Casa Zemstvei

– scroll down for English – 

RO

Sâmbătă, 8 octombrie 2022: Casa Zemstvei (vezi programul detaliat)

13:00 – 20:00 / Camera cu tobe / o instalație sonoră de Shohin Qurbonov [TJ]
Un colaj muzical al Chișinăului și existența umană din jur ce va include sunete de peisaj. Instalația sonoră arată cum oamenii gândesc diferit și se pot uni muzical în diferite paralele ale vieții din recenzia autorului.

13:00 – 20:00 / Camera cu tobe / Living in the End Times / we the civilized – o expoziție de Mihai Moldovanu [MD]

13:00 – 20:00 / Coridor / Coridor – o expoziție curatoriată de Tatiana Fiodorova [MD]
Expoziția din Coridor va fi completată de noi lucrări create în comun de participanții la laborator.

13:00 – 20:00 / Club / Chișinău: fragilitatea apartenenței – o instalație de Katerina Fuksova [CZ] și Temirtas Iskakov [KZ]
Am adunat poveștile de viață a doisprezece locuitori din zonă și artefacte din casele lor: căni, farfurii și căni din ceramică și porțelan. Artefactele din ceramică și porțelan excavate de arheologi de-a lungul multor secole au reprezentat existența personală, familială și comunității urbane de-a lungul istoriei omenirii. Prezentând artefacte și povești din zona Parcului Zaikin, ne-am apropiat de documentarea orașului vechi Chișinău, care a suferit o transformare rapidă.

13:00 – 20:00 / Cămara / Poetic composition in 3 parts – o instalație audio-vizuală de Aliona Makhnach [BY] realizată în colaborare cu Shohin Qurbonov [TJ]

13:00 – 20:00 / Atelier de artă / Ce spune animalul tău de companie o expoziție de Aynur Mammadova [AZ] și Iuliia Pînzari [MD]

13:00 – 20:00 / Coworking / Calendarul teoriei corzilor 2023 – o expoziție de Sviatlana Volchak [BY]
Calendarul prezintă diferitele fenomene ale fizicii și este dedicat, în același timp, participanților la această rezidență de artă din Casa Zemstvei.

13:00 – 15:00 / Atelier de artă / Teatrul de umbre – un atelier creativ pentru copii cu Aynur Mammadova [AZ] și Iulia Pînzari [MD] 
În modul jucăuș, îi vom învăța pe copii cum să-și dezvăluie poveștile interioare prin crearea unor spectacole scurte de umbre. Copiii își vor crea personajul, câteva detalii din lumea umbrelor și o poveste. Folosind această tehnică, copiii vor putea juca singuri teatru de umbre la domiciliu sau la școală.

14:00 – 14:15 / Coridor / Geopolitical map of South Caucasus – monolog de Melikset Panosyan [AM] 

15:00 – 16:00 / 3rd Space studio / Zine și discuții cu Temirtas Iskakov [KZ], Margo Ovcharenko [RU/UA], Anton și Maxim Poleacov [MD]

15:00 – 18:00 / Atelier de artă / Workshop de creat colaje cu Maria Guțu [MD]

16:00 – 18:00 / Coridor / o discuție cu curatori, artiști și lucrători culturali din Ucraina, Belarus, Armenia și Moldova, cu un accent pus pe noile provocări și schimbări geopolitice asociate cu transformarea spațiului post-sovietic din ultima perioadă, organizată în cadrul expoziției Coridor

16:00 – 20:00 / Coworking / Gumka – o instalație video de Maria Guțu [MD]

16:00 – 20:00 / Zpațiu / Spațiu rezidual: Nimic nu ne blochează trecerea – expoziție fotografică de Ruben Hollinger [CH]: https://zpatiu.wordpress.com/2022/09/28/residual-space/
Un gol a fost lăsat între două clădiri înalte. Prin utilizarea sa, acest spațiu rezidual este pus în funcțiune: Oamenii dansează, se adaptează și își croiesc drum printre fațade, lăsând deschisă o zonă de trecere, la propriu, dacă așa se poate de o numit. Locuitorii o revendică pentru trecerea lor zilnică – posibil ca fiind cel mai scurt drum.

17:45 – 18:00 / Coridor / Râul Camenca  – film de animație stop motion de Ghenadie Popescu [AM]
11 min, limba română cu subtitrari în engleză

18:00 – 18:30 / Coridor / Appele – un film al regizorului Louise Martin Papasian [AM] urmat de o discuție cu producătoarea Anna Kamay [AM]
11 min, limba armeană cu subtitrari în engleză

18:30 – 20:00 / Coridor / Mesh-film – o proiecție de film urmată de o discuție cu Sviatlana Volchak [BY]
rezumat: Un film care relatează despre experiența din Belarus de a-ți face propriul internet. Și o idee de autoorganizare
1h 14 min / limba: belarusă, rusă, engleză

20:15 – 22:00 / Coridor / Petrecere

EN

Saturday, 8 october,  Zemstvei Gubernial House (see the  program)

13:00 – 20:00 / Drum room / audio installation by Shohin Qurbonov [TJ]
Musical collage of Chisinau and human existence around. Includes landscape sounds.The sound installation will show how people with different thoughts can unite musically in different parallels of the life-being from author’s review.

13:00 – 20:00 / Drum room / exhibition by Mihai Moldovanu [MD]

13:00 – 20:00 / Coridor / Coridor  -curatorial exhibition by Tatiana Fiodorova [MD]
The exhibition in the Corridor will be complemented by new works created jointly by the participants of the laboratory.

13:00 – 20:00 / Club / Chisinau: Fragility of Belonging  – installation by Katerina Fuksova [CZ] and Temirtas Iskakov [KZ]
We collected the life stories of twelve residents from the area and artifacts from their homes: ceramic and porcelain cups, plates and mugs. The ceramic and porcelain artifacts excavated by archaeologists over many centuries represented personal, family, and urban community existence throughout human history. By presenting artifacts and stories from the Zaikin Park area, we have come closer to documenting the old city of Chisinau, which has undergone rapid transformation. 

13:00 – 20:00 / Cămara /Poetic composition in 3 parts – audio-visual installation by Aliona Makhnach [BY] in collaboration with Shohin Qurbonov [TJ]

13:00 – 20:00 / Art workshop / Your pet says – exhibition by Aynur Mammadova [AZ] and Iuliia Pînzari [MD]

13:00 – 20:00 / Coworking / Strings theory calendar 2023 – exhibition by Sviatlana Volchak [BY]
A calendar about phenomena of physics and at the same time about people from this art residence in Zemstvo.

13:00 – 15:00 / Art workshop / Shadow theaterworkshop for children with Aynur Mammadova [AZ] and Iulia Pînzari [MD]
In playful mode we will teach children how to reveal their inner stories by creating short shadow performances. Children will create their character, some details of the shadow world and the story. Using this technique children will be able to perform shadow theater by themselves at their home or school.

14:00 – 14:15 / Corridor/ Geopolitical map of South Caucasus -monolog by Melikset Panosyan [AM]

15:00 – 16:00 / 3rd Space studio / Zine and discussion with Temirtas Iskakov [KZ], Margo Ovcharenko [RU/UA], Anton and Maxim Poleacov [MD]

15:00 – 18:00 / Atelier de artă / Collage workshop with Maria Guțu [MD]

16:00 – 18:00 / Coridor /a discussion with curators, artists and cultural workers from Ukraine, Belarus, Armenia and Moldova, with an emphasis on the new challenges and geopolitical changes associated with the transformation of the post-Soviet space in the last period, organized within the exhibition Coridor

16:00 – 20:00 / Coworking / Gumka – video installation by Maria Guțu [MD]

16:00 – 20:00 / Zpațiu / Spațiu rezidual: Nimic nu ne blochează trecerea – photo exhibition by Ruben Hollinger [CH]: https://zpatiu.wordpress.com/2022/09/28/residual-space/
A gap was left between two tall buildings. Through its use, this residual space is put to work: People dance, adapt and make their way through the facades, leaving open a passageway, literally, if you can call it that. Residents claim it for their daily commute – possibly as the shortest route.

18:00 – 18:30 / Coridor / The conscript – movie of director Louise Martin Papasian [AM] and  producer Anna Kamay [AM]
11 min, language armenian with english subtitles

18:15 – 18:30 / Coridor / The Camenca river – stop motion animation film by Ghenadie Popescu [AM]
11 min, language rumanian with english subtitles

18:30 – 20:00 / Corridor /  Mesh-film  – a film screening followed by a discussion with Sviatlana Volchak [BY]
Summary: Movie about how to make your own internet. Experience from Belarus. And an idea for self- organization.
1h 14 min, language belarusian, russian ,english 

20:15 – 22:00 / Coridor / Party