3rd Space Studio

– scroll down for English –

[RO]

3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier de 10 sesiuni condus de colectivul de artă KOLXOZ (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD]), cu participarea lui Vladimir Us [MD]
1 Septembrie – 31 Octombrie, 2020
locația: Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei, str. Sciusev 103) din Chișinău

3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă își propune să dezvolte un sentiment de muncă colectivă în jurul unui subiect social localizat în contextul urban al orașului Chișinău. Scopul atelierului este de a înțelege diferitele moduri de auto-organizare și acțiune colectivă, în contextul mediului urban, prin cercetarea artistică.

Activitatea va fi organizată în jurul a 4 module diferite, în timpul cărora participanții vor putea experimenta colectiv cu metode de lucru precum vizite în teren, explorare urbană și documentare folosind instrumente de observare și antropologie urbană; Construirea de camere analogice și fotografiere; Experimentarea cu metode simple de publicare și tipărire a publicațiilor pentru a comunica despre propriile descoperiri.

Unele părți ale proceselor de cercetare și descoperire, precum și rezultatele atelierului vor fi prezentate sub formă de expoziție într-un spațiu de cultură alternativă din Chișinău, accesibil publicului.

Subiectul atelierului este axat pe cercetarea colectivității, ca formă de coexistență și coworking în contextul Periferiei.

– Poate fi colectivul, chiar dacă este temporar, perceput ca o operă de artă?
– Cum poate o astfel de artă să fie exprimată?
– Ce oportunități deschide formatul colectiv de lucru pentru funcționarea într-o periferie culturală și artistică?

Vom încerca să răspundem în timpul atelierului la aceste întrebări.

Mai multe detalii aici.
Doritorii de se înscrie la atelier sunt rugați să completeze acest formular și să informeze suplimentar organizatorii prin email la info(a)oberliht.org
data limită: în curs de desfășurare

DEFINIȚIA 3rd Space
Un teren neutru – Vizitatorii nu sunt legați de zonă din punct de vedere financiar, politic, legal sau în orice altfel și sunt liberi să vină și să plece după bunul plac.
Un nivelator / un loc de nivelare – Într-un 3rd Space nu se pune nici o importanță asupra statutului individului în societate.
Statutul economic sau social al cuiva nu contează, fapt ce permite un sentiment de comunitate între ocupanții săi. Nu există condiții prealabile sau cerințe care să împiedice acceptarea sau participarea în 3rd Space.
Un 3rd Space obișnuit adăpostește o serie de obișnuiți care ajută la acordarea unui ton spațiului și ajută la stabilirea dispoziției și caracteristicilor zonei. Obișnuiții atrag noii veniți și sunt acolo pentru a ajuta pe cineva nou în spațiu să se simtă binevenit și acomodat.
Interiorul unui 3rd Space este lipsit de extravaganță sau grandiozitate și are o senzație familiară. Astfel de locuri nu sunt niciodată snobe sau pretențioase și acceptă toate tipurile de indivizi, din domenii diferite ale vieții.

[EN]

3rd Space Studio / Collectivity research through art – a 10 sessions long workshop lead by KOLXOZ art collective (Viktor Vejvoda [CZ] and Maxim Polyakov [MD]), with the participation of Vladimir Us [MD]
September 1st – October 31st, 2020
3rd Space Studio location:  Zpace-Workshop (Zemstva House, 103 Sciusev Street) / Flat Space (68/1 Bucuresti str.) in Chișinău.

3rd Space Studio / Collectivity research through art aims to develop a sense of collective work around a social topic localized inside the urban context of Chișinău. The aim of the workshop is to deepen our understanding of various ways of self-organizing and collective action formats, in conditions of the urban environment, through artistic research.

The activity will be organized around 4 different modules, during which the participants will be able to experiment collectively with such working methods like field walks, urban exploration and documentation using observation and urban anthropology tools; Building self-made analog cameras and making photographs; Experimenting with simple publishing methods and printing publications in order to communicate about their findings. 

Some parts of the research and findings, as well as the workshop’s outputs, will be presented publicly in a form of an exhibition in an alternative culture space in Chisinau, accessible to the audience.

The topic of the workshop is focused on the research of collectivity like form of coexisting and coworking participants in the context of the Periphery.

– Can the collective, even if it is temporary, be perceived as a work of art?
– How can such art find its expression? 
– What opportunities does the collective format of work open up for functioning in a cultural and artistic periphery?

This and other questions we will try to answer during the workshop.

The KOLXOZ is a Tiraspol–Prague collective that works inside the cycle of the cultural life – from research and production to replication and distribution, turning every step of such a process into a manifestation of perception of the surrounding reality. KOLXOZ aspiration is to prevent its own self–isolation from status and issues of human society.

More details here.

If you wish to take part in the workshop please fill in this participation form: link and inform additionally the organizers by sending an email to: info(a)oberliht.org
deadline: ongoing

DEFINITION OF 3rd SPACE

A neutral ground Visitors are not tied down to the area financially, politically, legally, or otherwise and are ‒ free to come and go as they please.

A leveler (a leveling place) Third places put no importance on an individual’s status in society. ‒ Someone’s economic or social status does not matter in a third place, allowing for a sense of commonality among its occupants. There are no prerequisites or requirements that would prevent acceptance or participation in the third place.

The regulars Third places harbor a number of regulars that help give the space its tone and help set the ‒ mood and characteristics of the area. Regulars to third places also attract newcomers and are there to help someone new to the space feel welcome and accommodated.

A low profile Third places are characteristically wholesome. The inside of a third place is without ‒ extravagance or grandiosity, and has a homely feel. Third places are never snobby or pretentious and are accepting of all types of individuals, from several different walks of life.