Muncitorii artei stradale

– читайте ниже на русском –

RO

Muncitorii artei stradale – un atelier de artă stradală și lucru în spațiul public, cu participarea artiștilor Alexandra Novak [MD] și Vyacheslav Belov [RU]

Rîbnița: 3-14 august 2021
Dubăsari: ​​18 august 2021

În cadrul atelierului ne propunem să explorăm teme legate de gen și de identitate, de moștenire culturală, ecologie, migrație, punând în aplicare diverse tehnici de artă stradală.

Atelierul va cuprinde activități teoretice și practice.

Partea de curs va consta din prezentarea activităților proiectului ÙR. Transformation space, prezentări ale artiștilor din cadrul proiectului Edu-Art, introducere pentru diferite tehnici prezentate în cadrul atelierului, texte despre evenimente interesante și figuri semnificative pentru dezvoltarea artei stradale.

Practici de lucru în atelier: autocolante, colaj, trafarete, mozaicuri, anunțuri creative și mesaje publice, instalații, sculptură, modelare, fotografie artistică și fotografie narativă, artă site-specific, land art.

Mai multe detalii găsiți în apelul de participare.

Doritorii de a se înscrie la atelier sunt rugați să completeze formularul de participare până la data de 20 iulie 2021. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 25 iulie 2021.

Viacheslav Belov [RU], artist din Sankt Petersburg. A studiat la școala de artă numită după. M.B. Grekov (orașul Rostov-pe-Don). A studiat la Academia de Arte I. E. Repin, în atelierul istoric al A.A. Mylnikov (Sankt Petersburg). A participat în proiecte de stat pentru crearea mozaicurilor în 9 stații de metrou din Sankt Petersburg. A participat la festivalul de artă stradală Stenograffia, Ekaterinburg. A participat la crearea decorațiunilor de mozaic din interiorul Catedralei Sf. Sava din Belgrad (Serbia), setul de mozaic a fost creat în atelierele Z. Tsereteli (MMOMA) din Moscova. A participat la crearea unui proiect de artă în Kirovsk (cu sprijinul Fundației Ruarts, Artmossfere). A realizat proiecte independente de artă stradală în diferite orașe (Moscova, Sankt Petersburg, Rostov-pe-Don, Novorossiysk).

Alexandra Novac [MD] este fotografă și artistă din Transnistria. Lucrează la proiecte artistice, la tema transformării și renașterii spațiului public; o interesează subiectele legate de mentalitate și stereotipuri, în contextul comunității locale. Are o atitudine pozitivă referitor la dezvoltarea comunității prin cultură și prin artă. Alexandra s-a născut în Ucraina, în anul 1990; locuiește în Transnistria. Are o activitate artistică de șase ani (fotografie de portret, artă experimentală prin îmbinarea tehnicilor desenului și fotografia, crearea obiectelor de artă, participă la expoziții). Alexandra este cofondatoarea proiectului ÙR | Transformation space – o comunitate de artiști vizuali și activiști din Rîbnița care transformă spațiile din jurul lor. Mai multe despre proiect vedeți pe pagina de instagram sau vk.

РУ

Рабочий класс стрит-арта – мастерская посвященная работе в публичном пространстве с использованием техник уличного искусства с участием художников Александры Новак [MD] и Вячеслава Белова [RU]

Рыбница: 3 – 14 августа 2021
Дубоссары: 18 августа 2021

Цель мастерской исследовать темы гендера и идентичности, культурного наследия, экологии, миграции, применяя различные техники уличного искусства.

Мастерская будет состоять из теоретических и практических активностей.

Лекционная часть: презентация деятельности проекта ÙR. Transformation space, презентации художников проекта Edu-Art, вводные теоретические части по каждой практике в мастерской, очерки с интересными фактами и значимыми фигурами в становлении направления уличного искусства.

Практики мастерской: Стикер-арт, коллаж, трафареты, мозаика, креативные объявления и публичные послания, инсталляции, скульптура, моделестроение, художественная фотография и нарративная фотография, сайт-специфик, ленд-арт.

Более подробную информацию можете найти в призыве к участию.

Желающие зарегистрироваться для участия в мастерской могут заполнить форму участия до 20 июля 2021 года. Участники, которые зарегистрировались, получат инструкции по электронной почте 25 июля 2021 года.

Вячеслав Белов [RU], художник из Санкт-Петербурга. Учился в художественном училище им. М.Б. Грекова (г. Ростов-на-Дону). Учился в Академии художеств им. И.Е. Репина, в монументальной мастерской А.А. Мыльникова (Санкт-Петербург). Участвовал в гос. проектах по созданию мозаичных панно на 9 станциях метро в Санкт-Петербурге. Принимал участие в стрит-арт фестивале Stenograffia в Екатеринбурге. Участвовал в создании мозаичного оформления интерьера собора святого Саввы в Белграде (Сербия), набор мозаики происходил в мастерских З. Церетели (MMOMA) в Москве. Принимал участие в создании арт проекта в Кировске (при поддержке Ruarts foundation, Artmossfere). Делал независимые стрит-арт проекты в разных городах (Москва, Санкт- Петербург, Ростов-на -Дону, Новороссийск).

Александра Новак [MD] фотограф и художница из Приднестровья. Работает над художественными проектами на тему трансформации и возрождения публичного пространства; ее интересуют темы, связанные с менталитетом и стереотипами в контексте местного сообщества. Положительно относится к развитию общества через культуру и искусство.
Александра родилась в Украине в 1990 году; живет в Приднестровье. Шесть лет занимается художественной деятельностью (портретная фотография, экспериментальное искусство путем совмещения техник рисования и фотографии, создание арт-объектов, участие в выставках). Александра – соучредитель проекта ÙR | Пространство трансформации – сообщество художников и активистов из Рыбницы, которые трансформируют пространство вокруг себя. Подробнее о проекте смотрите на странице инстаграм или вк.