Edu-Art 2021: Muncitorii artei stradale – apel de participare / Рабочий класс стрит-арта – oткрытый прием заявок

– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Muncitorii artei stradale – un atelier de artă stradală și lucru în spațiul public, cu participarea artiștilor Alexandra Novak [MD] și Vyacheslav Belov [RU]

Rîbnița: 3-14 august 2021
Dubăsari: ​​18 august 2021

Invităm studenții și artiștii emergenți din regiunea transnistriană să se înscrie la cursul de artă stradală. Scopul atelierului este de a pune în practică diverse tehnici de artă stradală și de a regândi spațiile publice, de a cerceta tema identității, moștenirii culturale, tema ecologiei, a migrației, a interacțiuni culturale în mediul urban.

Toate modulele din cadrul cursului for avea un caracter introductiv despre tehnici și direcții de lucru. Totodată, vor cuprinde metode creative și eficiente pentru construcția dialogului cu orașul.

Practici de lucru în atelier: autocolante, colaj, trafarete, mozaicuri, anunțuri creative și mesaje publice, instalații, sculptură, modelare, fotografie artistică și fotografie narativă, artă specifică locului, land art.

Doritorii de a se înscrie la atelier sunt rugați să completeze formularul de participare până la data de 20 iulie 2021. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 25 iulie 2021.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care ÙR | Transformation space din Rîbnița, Accolada și Медики ЗА Экологию (Medici pentru ecologie) din Dubăsari, facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, B68, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și alte spații.

Proiectul Edu-Art 2021 este realizat cu aportul participanților și a partenerilor implicați, beneficiind de suportul financiar al CEC Arts Link (SUA) și al Uniunii Europene, oferit în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Opiniile exprimate în cadrul proiectului nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.

РУ

Edu-Art 2021 / укрепление связей между художественными сообществами

Рабочий класс стрит-арта – мастерская посвященная работе в публичном пространстве с использованием техник уличного искусства с участием художников Александры Новак [MD] и Вячеслава Белова [RU]

Рыбница: 3 – 14 августа 2021
Дубоссары: 18 августа 2021

Приглашаем студентов и начинающих художников из приднестровского региона зарегистрироваться на курс по стрит-арту, целью которого, применяя различные техники уличного искусства, является переосмысление публичных пространств, исследование темы идентичности, культурного наследия, экологии, миграции, культурное взаимодействие с городской средой.

Все модули на курсе уличного искусства будут носить ознакомительный характер с направлением и техникой работы, но при этом включать в себя креативные и эффективные методы для того, чтобы завязать с городом диалог.

Практики мастерской: Стикер-арт, коллаж, трафареты, мозаика, креативные объявления и публичные послания, инсталляции, скульптура, моделестроение, художественная фотография и нарративная фотография, сайт-специфик, ленд-арт.

Желающие зарегистрироваться для участия в мастерской могут заполнить форму участия до 20 июля 2021 года. Участники, которые зарегистрировались, получат инструкции по электронной почте 25 июля 2021 года.

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Меры по предотвращению распространения вируса COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет основан на предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении Списка эпидемиологических данных. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

Проект Edu-Art предлагает молодым художникам, архитекторам и градостроителям, менеджерам по культуре, кураторам методическую и практическую поддержку, чтобы справиться с давлением глобальных факторов (высокие требования к доступу на рынок труда и существующая конкуренция в сфере искусства, массовая миграция на международном уровне, негарантированность работы в сфере культуры, гражданская пассивность и безынициативность и т. д.), помогая им интегрироваться в контекст независимой культурной среды в Республике Молдова и достигать международных результатов с профессиональной точки зрения.

Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space (Рыбница), Акколада и Медики ЗА Экологию (Дубоссары), художественными факультетами, общественными объединениями, действующими в области современного искусства, инициативами в области культурной и гражданской активности в Молдове и других странах, а также с различными альтернативными культурными пространствами, такими как Прозтранство, B68, Открытая Квартира, Парк Заикина, Республиканский стадион, район Марии Драган в секторе Чеканы и другие пространства.

Проект Edu-Art 2021 реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink (США) и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН. Выраженные здесь взгляды никоим образом не являются официальными взглядами Европейского Союза или ПРООН.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s