EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Curatoriatul de artă în afara mediului instituțional (săpt. 10) / Curating art outside the institutions (week 10)

* cover photo: The Action by the Students of Estonian Academy of Art „White Stripes on Tarmac”, 2005

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Curatoriatul de artă în afara mediului instituțional (săpt. 10)

Marți, 10 noiembrie 2020 / 17:00-19:00 / online
Abordare colaborativă și co-design – o prezentare de Giulia Palomba [IT]
fb.com/events/2147787848688818/

Miercuri, 11 noiembrie 2020 / 18:00-19:30 / online
Ce e de făcut cu Casa Stăpânului? – o prezentare de Anders Harm [EE]
fb.com/events/656602405038059/

Joi, 12 noiembrie 2020 / 17:00-18:30 / online
Eco-rezidențe pentru artiști în localități rurale din Kârgâzstan. Experiența edificării și interacțiunii – o prezentare de Muratbek Djumaliev & Gulnara Kasmalieva [KG]
fb.com/events/413718049639485/

Marți, vă invităm la o prezentare de cercetătoarea și curatoarea Giulia Palomba [IT]. „În cadrul prezentării, voi vorbi despre mai multe cercetări și proiecte curatoriale din practica mea. Voi pune accent pe abordarea designului colectiv în dezvoltarea proiectului, dar și pe necesitatea parteneriatelor multidisciplinare, care lărgesc perspectivele și viziunile. Voi vorbi despre proiectele dezvoltate în afara pereților unor instituții și, deci, despre o diversitate de strategii, alianțe, metodologii aplicate. De asemenea, vom discuta și despre așa-numita „interacțiunea” cu publicul/ audiența/ comunitatea.

Miercuri, vom continua cu o lecție și seminar alături de curatorul Anders Harm [EE]. La sfârșitul anilor 80, Kalle Lasn și Adbusters au redefinit radical strategiile acțiunilor subversive, afirmând că mixul culturii, acțiunea radicală în viziunea lor, trebuie să folosească aceleași instrumente ca și capitalismul neoliberal – publicitatea, media etc., propaganda – folosind instrumentele stăpânului pentru a da jos casa lui. La sfârșitul anilor 90, nihiliștii Alexander Brener și Barbara Schurzn au contrazis ideea, afirmând că aceasta face de fapt „casa” mai puternică și nu reușește să definească puterea relațiilor propunând „anti-tehnologiile„ lor de acțiune radicală. În 2020, acum când fiecare a devenit stăpân pe propriile sale medii, dar a pierdut cu desăvârșire controlul asupra propriei vieți din cauza situației epidemiologice, și în pofida regimului politic, cu toții ar trebui iarăși să ne întrebăm – Care este acțiunea radicală astăzi? Ce putem face? Ce ar trebui să fie făcut?

Iar joi, vă invităm la prezentarea artiștilor Muratbek Djumaliev și Gulnara Kasmalieva [KG] (Școala contemporană de artă ArtEast) despre Rezidențele eco-artistice din zonele rurale din Kârgâzstan și experiența de a le edifica. În 2013, Gulnara Kasmalieva și Muratbek Djumaliev au început construcția unei rezidențe în satul Bulan Sogottu, lângă lacul Issyk Kul. Au făcut construcția după principiul unei case cu încălzire pasivă și au folosit în mare parte materiale de construcție naturale și locale. O provocare importantă pentru artiști a fost să construiască casa de sinestătător și cu ajutorul voluntarilor, interacționând cu comunitatea locală.

Prezentările vor fi în limba engleză și vor putea fi urmărite prin intermediul patformei google meet și pe canalul YouTube al Asociației Oberliht.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Curating art outside the institutions (week 10)

Tuesday, November 10, 2020 / 5 – 7 pm / online
Co-design attitude and the collaborative approach – a presentation by Giulia Palomba [IT]
fb.com/events/2147787848688818/

Wednesday, November 11, 2020 / 6 – 7:30 pm / online
What to do with the Master’s House? – a presentation by Anders Harm [EE]
fb.com/events/656602405038059/

Thursday, November 12, 2020 / 5 – 6:30 pm / online
Eco-art residence in rural areas in Kyrgyzstan. Experiences of construction and interaction – a presentation by Muratbek Djumaliev and Gulnara Kasmalieva [KG]
fb.com/events/413718049639485/

On Tuesday, we invite you to a presentation by Giulia Palomba [IT], curator and researcher. „During the presentation I will introduce different curatorial projects and researches I encountered in my personal practice and research. I would like to focus on the collaborative design approach in the project development, as much as the need for intersectional and multidisciplinary partnerships to broaden both visions and perspectives. The narrative will focus on projects developed outside the institutional frameworks, and thus a range of strategies, alliances, methodologies applied. In between – we will also go through some considerations about the so-called “engagement” of the public/audience/community.”

On Wednesday, we continue with a lecture and seminar with Anders Harm [EE], curator. In the late eighties Kalle Lasn and the Adbusters radically redefined the strategies of subversive action, stating that culture jamming, their version of radical action, should make use the same tools that neoliberal capitalism does – advertisement, media etc, propaganda – ie using the master’s tools to bring the masters house down. In the late nineties the nihilists Alexander Brener & Barbara Schurz aggressively contradicted that idea stating that this only makes “the house” stronger and fails to redefine the power relations by proposing their “anti-technologies” of radical action. In 2020, now that everybody has become master of her own media but has totally lost control of their own life due to the epidemic situation and despite the political regime, one should pose this question again. What is the radical action today? What can we do? What should be done?

And on Thursday, join us for a presentation about Eco-art residence in rural areas in Kyrgyzstan, experiences of construction and interaction, by Muratbek Djumaliev & Gulnara Kasmalieva [KG] (School of contemporary art ArtEast), artists. In 2013, Gulnara Kasmalieva and Muratbek Djumaliev began the construction of a residence house in Bulan Sogottu village, on the Lake Issyk Kul. The construction principle was bsed on the idea of a house with passive heating and the use of natural and mostly local materials. An important challenge for the artists was to build the house by themselves and with the help of volunteers, in interaction with the local community.

The presentations will be in English and will be accessible via google meet platform and also online via Oberliht live youtube channel.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s