Oraș Iluminat

– scroll down for English –

Oraș Iluminat (City in spotlight) – atelier în domeniul fotografiei experimentale cu durata de 2 săptămâni condus de Ruben Hollinger [CH] și Ramin Mazur [MD], cu participarea lui Maxim Polyakov [MD]

Împreună vom explora periferiile sociale sau geografice cu ajutorul camerelor de fotografiat. Participanților li se va cere să colecteze obiecte fizice sau să facă fotografii cu tema „periferia” și vor lucra la reprezentarea conceptelor prin imagine. Acest atelier este o platformă comună pentru a împărtăși energii și idei – suntem în căutarea unor participanți curioși, a unor opinii și energii noi.

Participanții vor beneficia de instruiri de bază în tehnica fotografiei, în iluminarea în aer liber și în studiou, care pot fi utile în lucrul artistic. În urma atelierului vom încerca să ne materializăm eforturile într-un set de autocolante sau gif-uri animate, care vor fi prezentate sub forma unei expoziții într-un spațiu urban și pe un site web comun.

Aici puteți vedea întregul apel și formularul de participare.

City in the Spotlight  – 2-weeks experimental photography workshop led by Ruben Hollinger [CH] and Ramin Mazur [MD], with the participation of Maxim Polyakov [MD]

Together we will explore social or geographical peripheries with the help of cameras. Participants will be asked to collect physical objects or take photos with the theme „periphery” and will work on representing the concept through image. This workshop is a common platform to share energies and ideas – we are looking for curious participants, new opinions and energies.

Participants will benefit from basic training in photography technique, outdoor and studio lighting, which can be useful in artwork. At the end of the workshop we will try to materialize our efforts in a set of digital stickers or animated gifs, which will be presented in the form of an exhibition in an urban space and on a common website.

Here is the full open-call and participation form.