Re-publica lucrătorilor culturii – un laborator de artă și program public de evenimente la Casa Zemstvei / Re-public of culture workers – an art laboratory and a public program of cultural events at the House of Zemstvo

– scroll down for English –

RO

Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – un laborator de artă și program public de evenimente culturale la Casa Zemstvei

Pe 19 septembrie curent laboratorul de artă Re-publica lucrătorilor culturii și-a demarat activitatea în incinta Casei Zemstvei din Chișinău. La laborator au fost invitați să participe artiștii locali emergenti și participanții din rețeaua Art Prospect și programul Fondul Noii Democrații. În calitate de temă s-a ales Auto-organizarea pe timp de criză, cu scopul de a experimenta un model de societate bazat pe infrastructuri culturale alternative, pentru a împărtăși experiențe de conviețuire și cocreare și de a crește reziliența comunității culturale internaționale în fața unor crize.

Timp de trei săptămâni participanții vor petrece timpul împreună, reflectând asupra metodelor de autoorganizare și la tema spațiilor culturale alternative (și mai larg asupra rolului infrastructurii culturale), vor dezvolta relații, vor produce proiecte noi și vor crea un program de evenimente pentru publicul larg. În acest proces, accentul va fi pus mai curând pe elaborarea unor metodologii de lucru în comun decât pe crearea unor obiecte de artă. Experiența de conviețuire va fi documentată sub formă de texte, fotografii și video create de participanți.

Programul este format din două părți – cea teoretică și cea practică. Partea teoretică include prezentări și ateliere, ieșiri în teren și întâlniri cu lucrători culturali, cercetători, activiști și organizații culturale. Partea practică va rezulta în proiecte colaborative cu implicarea comunității culturale de la Casa Zemstvei, precum și cu participarea organizațiilor și inițiativelor locale din Chișinău. Laboratorul va fi însoțit de un program public de prezentări, proiecții de film și discuții organizate pe parcursul celor trei săptămâni și accesibile publicului larg.

În calitate de participanți s-au înscris artiști, curatori, cercetători, activiști, lucrători din sfera culturii din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Republica Cehă, Elveția, Kazakhstan, Republica Moldova, SUA, Tadjikistan și Ucraina.

Vă invităm să urmăriți programul public al laboratorului Re-publica lucrătorilor culturii / Auto-organizare pe timp de criză prin intermediul canalului telegram și paginii facebook.

În cadrul programului participă: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [MD/DK], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

Centrul Cultural Casa Zemstvei a apărut în 2012. Acesta funcționează ca o platformă independentă bazată pe principiile incluziunii, deschiderii, accesibilității și autoorganizării. Acesta contribuie la diversificarea vieții culturale din Chișinău și oferă o nouă înțelegere a rolului pe care cultura și implicarea civică îl pot îndeplini în Moldova.

Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – un proiect organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place și susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect, de Institutul Cultural Danez în cadrul programului Fondul Noii Democrații, de Fundația Culturală Europeană și de Ambasada Republicii Cehe din Chișinău.

Apartament Deschis / Flat Space (foto: Margo Ovcharenko)

EN

Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers – an art laboratory and a public program of cultural events at the House of Zemstvo

On September 19, the Re-public of culture workers art laboratory started its activity in Casa Zemstvei (Zemstvo House) in Chisinau. Emerging local artists and participants from the Art Prospect network / New Democracy Fund program were invited to participate in the laboratory. Self-organization in times of crisis was chosen as the theme, with the aim of experimenting with a societal model based on alternative cultural infrastructures, to share experiences of coexistence and co-creation, and to increase the resilience of the international cultural community  that is facing the crises.

During three weeks the participants will spend time together, reflecting on methods of self-organization and the theme of alternative cultural spaces (and more broadly on the role of cultural infrastructure), develop relationships, produce new projects and create a program of events for the wider audiences. In this process, the focus will be on the development of work methodologies rather than the creation of art objects. This coliving and co-creation experience will be documented in the form of texts, photos and videos created by the participants.

The program consists of two parts – the theoretical and the practical. The theoretical part includes presentations and workshops, field trips and meetings with cultural workers, researchers, activists and cultural organisations. The practical part will result in collaborative projects with the involvement of the cultural community from Casa Zemstvei (the House of Zemstvo), as well as with the participation of local organisations and initiatives in Chisinau. The laboratory will be accompanied by a public program of presentations, film screenings and discussions organised over the three weeks and accessible to the wider audiences.

Artists, curators, researchers, activists, cultural workers from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Czech Republic, Switzerland, Kazakhstan, Republic of Moldova, USA, Tajikistan and Ukraine signed up as participants.

We invite you to follow the public program of the laboratory Re-public of culture workers / Self-organization in times of crisis through our telegram channel and the facebook page.

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [MD/DK], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

The House of Zemstvo Cultural Center appeared in 2012. It works as an independent platform based on the principles of inclusion, openness, accessibility and self-organization. It contributes to the diversification of cultural life in Chisinau and offers a new understanding of the role that culture and civic engagement can have in Moldova.

Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers is a project organised by the Oberliht Association in partnership with Open Place and supported by CEC Arts Link within the Art Prospect Network program, by the Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program, by the European Cultural Foundation and by the Embassy of the Czech Republic in Chisinau.

Publicitate