Art Everyday

– scroll down for English –

RO

Arta de zi cu zi – un seminar de lucru curatorial cu participarea Kalmiei Strong [US] – apel de participare

Chișinău: 29 septembrie – 2 octombrie 2021

Seminarul va dura 4 zile, iar scopul este de a explora contextul orașului Chișinău și mediul său urban, comunitățile acestuia și procesele creative ce au loc aici zi de zi.

Invităm curatori, manageri culturali, animatori, activiști, studenți și profesori de artă, dar și cei care sunt interesați de subiectul creativității în viața de zi cu zi să se înscrie la seminarul dedicat lucrului curatorial în afara contextului instituțional.

Seminarul se va axa pe subiectul creativității manifestate în situațiile pe care le întâlnim în viața de zi cu zi de către locuitorii orașului pentru a-și îmbunătăți mediul de trai, din curiozitate și pentru a aduce ceva neobișnuit și frumos pe înțelesul lor. Acestea se manifestă prin interacțiunea lor cu alți oameni, obiectele lor personale, casele, dar și curțile de bloc, străzile și orașul în general.

Seminarul va fi axat pe studiul oamenilor și fenomenelor ce se regăsesc la marginea lumii de artă profesionale și instituționalizate, nerecunoscuți/te ca fiind de valoare, care au puține șanse să fie expuse public și să fie observați/te de o audiență sau de publicul larg.

Ne vom pune o întrebare importantă de etică – de ce și cum să extindem curatoriatul dincolo de limitele tradiționale, de spațiile de artă instituționalizate, și ce lăsăm în schimb comunității cu care am interacționat?

Seminarul va cuprinde câteva părți: teorie, prezentări ale lucrărilor de artă relevante, cercetări în teren și lucru practic de editate și publicare, și o publicație realizată desinestătător. Vom ajuta participanții să creeze un discurs în jurul creativității și manifestării acesteia în situațiile vieții de zi cu zi și vom oferi cunoștințe practice despre cum să realizezi publicații desinestătător.

Comunicarea dintre instructori și participanți va fi în limba engleză, participanții au nevoie să cunoască limba engleză la nivel începător.

Mai multe detalii găsiți în apelul de participare.
Pentru a participa, completați formularul până la data de 24 septembrie 2021. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 27 septembrie 2021.

Kalmia Strong [SUA] (1985) este manager în arte, artistă și educatoare, Directoare de Program la Public Space One (PS1), o organizație de artă contemporană din orașul Iowa, condusă de artiști, orientată spre comunitate, La PS1, Kalmia este co-fondatoarea unui studio de imprimare, a unei programe de rezidență, a unei biblioteci de reviste „zine” și un magazin de aprovizionare gratuită cu rechizite. Este, de asemenea, organizează ateliere artistice și ia parte la curarea expozițiilor și proiectelor artiștilor în galerie, în spațiul public și spații alternative. Având experiență în imprimare, arta cărților și la bibliotecă, ceercetarea creativă a Kalmiei se focusează pe spații comune, împărtășire de cunoștințe și rolul practicilor de publicare în ce ține rezistența culturală și schimbarea socială. Lucrează și în calitate de educator și designer grafic la Universitatea din Iowa și este creatoare independentă de cărți.

EN

Art Everyday – a curatorial seminar with participation of Kalmia Strong [US] – open call

Chisinau: September 29 – October 2, 2021

Feel invited to join the 4 days long seminar dedicated to curatorial practice outside the institutional context with participation of Kalmia Strong (Iowa City [US]), the purpose of which is to explore the context of Chisinau and its urban environment, its communities and their everyday creative practices.

We invite curators, cultural managers, animators, activists, students and teachers of art faculties, as well as those who are interested in working with the topic of creativity in everyday life to sign up for a seminar on curatorial practices in a non-institutionalized context.

The seminar will focus on the topic of creativity in everyday life situations, performed by the residents of the city out of necessity to improve their living environments, curiosity or attraction for the unordinary and beautiful in their own understanding, which is manifested through their interaction with other people, belongings, their homes but also with the courtyard or street and city in general.

One of the aims of the seminar is to focus on people and phenomenons that found themselves on the margins of the professional, institutionalized art world, and unrecognized as being valuable, with small chances to be exhibited and observed by the audience and/or the general public.

An important ethical question that we will ask ourselves in the framework of this workshop is why and how do we extend curation beyond the traditional, institutionalized art spaces and what we leave in return to the community we have engaged with.

The seminar will include several parts: theoretical inputs, presentations of related art works, field research followed by practical work of editing and publishing a DIY publication. It aims to help the participants develop a discourse around the topic of creativity and its manifestations in everyday life situations, and will offer basic practical knowledge of do-it-yourself artists publications production.

Communication between trainers and participants will be in English. Basic knowledge of English is needed.

More information can be found here – open call.
Please fill in this form until 24th of September 2021 in order to participate. We will send instructions via email on 27th of September 2021.

Kalmia Strong [SUA] (1985) is an arts organizer, artist, and educator, and Program Director at Public Space One (PS1), an artist-led, community-driven contemporary arts organization in Iowa City, Iowa (USA). At PS1, Kalmia has co-founded a community print studio, a residency program, a zine library, and a free art supply store, as well as organizing PS1’s arts workshops and co-curating exhibitions and artists’ projects in gallery, public, and non-traditional spaces. With a background in print and book arts and librarianship, Kalmia’s creative research focuses on common spaces, knowledge-sharing, and the role of publishing practices in cultural resistance and social change. She also works as an educator and graphic designer at the University of Iowa and as an independent bookmaker.