Apartamentul Deschis

– scroll down for English – 

RO

Uși deschise la Apartamentul Deschis (vezi programul detaliat)

Vineri, 7 octombrie 2022, ora 15:00 – 22:00

15:00 / Ritual urban de Iulia Pînzari [MD]
Schimbarea spațiului din jurul nostru prin transformarea noastră folosind limbajul alegoric al ritualurilor antice de carnaval lac act de artă. Participanții se vor comporta ca niște adevărate personaje de carnaval folosind apeluri, propriile trupuri, imaginația, sentimentele și emoțiile.

16:00 / Pregătirea supei + instalație de Anna Albagli [US]
Instalația va explora materialitatea orașului în relație cu peisajul local și timpul geologic. Lucrarea ne va cere să privim ce ne conține și ce conținem. Supa de piatră (vegană) va fi un efort colectiv, în care participanții sunt rugați să contribuie cu diverse ingrediente la o supă pe care o vom consuma împreună.

17:00 – 19:00 / Muzică de Shohin Qurbonov [TJ]

18:00 / Lectură în ceașcă de cafea de Anna Kamay [AM]

19:30 / Autopcity de Ștefan Rusu [MD] – proiecție de film
rezumat: Alături de cercetători, arhitecți, sociologi, activiști urbani și artiști plastici am investigat procesele de transformare și urbanism, care au avut loc la Chișinău în perioada socialistă și în perioada independenței după 1991.
73 min / limba: română cu subtitrare în engleză
+ panel de discuție cu Ana Popa [MD] – activistă în spațiul urban, lucrătoare culturală și toboșară în ROR Chișinău. Interesată în crearea de colectivități incluzive, orizontale și active din punct de vedere social. Co-fondatoare a Alianței Biciclete Chișinău (ABC) https://www.facebook.com/velochisinau
Anetta Dabija [MD] – co-fondatoare a ONG-ului Salvați Chișinău (https://savechisinau.org/). Interesată de proiectele de dezvoltare locală și de patrimoniul construit, urban și cultural. De asemenea, este o mare fană a istoriei și dezvoltării urbane a Chișinăului.
Discuția va fi în limba engleză și va fi moderată de Katerina Fuksova [CZ] – cercetătoare și antropolog cultural interesată de procesele urbane contemporane din Chișinău.

EN

Open doors at Flat Space (see the detailed program)

Friday, 7 October 2022, 15:00 – 22:00

15:00 / City rituals by Iulia Pînzari [MD] Practice and performing.
Transforming space around us by transforming ourselves using allegorical language of ancient carnaval rituals is an act of art. Participants will act like true carnival characters using calls, their own bodies, imagination, feelings and emotions.

16:00 / Soup cooking + Installation by Annie Albagli [US]
Installation at Flat Space will explore the materiality of the city in relation to the local landscape and geologic time. The work will ask us to look at what contains us and what we contain. (Vegan) Stone Soup will be a collective endeavor, where all participants are asked to contribute one item to soup we will all consume.

17:00 – 19:30 / Music by Shohin Qurbonov [TJ]

18:00 / Coffee reading by Anna Kamay [AM]

19:30 / Autopcity by Ștefan Rusu [MD] – movie screening
Synopsis: Along with a number of researchers: architects, sociologists, urban activists and visual artists we have investigated the processes of transformation and urban planning which took place in Chisinau in the socialist period and during the independence adopted in 1991.
73 min / language: romanian with english subtitles
+ panel discussion with Ana Popa [MD] – Activist in the urban space, cultural worker and drummer in ROR Chisinau. Interested in creating inklusive, horizontal and socially active collectives. Co-founder of the Chisinau Bike Alliance (ABC) https://facebook.com/velochisinau / 
Anetta Dabija [MD] – Co-founder of the NGO Save Chisinau (https://savechisinau.org/). Interested in local development projects and in built, urban and cultural heritage. As well, she is a big fan of Chisinau’s history and urban development.
The discussion will be moderated in english  by Katerina Fuksova [CZ] – Researcher and cultural anthropologist interested in contemporary urban processes in Chisinau.