Edu-Art 2021: Arta de zi cu zi – apel de participare la un seminar de lucru curatorial alături de Kalmia Strong [US] / Art Everyday – open call for participation in a curatorial seminar with Kalmia Strong [US]

– scroll down for English –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Arta de zi cu zi – un seminar de lucru curatorial cu participarea Kalmiei Strong [US] – apel de participare

Alăturați-vă seminarului dedicat lucrului curatorial în afara contextului instituțional, cu participarea Kalmiei Strong (orașul Iowa, SUA). Seminarul va dura 4 zile, iar scopul este de a explora contextul orașului Chișinău și mediul său urban, comunitățile acestuia și procesele creative ce au loc aici zi de zi.

Chișinău: 29 septembrie – 2 octombrie 2021

Invităm curatori, manageri culturali, animatori, activiști, studenți și profesori de artă, dar și cei care sunt interesați de subiectul creativității în viața de zi cu zi să se înscrie la seminarul dedicat lucrului curatorial în afara contextului instituțional.

Seminarul se va axa pe subiectul creativității manifestate în situațiile pe care le întâlnim în viața de zi cu zi de către locuitorii orașului pentru a-și îmbunătăți mediul de trai, din curiozitate și pentru a aduce ceva neobișnuit și frumos pe înțelesul lor. Acestea se manifestă prin interacțiunea lor cu alți oameni, obiectele lor personale, casele, dar și curțile de bloc, străzile și orașul în general.

Seminarul va fi axat pe studiul oamenilor și fenomenelor ce se regăsesc la marginea lumii de artă profesionale și instituționalizate, nerecunoscuți/te ca fiind de valoare, care au puține șanse să fie expuse public și să fie observați/te de o audiență sau de publicul larg.

Ne vom pune o întrebare importantă de etică – de ce și cum să extindem curatoriatul dincolo de limitele tradiționale, de spațiile de artă instituționalizate, și ce lăsăm în schimb comunității cu care am interacționat?

Seminarul va cuprinde câteva părți: teorie, prezentări ale lucrărilor de artă relevante, cercetări în teren și lucru practic de editate și publicare, și o publicație realizată desinestătător. Vom ajuta participanții să creeze un discurs în jurul creativității și manifestării acesteia în situațiile vieții de zi cu zi și vom oferi cunoștințe practice despre cum să realizezi publicații desinestătător.

Comunicarea dintre instructori și participanți va fi în limba engleză, participanții au nevoie să cunoască limba engleză la nivel începător.
Pentru a participa la seminar, vă rugăm să vă înregistrați completând formularul de participare până pe 24 septembrie 2021. Cei care s-au înregistrat vor primi informații adiționale pe 27 septembrie 2021.

Mai multe despre proiectul Edu-Art 2021

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face, la recomandarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Membrii publicului și participanții sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, dacă vă simțiți rău, rămâneți acasă) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

EN

Edu-Art 2021 / strengthening ties between art communities

Art Everyday – a curatorial seminar with participation of Kalmia Strong [US] – open call

Feel invited to join the 4 days long seminar dedicated to curatorial practice outside the institutional context with participation of Kalmia Strong (Iowa City [US]), the purpose of which is to explore the context of Chisinau and its urban environment, its communities and their everyday creative practices.

Chisinau: September 29 – October 2, 2021

We invite curators, cultural managers, animators, activists, students and teachers of art faculties, as well as those who are interested in working with the topic of creativity in everyday life to sign up for a seminar on curatorial practices in a non-institutionalized context.

The seminar will focus on the topic of creativity in everyday life situations, performed by the residents of the city out of necessity to improve their living environments, curiosity or attraction for the unordinary and beautiful in their own understanding, which is manifested through their interaction with other people, belongings, their homes but also with the courtyard or street and city in general.

One of the aims of the seminar is to focus on people and phenomenons that found themselves on the margins of the professional, institutionalized art world, and unrecognized as being valuable, with small chances to be exhibited and observed by the audience and/or the general public.

An important ethical question that we will ask ourselves in the framework of this workshop is why and how do we extend curation beyond the traditional, institutionalized art spaces and what we leave in return to the community we have engaged with.

The seminar will include several parts: theoretical inputs, presentations of related art works, field research followed by practical work of editing and publishing a DIY publication. It aims to help the participants develop a discourse around the topic of creativity and its manifestations in everyday life situations, and will offer basic practical knowledge of do-it-yourself artists publications production.

Communication between trainers and participants will be in English. Basic knowledge of English is needed.
To register to participate in the workshop please fill out the participation form until September 24, 2021. Participants who register will receive instructions by email on September 27, 2021.

Additional information about the project Edu-Art 2021

Participation in all project activities is free. In our opinion, access to culture and education as to common goods should be provided for everyone, regardless of their economic or social status.

Contact Information:
+373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Measures to prevent the spread of COVID virus19
Access to all events will be made based on the recommendations of the National Agency for Public Health. Members of the public are asked to wear masks and comply with mandatory safety rules (distance of 1 m, checking the temperature at the entrance, it is forbidden to consume alcoholic beverages, other possible requirements) throughout the event. Thank you!

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s