă spre activism (săpt. 8)

Marți, 27 octombrie 2020 / 18:00-21:00 / online Limbajul artei video în arta contemporană din Kârgâzstan – o prezentare de Muratbek Djumaliev și Gulnara Kasmalieva [KG] facebook.com/events/652429275458440/

Vineri, 30 octombrie 2020 / 18:30 / Kormușka / str. Pușkin 22 (vizavi de Casa Presei)
Masa Critică Chișinău – un flashmob precedat de un atelier de eco-activism cu participarea Anei M Popa [MD] și a lui Bermet Borubaeva [KG]
facebook.com/events/790316714863616/

Sâmbătă, 31 octombrie 2020 / 16:00 / Zpațiu (str. Al. Șciusev 103)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – eveniment „ad-hoc” cu participarea colectivului de artă Kolxoz (Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CZ])
facebook.com/events/440483806920867/

Marți, vă invităm la o prezentare de artiștii Muratbek Djumaliev și Gulnara Kasmalieva [KG] (Școala de Artă Contemporană ArtEast) – „Media video în practica de artă contemporană în Kârgâzstan. „Prin exemple din practica noastră artistică, dar și practica colegilor noștri din Kârgâzstan, vom vorbi despre contextul în care video a devenit una dintre cele mai răspândite forme media în arta contemporană din Kârgâzstan în primul deceniu al anilor 2000.”

Vineri, vă invităm să vă alăturați mișcării Masa Critică – o plimbare în masă cu bicicletele, care are loc de obicei în ultima zi de vineri a fiecărei luni, în mai multe orașe de pe glob. Pentru a planifica următoarea Masă Critică și pentru a colecta idei vă invităm la un atelier deschis de activism ecologic, cu durata de trei zile, care se va desfășura pe 28, 29 și 30 octombrie. Vom învăța despre lupta pentru un aer curat din Bișkek (Bishkek Smog) de la Bermet Borubaeva și ne vom gândi împreună cu ea și cu Ana M Popa cum putem folosi tehnici artistice pentru a atrage atenția la problemele orașului. Atelierul va fi găzduit de Zpațiu și va include două prezentări pe 28 octombrie, între orele 18:00-20:00:
Practicile locale de activism cu un caracter jucăuș – de Ana M Popa [MD]
Arta și activismul de mediu din Bișkek – de Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy)
Evenimentul se va finaliza vineri, 30 octombrie, cu un performance de lumini de biciclete (cafea, ceai, biscuiți), în fața Palatului Național (str. Pușkin 21). Programul detaliat al atelierului se găsește aici: facebook.com/events/790316714863616/

Masa Critică nu este condusă de nimeni și nu are nici un mesaj oficial, cu toate că este în general înțeleasă ca un efort de a promova mijloacele alternative de transport (nemotorizate) și de a atrage atenția asupra problemelor de siguranță a celor ce folosesc bicicletele atunci când sunt nevoiți să împartă drumul cu traficul motorizat. În Chișinău este mare nevoie ca participanții la trafic – atât mașinile, transportul public, dar și pietonii – să conștientizeze și respecte importanța bicicliștilor. Este de asemenea un moment bun de a ne cunoaște între noi ca și iubitori ai bicicletei și de a încuraja alți trecători să aleagă acest mijloc pentru a se deplasa.

Sâmbătă, vă invităm la un eveniment „ad-hoc”, cu participarea colectivului de artă Kolxoz (Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CZ]). Pe parcursul lunilor august, septembrie și octombrie 2020 colectivul de artă Kolxoz și-a desfășurat activitatea în formatul unui atelier „3rd Space Studio” la tema Cercetării colectivității prin artă, organizat în localitatea Naslavcea și între pereții Zpațiu-Atelierului de la Casa Zemstvei din Chișinău. Mai multe informații despre atelier se găsesc aici: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/, iar aici este pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/440483806920867

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Practices of self-organization – from art to activism and back (week 8)

Tuesday, October 27, 2020 / 6 – 8:30 pm / online
Video as media in contemporary art practice in Kyrgyzstan – a presentation by Muratbek Djumaliev and Gulnara Kasmalieva [KG]
facebook.com/events/652429275458440/

Friday, October 30, 2020 / 6:30 pm / Kormușka / 113, 31 August street Critical Mass Chisinau – a flashmob preceded by a workshop on environmental activism with participation of  Ana M Popa [MD] and Bermet Borubaeva [KG]
facebook.com/events/790316714863616/

Saturday, October 31, 2020 / 5 pm / Zpace (103, Al. Sciusev str.)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a pop-up event with KOLXOZ art collective (Maxim Polyakov [MD] & Viktor Vejvoda [CZ])
facebook.com/events/440483806920867/

On Tuesday, we invite you to a presentation by Muratbek Djumaliev & Gulnara Kasmalieva [KG] (School of contemporary art ArtEast), artists, entitled „Video as media in contemporary art practice in Kyrgyzstan”. „Taking examples of our own practice and practice of our colleagues in Kyrgyzstan we would like to outline the context of the origin and existence of video as one of the most widespread media in contemporary art in Kyrgyzstan in the first decade of 2000.”

Join us on Friday at Critical Mass – a bicycle ride that happens monthly, globally, usually on the last Friday of the month. In order to plan and gather ideas for organizing the next Critical Mass event, we invite you to a workshop that will take place on October 28, 29 & 30. We will learn about the Bishkek fight for clean air (Bishkek Smog), from Bermet Borubaeva and we will think creatively with Ana Popa about artistic techniques that help raise awareness about city issues. The workshop will be hosted by Zpace and will include 2 presentations on Wednesday, October 28, between 6 – 8 PM:
Local activist practices with a touch of playfulness – by Ana M Popa [MD]
Bishkek Smog – by Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy)
The Critical Mass event will end on Friday with an After-Bike Light Performance (coffee, tea, biscuits), at the National Palace (21, Pushkin str.) Find the detailed schedule of the workshop in the FB event: facebook.com/events/790316714863616/

Critical Mass movement is independent, without any official message, even though it is often perceived as an effort to promote alternative transport and to raise awareness about the safety issues of cyclists, who are forced to share the road with other motorised vehicles. In Chișinău, all traffic participants, including cars, public transport, pedestrians, need to respect the importance of cyclists. Also, it is a good opportunity to get to know one another and to encourage others to use bicycles as transport. During the event, we follow traffic rules and we do not provoke situations of risk or accidents. We need positive attention as traffic participants. Anyone with an alternative way of transport is welcome! Do not forget about bicycle lights and safety vests, in case it gets dark we need to be visible. The route is usually determined collectively on the spot Kormușka / 113, 31 August street.

On Saturday, we invite you to a pop-up event, with Kolxoz art collective (Maxim Polyakov [MD] and Viktor Vejvoda [CZ]). During the months of August, September & October 2020 Kolxoz art collective developed its activity in the format of 3rd Space Studio dedicated to the topic of Collectivity research through art, which took place in Naslavcea and in Zpace-Studio from Zemstvei House in Chisinau. Detailed information about 3rd Space Studio can be found here: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/, and here is the event page: facebook.com/events/440483806920867

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.  

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s