Curs de artă contemporană și curatoriat

– scroll down for English –

Curs de artă contemporană și curatoriat

vizualizați: PROGRAMUL PRELIMINAR în format PDF

Asociația Oberliht lansează Cursul de arta contemporană și curatoriat, care se va desfășura în Chișinău, în perioada 5 septembrie – 14 noiembrie 2020, și va aborda tema „Periferiei”, dimensiunile sale culturale, urbane și politice. Cursul va servi drept cadru pentru cercetarea și analiza transformărilor politice, sociale și economice care au avut loc în regiunea noastră în ultimele decenii și se va concentra pe studiul artei contemporane și metodelor de lucru curatorial în afara instituțiilor consacrate, precum și pe diverse forme de activism cultural. Acest program își propune să dezvolte o atitudine civică activă la participanți prin cercetare artistică și activism cultural, completând curriculumul universitar existent cu module de educație non-formală.

În cadrul Cursului se vor organiza seminarii teoretice, ateliere de lucru artistic (performance, sound art, cartografiere urbană, scriere critică, intervenții artistice în spațiul public, artivism ș. a.), explorări urbane, grupuri de lectură, evenimente comunitare în spații culturale alternative și prezentări accesibile publicului larg, în care vor participa experți din sfera artei, culturii și altor domenii din Moldova, România, Germania, Elveția, Belarus, Belgia, Kârzgâzstan, Italia, Estonia și alte țări. Programul cursului se va desfășura în Chișinău (ZpațiuBUNKER / AMTAPApartament Deschis etc.), fiind completat de sesiuni online cu participarea unor experți străini și de sarcini de lucru individual (lecturarea unor texte, vizionarea materialelor video și exerciții de scriere).

Cursul se adresează studenților și absolvenților instituțiilor de învățământ artistic (nelimitându-se la acestea), artiștilor și curatorilor emergenți și celor profesioniști, cercetătorilor și educatorilor din Republica Moldova, România, Ucraina și din alte țări, interesați de arta contemporană și lucrul curatorial.

apelul de participare: https://arteduct.wordpress.com/2020/07/07/curs-de-arta/
data limită: 18 august 2020, ora 23:59

Aici puteți urmări rezultatele din cadrul Cursului:
Proiecte de grup
Proiecte individuale

***

Course of contemporary art and curating

PRELIMINARY PROGRAM in PDF format

Oberliht Association launches a Course of contemporary art and curating, which will take place in Chisinau, between September 5 and November 14, 2020, and will address the topic of „Periphery„, its cultural, urban and political dimensions. The course will serve as a framework for research and analysis of political, social and economic changes that have taken place in our region during the last few decades and will focus on the study of contemporary art and curatorial practice outside of established cultural institutions, as well as on various forms of activism. This program aims to develop an active civic attitude in participants through artistic research and cultural activism, complementing the existing university curriculum with non-formal education modules.

The course will include theoretical seminars, art workshops (performance, sound art, urban mapping, critical writing, art interventions in public space and artivism, etc.), urban explorations, reading groups, community events in alternative cultural spaces and public presentations. Experts from the field of art, culture and other fields from Moldova, Romania, Germany, Switzerland, Belarus, Belgium, Kyrgyzstan, Italy, Estonia and other countries were invited to join the course. The activities will take place in Chisinau (ZpaceBUNKER / AMTAPFlat Space, etc.), being accompanied by online sessions with the participation of foreign experts and home work (reading texts, watching videos and writing exercises).

The course is addressed to students and graduates of art education institutions (and not only), emerging and professional artists and curators, researchers and educators from the Republic of Moldova, Romania, Ukraine and other countries, interested in contemporary art and curating.

open call for participation: https://arteduct.wordpress.com/2020/07/07/curs-de-arta/
deadline for enrollment: August 18, 2020, 11:59 PM

Here you can see the outcomes of the Course:
Group projects
Individual projects