Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – uși deschise în Apartamentul Deschis și la Casa Zemstvei (7-8 octombrie 2022) / Re-public of culture workers – open doors at the Flat Space and the House of Zemstvo (7-8 October 2022)

– scroll down for English –

RO

Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – uși deschise în Apartamentul Deschis și la Casa Zemstvei

În lunile septembrie și octombrie curent, Casa Zemstvei a găzduit un grup de artiștii locali emergenți și din rețeaua Art Prospect / programul Fondul Noii Democrații, invitați de a lua parte la laboratorul de artă Re-publica lucrătorilor culturii cu tema Auto-organizarea pe timp de criză. Activitatea are scopul de a experimenta cu un model de societate bazat pe infrastructuri culturale alternative, pentru a împărtăși experiențe de conviețuire și co-creație și de a crește reziliența comunității culturale internaționale în fața unor crize. Timp de 3 săptămâni participanții au reflectat asupra metodelor de auto-organizare și la tema spațiilor culturale alternative, au dezvoltat relații, au produs lucrări și proiecte noi și au creat un program public de evenimente culturale.

În acest weekend, pe 7 și 8 octombrie 2022, Apartamentul Deschis și Casa Zemstvei își deschid larg ușile pentru publicul larg. Vă invităm să cunoașteți și să participați la programul de evenimente culturale ce vine să finalizeze lucrările laboratorului de artă Re-publica lucrătorilor culturii.

Vineri, 7 octombrie 2022: Apartamentul Deschis (vezi programul detaliat)

15:00 / Ritual urban de Iulia Pînzari [MD]
16:00 / Pregătirea supei + instalație de Anna Albagli [US]
17:00 / Lectură în ceașcă de cafea de Anna Kamay [AM]
17:00 – 19:00 / Muzică de Shohin Qurbonov [TJ]
19:30 / Autopcity – un film de Ștefan Rusu [MD] / 73 min / limba: română cu subtitrare în engleză / urmat de un panel de discuție cu Ana Popa [MD] și Anetta Dabija [MD] / discuția va fi în limba engleză și va fi moderată de Katerina Fuksova [CZ] 

Sâmbătă, 8 octombrie 2022: Casa Zemstvei (vezi programul detaliat)

ATELIERE și DISCUȚII

13:00 – 15:00 / Atelier de artă / Teatrul de umbre – un atelier creativ pentru copii cu Aynur Mammadova [AZ] și Iulia Pînzari [MD] 
14:00 – 14:15 / Coridor / Geopolitical map of South Caucasus – monolog de Melikset Panosyan [AM]
14:00 – 18:00 / CicloCultura / Repară-ți bicicleta – sesiune de instruire cu Eugen Țurcan [MD]
15:00 – 16:00 / 3rd Space studio / Zine și discuții cu Temirtas Iskakov [KZ], Margo Ovcharenko [RU/UA], Anton și Maxim Poleacov [MD]
15:00 – 18:00 / Atelier de artă / Workshop de creat colaje cu Maria Guțu [MD]
16:00 – 18:00 / Coridor / o discuție cu curatori organizată în cadrul expoziției Coridor

EXPOZIȚII

13:00 – 20:00 / Camera cu tobe / o instalație sonoră de Shohin Qurbonov [TJ]
13:00 – 20:00 / Camera cu tobe / Living in the End Times / we the civilized – o expoziție de Mihai Moldovanu [MD]
13:00 – 20:00 / Coridor / Coridor – o expoziție curatoriată de Tatiana Fiodorova [MD]
13:00 – 20:00 / Club / Chișinău: fragilitatea apartenenței – o instalație de Katerina Fuksova [CZ] și Temirtas Iskakov [KZ]
13:00 – 20:00 / Cămara / O compoziție poetică în 3 părți – o instalație audio-vizuală de Aliona Makhnach [BY] realizată în colaborare cu Shohin Qurbonov [TJ]
13:00 – 20:00 / Atelier de artă / Ce spune animalul tău de companie – o expoziție de Aynur Mammadova [AZ] și Iulia Pînzari [MD]
13:00 – 20:00 / Coworking / Calendarul teoriei corzilor 2023 – o expoziție de Sviatlana Volchak [BY]
13:00 – 20:00 / Redrum – o instalație cu lumini și sunet de Antanina Babina [BY] și Asia Tsisar [UA]
16:00 – 20:00 / Coworking / Gumka – o instalație video de Maria Guțu [MD]
16:00 – 20:00 / Zpațiu / Spațiu rezidual: Nimic nu ne blochează trecerea – expoziție fotografică de Ruben Hollinger [CH]:
https://zpatiu.wordpress.com/2022/09/28/residual-space/

PROIECȚII de FILM

17:45 – 18:00 / Coridor / Râul Camenca – film de animație stop motion de Ghenadie Popescu [AM] / 11 min, limba română cu subtitrări în engleză
18:00 – 18:30 / Coridor / Appele – un film al regizoarei Louise Martin Papasian [AM] urmat de o discuție cu producătoarea Anna Kamay [AM] / 11 min, limba armeană cu subtitrări în engleză
18:30 – 20:00 / Coridor / Mesh-film – o proiecție de film urmată de o discuție cu Sviatlana Volchak [BY] / 1h 14 min / limba: belarusă, rusă, engleză

PETRECERE

20:00 – 22:00 / Coridor

Vă invităm să urmăriți programul public al laboratorului Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii / Auto-organizare pe timp de criză prin intermediul canalului telegram și paginii facebook.

Centrul Cultural Casa Zemstvei a apărut în 2012. Acesta funcționează ca o platformă independentă bazată pe principiile incluziunii, deschiderii, accesibilității și autoorganizării. Acesta contribuie la diversificarea vieții culturale din Chișinău și oferă o nouă înțelegere a rolului pe care cultura și implicarea civică îl pot îndeplini în Moldova. 

În cadrul programului participă: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

CHIOȘC AIR / Re-publica lucrătorilor culturii – un proiect organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place și susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect, de Institutul Cultural Danez în cadrul programului Fondul Noii Democrații, de Fundația Culturală Europeană, de Ambasada Republicii Cehe din Chișinău și de Institutul Suedez în cadrul programului Re-source! Ukraine.

EN

Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers – open doors at Flat Space and at the House of Zemstvo

This September and October, the House of Zemstvo is hosting a group of emerging local artists and artists from the Art Prospect network / New Democracy Fund programme, invited to take part in the Re-public of culture workers art lab with the topic of Self-Organisation in Times of Crisis. The activity aims to experiment with a model of society based on alternative cultural infrastructures, to share experiences of co-living and co-creation and to increase the resilience of the international cultural community in the face of crises. For 3 weeks participants reflected on self-organisation methods and the theme of alternative cultural spaces, developed relationships, produced new works and projects and created a public programme of cultural events.

This weekend, on 7 and 8 October 2022, the Flat Space and the House of Zemstvo open their doors wide to the general public. We invite you to take part in the programme of cultural events that finalises the activity of the art lab Re-public of cultural workers.

Friday, 7 October 2022, Flat Space (see the detailed programme)

15:00 / City rituals by Iulia Pînzari [MD] – practice and performing
16:00 / Soup cooking + Installation by Annie Albagli [US]
17:00 / Coffee reading by Anna Kamay [AM]
17:00 – 19:00 / Music by Shohin Qurbonov [TJ]
19:30 / Autopcity – a film by Ștefan Rusu [MD] – screening / 73 min / language: romanian with english subtitles / followed by a panel discussion with Ana Popa [MD] and Anetta Dabija [MD] / the discussion will be moderated in English by Katerina Fuksova [CZ]

Saturday, 8 October 2022, The House of Zemstvo (see the  program)

WORKSHOPS & TALKS

13:00 – 15:00 / Art studio / Shadow theaterworkshop for children with AynurMammadova [AZ] and Iulia Pînzari [MD] 
14:00 – 14:15 / Corridor / Geopolitical map of South Caucasus – a monologue by Melikset Panosyan [AM]
14:00 – 18:00 / CicloCultura / Fix your bike – training session with Eugen Țurcan [MD]
15:00 – 16:00 / 3rd Space studio / Zines and discussions with Temirtas Iskakov [KZ], Margo Ovcharenko [RU/UA], Anton and Maxim Poleacov [MD]
15:00 – 18:00 / Art studio / Collage workshop with Maria Guțu [MD]
16:00 – 18:00 / Corridor / a discussion with curators organised within the exhibition Corridor

EXHIBITIONS

13:00 – 20:00 / Drums room / audio installation by Shohin Qurbonov [TJ]
13:00 – 20:00 / Drums room / Living in the End Times / we the civilized – an exhibition by Mihai Moldovanu [MD]
13:00 – 20:00 / Corridor / Coridor – an exhibition curated by Tatiana Fiodorova [MD]
13:00 – 20:00 / Club / Chisinau: Fragility of Belonging  – an installation by Katerina Fuksova [CZ] and Temirtas Iskakov [KZ]
13:00 – 20:00 / Storage room / Poetic composition in 3 parts – audio-visual installation by Aliona Makhnach [BY] in collaboration with Shohin Qurbonov [TJ]
13:00 – 20:00 / Art workshop / Your pet says – an exhibition by Aynur Mammadova [AZ] and Iulia Pînzari [MD]
13:00 – 20:00 / Coworking / Strings theory calendar 2023 – an exhibition by Sviatlana Volchak [BY]
13:00 – 20:00 / Redrum – a light design and sound art installation by Antanina Babina [BY] and Asia Tsisar [UA]
16:00 – 20:00 / Coworking / Gumka – video installation by Maria Guțu [MD]
16:00 – 20:00 / Zpace / Residual space: Nothing blocks our way – a photographic exhibition by Ruben Hollinger [CH]: https://zpatiu.wordpress.com/2022/09/28/residual-space/

FILM SCREENINGS

17:45 – 18:00 / Corridor / The Camenca river – stop motion animation film by Ghenadie Popescu [AM] / 11 min, Romanian language with English subtitles
18:00 – 18:30 / Corridor / The conscript – a film by Louise Martin Papasian [AM] followed by a discussion with the producer Anna Kamay [AM] / 11 min, Armenian language with English subtitles
18:30 – 20:00 / Corridor /  Mesh-film – a film screening followed by a discussion with Sviatlana Volchak [BY] / 1h 14 min, Belarusian, Russian, English languages

PARTY

20:00 – 22:00 / Corridor / Party

We invite you to follow the public program of the laboratory Edu-Art 2022 / Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of crisis through our telegram channel and the facebook page.

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

The House of Zemstvo Cultural Center appeared in 2012. It works as an independent platform based on the principles of inclusion, openness, accessibility and self-organization. It contributes to the diversification of cultural life in Chisinau and offers a new understanding of the role that culture and civic engagement can have in Moldova.

CHIOȘC AIR / Re-public of culture workers is a project organized by the Oberliht Association in partnership with Open Place and supported by CEC Arts Link within the Art Prospect Network program, by the Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program, by the European Cultural Foundation, by the Embassy of the Czech Republic in Chisinau and by Swedish Institute in the frame of Re-source! Ukraine.

Publicitate

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s