Portfolio review

– читайте ниже на русском –

RO

Portfolio review – atelier pentru crearea dosarelor de artist condus de Jorg Scheller [CH] și Vladimir Us [MD], cu participarea lui Maxim Polyakov [MD], membru al colectivului de artă Kolxoz, online

8 aprilie 2021, 19:00 – 20:30 (înregistrarea video)
15 aprilie 2021, 17:00 – 20:00 (înregistrarea video)

Atelier pentru studenții și artiștii emergenți din toate domeniile din Republica Moldova, alcătuit din două sesiuni:
În cadrul primei sesiuni vor fi discutate principiile care stau la baza creării unui dosar de artist și vor fi demonstrate exemple ale unor dosare existente.
În cadrul celei de-a doua sesiuni, participanții vor putea să-și creeze sau să-și actualizeze propriile lor dosare de artist, și să le prezinte unor curatori și artiști cu o experiență de lucru într-un context internațional, urmând să obțină sfaturi și recomandări privind proiectele lor individuale.

Maxim Polyakov [MD], născut în Tiraspol, unde locuiește și lucrează (sau în regiuni din apropiere). Este cercetător și artist, și explorează spații fizice și simbolice, și moduri prin care să locuiești în acestea. Munca sa este inseparabilă de viața de zi cu zi și adesea se formează o simbioză între acestea, completându-se. Deseori găsește tehnici, material, inspirație și moduri de exprimare în locurile unde lucrează. Folosește instrumente de observare, artistice, filosofice, antropologice sau pur si simplu interacționează cu oamenii. Este membru al colectivului KOLXOZ, un colectiv Tiraspol-Praga care lucrează în cercul vieții culturale – de la cercetare și producere la replicare și distribuire, fiecare etapă manifestând percepția realității înconjurătoare. Mai multe: https://telegra.ph/kolxoz-info-08-03

Jorg Scheller [CH] (1979, Stuttgart) deține titlul de Doctor și este Profesor de Istoria Artelor la Universitatea de Arte din Zurich. A fost invitat să țină lecții la Universități precum cea de Arte din Poznań sau Universitatea Națională de Arte din Taipei. Scrie articole regulat pentru: Neue Zürcher Zeitung, DIE ZEIT, Frankfurter Allgemeine Zeitung și altele. Este editor contribuitor la London frieze magazine pentru Elveția și autor pentru Stuttgarter Zeitung. Pe lângă acestea, este vocalistul și basistul trupei duo metalice Malmzeit, cu care cântă heavy metal din 2003. Cele mai recente publicații: Metalmorphosen. Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal, Stuttgart 2020; Appetite for the Magnificent, On Aquaria, Zurich 2017 (fotografii de David & Tania Willen).

Vladimir Us [MD] (1980), artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Us explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, totodată fiind preocupat de nevoia de a conceptualiza o rețea alternativă de spații publice pentru Chișinău.

РУ

Семинар по созданию досье художника под руководством Йорга Шеллера [CH], Владимира Уса [MD] с участием Максима Полякова [MD] (художественный коллектив Kolxoz), online

8 апреля 2021, 19:00 – 20:30 (видеозапись)
15 апреля 2021, 17:00 – 20:00 (видеозапись)

Семинар по созданию портфолио для студентов и начинающих художников всех областей Республики Молдова, состоящий из двух сессий:
Во время первой сессии мы обсудим принципы, которые лежат в основе создания досье автора, и будут продемонстрированы различные примеры существующих досье.
Во время второй сессии участники смогут создать или обновить свои собственные досье и представить их кураторам и художникам, имеющим опыт работы в международном контексте, а также получить советы и рекомендации по своим индивидуальным проектам.

Максим Поляков [MD] (1988), художник и исследователь, работающий с материальными и символическими пространствами и способами существовать в них. Работы Максима неотделимы от его повседневных жизненных практик и часто образуют с ними симбиоз, дополняя друг друга. Обычно он находит материалы, технологии, вдохновение и форму экспрессии в местах своего пребывания. Для этого он использует антропологические, художественные и философские инструменты наблюдения или просто взаимодействует с людьми. Член коллектива KOLXOZ: https://telegra.ph/kolxoz-info-08-03

Йорг Шеллер [CH] (1979, Stuttgart) Prof. Dr., is Professor of Art History at the Zurich University of the Arts. Guest lectureships have taken him to the University of Art Poznań and the Taipei National University of the Arts, among others. He regularly writes articles for the Neue Zürcher Zeitung, DIE ZEIT, Frankfurter Allgemeine Zeitung, among others. He is also Contributing Editor of the London frieze magazine for Switzerland and columnist for the Stuttgarter Zeitung. Besides, he is the singer and bassist of the metal duo Malmzeit, with whom he has been running a heavy metal delivery service since 2003. Most recent book publications: Metalmorphosen. Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal, Stuttgart 2020; Appetite for the Magnificent. On Aquaria, Zurich 2017 (with photographs by David & Tania Willen).

Владимир Ус [MD] (1980), художник и куратор из Кишинева, Молдова, один из учредителей Ассоциации Молодых Художников Оберлихт. Он изучал искусство, кураторство, культурный менеджмент и культурную политику в Кишиневе, Гренобле и Белграде. В своих недавних работах и проектах он исследует процессы трансформации публичного пространства в постсоветских городах, а также необходимость концептуализации альтернативной сети публичных пространств в Кишиневе.