EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Practici de autoorganizare – de la artă spre activism (săpt. 8) / Practices of self-organization – from art to activism and back (week 8)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Practici de autoorganizare – de la artă spre activism (săpt. 8)

Marți, 27 octombrie 2020 / 18:00-21:00 / online Limbajul artei video în arta contemporană din Kârgâzstan – o prezentare de Muratbek Djumaliev și Gulnara Kasmalieva [KG] facebook.com/events/652429275458440/

Vineri, 30 octombrie 2020 / 18:30 / Kormușka / str. Pușkin 22 (vizavi de Casa Presei)
Masa Critică Chișinău – un flashmob precedat de un atelier de eco-activism cu participarea Anei M Popa [MD] și a lui Bermet Borubaeva [KG]
facebook.com/events/790316714863616/

Sâmbătă, 31 octombrie 2020 / 16:00 / Zpațiu (str. Al. Șciusev 103)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – eveniment „ad-hoc” cu participarea colectivului de artă Kolxoz (Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CZ])
facebook.com/events/440483806920867/

Marți, vă invităm la o prezentare de artiștii Muratbek Djumaliev și Gulnara Kasmalieva [KG] (Școala de Artă Contemporană ArtEast) – „Media video în practica de artă contemporană în Kârgâzstan. „Prin exemple din practica noastră artistică, dar și practica colegilor noștri din Kârgâzstan, vom vorbi despre contextul în care video a devenit una dintre cele mai răspândite forme media în arta contemporană din Kârgâzstan în primul deceniu al anilor 2000.”

Vineri, vă invităm să vă alăturați mișcării Masa Critică – o plimbare în masă cu bicicletele, care are loc de obicei în ultima zi de vineri a fiecărei luni, în mai multe orașe de pe glob. Pentru a planifica următoarea Masă Critică și pentru a colecta idei vă invităm la un atelier deschis de activism ecologic, cu durata de trei zile, care se va desfășura pe 28, 29 și 30 octombrie. Vom învăța despre lupta pentru un aer curat din Bișkek (Bishkek Smog) de la Bermet Borubaeva și ne vom gândi împreună cu ea și cu Ana M Popa cum putem folosi tehnici artistice pentru a atrage atenția la problemele orașului. Atelierul va fi găzduit de Zpațiu și va include două prezentări pe 28 octombrie, între orele 18:00-20:00:
Practicile locale de activism cu un caracter jucăuș – de Ana M Popa [MD]
Arta și activismul de mediu din Bișkek – de Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy)
Evenimentul se va finaliza vineri, 30 octombrie, cu un performance de lumini de biciclete (cafea, ceai, biscuiți), în fața Palatului Național (str. Pușkin 21). Programul detaliat al atelierului se găsește aici: facebook.com/events/790316714863616/

Masa Critică nu este condusă de nimeni și nu are nici un mesaj oficial, cu toate că este în general înțeleasă ca un efort de a promova mijloacele alternative de transport (nemotorizate) și de a atrage atenția asupra problemelor de siguranță a celor ce folosesc bicicletele atunci când sunt nevoiți să împartă drumul cu traficul motorizat. În Chișinău este mare nevoie ca participanții la trafic – atât mașinile, transportul public, dar și pietonii – să conștientizeze și respecte importanța bicicliștilor. Este de asemenea un moment bun de a ne cunoaște între noi ca și iubitori ai bicicletei și de a încuraja alți trecători să aleagă acest mijloc pentru a se deplasa.

Sâmbătă, vă invităm la un eveniment „ad-hoc”, cu participarea colectivului de artă Kolxoz (Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CZ]). Pe parcursul lunilor august, septembrie și octombrie 2020 colectivul de artă Kolxoz și-a desfășurat activitatea în formatul unui atelier „3rd Space Studio” la tema Cercetării colectivității prin artă, organizat în localitatea Naslavcea și între pereții Zpațiu-Atelierului de la Casa Zemstvei din Chișinău. Mai multe informații despre atelier se găsesc aici: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/, iar aici este pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/440483806920867

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Practices of self-organization – from art to activism and back (week 8)

Tuesday, October 27, 2020 / 6 – 8:30 pm / online
Video as media in contemporary art practice in Kyrgyzstan – a presentation by Muratbek Djumaliev and Gulnara Kasmalieva [KG]
facebook.com/events/652429275458440/

Friday, October 30, 2020 / 6:30 pm / Kormușka / 113, 31 August street Critical Mass Chisinau – a flashmob preceded by a workshop on environmental activism with participation of  Ana M Popa [MD] and Bermet Borubaeva [KG]
facebook.com/events/790316714863616/

Saturday, October 31, 2020 / 5 pm / Zpace (103, Al. Sciusev str.)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a pop-up event with KOLXOZ art collective (Maxim Polyakov [MD] & Viktor Vejvoda [CZ])
facebook.com/events/440483806920867/

On Tuesday, we invite you to a presentation by Muratbek Djumaliev & Gulnara Kasmalieva [KG] (School of contemporary art ArtEast), artists, entitled „Video as media in contemporary art practice in Kyrgyzstan”. „Taking examples of our own practice and practice of our colleagues in Kyrgyzstan we would like to outline the context of the origin and existence of video as one of the most widespread media in contemporary art in Kyrgyzstan in the first decade of 2000.”

Join us on Friday at Critical Mass – a bicycle ride that happens monthly, globally, usually on the last Friday of the month. In order to plan and gather ideas for organizing the next Critical Mass event, we invite you to a workshop that will take place on October 28, 29 & 30. We will learn about the Bishkek fight for clean air (Bishkek Smog), from Bermet Borubaeva and we will think creatively with Ana Popa about artistic techniques that help raise awareness about city issues. The workshop will be hosted by Zpace and will include 2 presentations on Wednesday, October 28, between 6 – 8 PM:
Local activist practices with a touch of playfulness – by Ana M Popa [MD]
Bishkek Smog – by Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy)
The Critical Mass event will end on Friday with an After-Bike Light Performance (coffee, tea, biscuits), at the National Palace (21, Pushkin str.) Find the detailed schedule of the workshop in the FB event: facebook.com/events/790316714863616/

Critical Mass movement is independent, without any official message, even though it is often perceived as an effort to promote alternative transport and to raise awareness about the safety issues of cyclists, who are forced to share the road with other motorised vehicles. In Chișinău, all traffic participants, including cars, public transport, pedestrians, need to respect the importance of cyclists. Also, it is a good opportunity to get to know one another and to encourage others to use bicycles as transport. During the event, we follow traffic rules and we do not provoke situations of risk or accidents. We need positive attention as traffic participants. Anyone with an alternative way of transport is welcome! Do not forget about bicycle lights and safety vests, in case it gets dark we need to be visible. The route is usually determined collectively on the spot Kormușka / 113, 31 August street.

On Saturday, we invite you to a pop-up event, with Kolxoz art collective (Maxim Polyakov [MD] and Viktor Vejvoda [CZ]). During the months of August, September & October 2020 Kolxoz art collective developed its activity in the format of 3rd Space Studio dedicated to the topic of Collectivity research through art, which took place in Naslavcea and in Zpace-Studio from Zemstvei House in Chisinau. Detailed information about 3rd Space Studio can be found here: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/, and here is the event page: facebook.com/events/440483806920867

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.  

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Arta, mâncarea și activismul de mediu în contextul Moldovei și a Kârgâzstanului (săpt. 7) / Art, food and environmental activism in the context of Moldova and Kyrgyzstan (week 7)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Arta, mâncarea și activismul de mediu în contextul Moldovei și a Kârgâstanului (săpt. 7)

Marți, 20 octombrie 2020 / 15:00-19:00 / Zpațiu-Atelier (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă Kolxoz (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD])
apel de participare: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Marți, 20 octombrie 2020 / 17:00-20:00 / Zpațiu (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
formular de înscriere: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Miercuri, 21 octombrie 2020 / 19:00-21:00 / online
Activism artistic și ecologic în Bișkek – o prezentare de Bermet Borubaeva [KG]
facebook.com/events/692453488292138/

Joi, 22 octombrie 2020, 18:00-20:00 / online
Artă, mâncare și eco-activism în Moldova și Kyrgyzstan – o prezentare de Bermet Borubaeva [KG] și Clara Abdullah [RO/MD]
facebook.com/events/2408502946122528/

Sâmbătă, 24 octombrie 2020 / 14:00 / Rugina & Co (Bariera Sculeni, str. Ghidighici nr. 3, Chișinău)
Parcul de sculpturi Rugina & Co – întâlnire cu Nicolae Ischimji [MD]
facebook.com/events/654851358790311/

Miercuri, 21 octombrie, vă invităm la o prezentare de artista și activista Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy). După paradigma antropogenă, umanitatea a atins culmi de „dezvoltare” care au produs un impact asupra geologiei planetei. Nu trebuie să ascundem impactul capitalismului – trăim în epoca Capitalocenă, când capitalul dictează ce mâncăm la dejun și ne creează iluzia că este alegerea noastră. Ce poate schimba acest sistem? Cum, prin artă, putem să ne influențăm imaginația și eco-sistemul? După ce am absolvit Școala Contemporană ArtEast, am inițiat Trash-Festival (Festivalul Gunoiului) ce ne-a trezit întrebări despre deșeuri, din care au rezultat multe alte activități și proiecte de artă.
Prezentarea va fi în limba engleză și va putea fi urmărită live pe canalul YouTube al Asociației Oberliht: https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

Joi, vă invităm la o prezentare pe tema „Artă, mâncare și eco-activism în Moldova și Kyrgizstan” de Bermet Borubaeva [KG] și Clara Abdullah [RO/MD]
18:00 – „Revoluția junk food contra risipei alimentare” – o prezentare de Clara Abdullah
19:00 – „Biopolitică și economia politică a producției alimentare” – o prezentare de Bermet Borubaeva

Sâmbătă, 24 octombrie, vă invităm la o întâlnire cu Nicolai Ischimji [MD], sculptor, artist multimedia și artist în grafică spațială. Întâlnirea va avea loc cu ocazia prezentării rezultatelor atelierului „Tururi de gunoi și misiuni de salvare a mâncării” și va prezenta proiectul Rugina & Co.
Au fost necesari 25 de ani de muncă și câteva tone de rămășițe de metal și deșeuri industriale pentru ca artiștii Nicolai Ischimji și Valerii Moshkov să sculpteze complexul „Rugina & Co” – “РЖАвЧИНАХ” (“RustInRanks”), o intalație de artă unică, în aer liber ce se regăsește astăzi în sectorul Buiucani din Chișinău. Expoziția de sculpturi se integrează organic în peisaj și include lucrări printre care “Purgatoriul”, “Aparatul Birocratic”, “Ciobanul”, “Cortina de Fier” – o reflectare vie, tridimensională, asupra perioadei de totalitarism și industrializare.

5635902167_57a924bd8e_c (1)
Nicolai Ischimji și artistul englez Ken Byers, 2000, foto de Irina Grabovan – sursa

În cadrul acestei săptămâni se desfășoară două ateliere sub forma unui grup de discuții și a unui atelier de lucru creativ.

Astfel, vă invităm marți, 13 octombrie, ora 17:00 să participați la seminarul „Cum să ai de a face cu un obiect de artă?. Fiecare dintre cele 4 întâlniri / discuții de grup va folosi ca punct de pornire un obiect de artă. Vom aborda practica de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

De asemenea, vă invităm să vizitați 3rd Space Studio, unde colectivul de artă Kolxoz vă propune să explorați tema colectivității prin artă. Pe lângă posibilitățile oferite de aparatul de fax, laboratorul epoxy și arhiva de publicații / cărți poștale ce pot să inspire, aici veți găsi ceai și atmosferă bună de lucru.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

photo_2020-10-20_14-44-49

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Art, food and environmental activism in the context of Moldova and Kyrgyzstan (week 7)

Tuesday, October 20, 2020 / 3 – 7 PM / Zpace-Workshop (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a workshop lead by Kolxoz art collective (Viktor Vejvoda [CZ] & Maxim Polyakov [MD])
call for participation: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Tuesday, October 20, 2020 / 5 – 8 pm (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
registration form: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Wednesday, October 21, 2020 / 7 – 9 pm / online
Art and environmental activism in Bishkek – a presentation by Bermet Borubaeva [KG]
facebook.com/events/692453488292138/

Thursday, October 22, 2020, 6 – 8 pm / online
Art, food and eco-activism in Moldova and Kyrgyzstan – a presentation by Bermet Borubaeva [KG] and Clara Abdullah [RO/MD]
facebook.com/events/2408502946122528/

Saturday, October 24, 2020 / 14:00 / Rugina & Co (Sculeni Barier, 3 Ghidighici str, Chișinău)
Public sculptural complex Rugina & Co – meeting with Nicolae Ischimji [MD]
facebook.com/events/654851358790311/

On Wednesday, October 21, we invite to a presentation by Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy), artists and activist. In according Anthropocene paradigm humankind achieved such level of “development” when can make effect on geological level of our planet. But here we should not hide the impact of capitalistic relations – we live in epoch of Сapitalocene, where capital determine what we will eat for breakfast and create illusion that is our choice. What can break out the system? How art can influence to our imagination and eco-systems. After finishing Contemporary School of ArtEast we initiated Trash-Festival that arising questions of garbage that gave start to many other artistic projects and activity.
The presentation will be in English and will be also accessible online via Oberliht live youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

On Thursday, we invite you to follow a presentation by Bermet Borubaeva [KG] and Clara Abdullah [RO/MD] on the topic Art, food and eco-activism in Moldova and Kyrgyzstan:
18:00 – „The junk food revolution against food waste” – a presentation by Clara Abdullah
19:00 – „Biopolitics and the political economy of food production” – a presentation by Bermet Borubaeva

On Saturday, October 24, we invite you to a meeting with sculptor, spatial graphics and multimedia artist Nikolai Ischimji [MD]. The meeting will take place in the frame of the Trash touring and food rescue missions workshop that will end on the same date. The artist will be presenting the project Rugina & Co.
It took the artists Nicolai Ischimji and Valerii Moshkov 25 years of hard work and several tons of scrap-metal and industrial waste to sculpt this unique art installation – the outdoor sculpture complex “Rugina & Co.” – “РЖАвЧИНАХ” (“RustInRanks”). The exhibition of sculptures is organically integrated into the landscape and includes pieces such as “Purgatory”, “Bureaucratic Apparatus”, “The Shepherd”, “Iron Curtain” – a vivid three-dimensional contemplation on the age of totalitarianism and industrialization.

In the frame of this week will take place two workshops. One of them in the format of a discussion group, and the other as a creative studio work.

Join us on Tuesday for the seminar „How to deal with an art object?” with Alex Cosmescu [MD]. The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. We will approach the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

Also, we invite you to visit 3rd Space Studio where Kolxoz art collective proposes to explore collectivity through art. In addition to the available fax machine, epoxy lab and the archive of publications / postcards for inspiration, this place offers hot drinks and a good working atmosphere.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: POSThuman (săpt. 6) / POSThuman (week 6)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

POSThuman (săpt. 6)

Marți, 13 octombrie 2020 / 15:00-19:00 / Zpațiu-Atelier (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă Kolxoz (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD])
apel de participare: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Marți, 13 octombrie 2020 / 17:00-20:00 / Zpațiu / online
Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
formular de înscriere: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Miercuri, 14 octombrie 2020 / 16:00-18:00 / Chișinău
O prezentare de artist a Nicoletei Esinencu [MD] sub forma unui tur ghidat
facebook.com/events/640791576827240

Miercuri, 14 octombrie 2020, la ora 16:00, vă invităm la un tur ghidat cu Nicoleta Esinencu [MD] dedicat activității teatrului-spălătorie.
Locurile sunt limitate. Pentru a face rezervare de loc, persoanele interesate sunt rugate să transmită următoarele informații până la 13 octombrie 2020 la această adresă de email: info(a)oberliht.org
– numele și prenumele
– ce vă motivează să participați la acest eveniment?
– telefon și email pentru contact
Vă mulțumim!

În cadrul acestei săptămâni se desfășoară două ateliere sub forma unui grup de discuții și a unui atelier de lucru creativ.

Astfel, vă invităm marți, 13 octombrie, ora 17:00 să participați la seminarul „Cum să ai de a face cu un obiect de artă?. Fiecare dintre cele 4 întâlniri / discuții de grup va folosi ca punct de pornire un obiect de artă. Vom aborda practica de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

De asemenea, vă invităm să vizitați 3rd Space Studio, unde colectivul de artă Kolxoz vă propune să explorați tema colectivității prin artă. Pe lângă posibilitățile oferite de aparatul de fax, laboratorul epoxy și arhiva de publicații / cărți poștale ce pot să inspire, aici veți găsi ceai și atmosferă bună de lucru.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

POSThuman (week 6)

Tuesday, October 13, 2020 / 3 – 7 PM / Zpace-Workshop (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a workshop lead by Kolxoz art collective (Viktor Vejvoda [CZ] & Maxim Polyakov [MD])
call for participation: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Tuesday, October 13, 2020 / 5 – 8 pm / online
How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
registration form: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Wednesday, October 14, 2020 / 4 – 6 PM / Chisinau
An artist talk by Nicoleta Esinencu [MD]
facebook.com/events/640791576827240/

On Wednesday, October 14, at 4 PM, we invite you to a guided tour by Nicoleta Esinencu [MD] dedicated to the activity of spalatorie-theatre.
The number of places is limited. In order to make a reservation please email us till October 13, 2020, on info(a)oberliht.org, the following answers:
– Name & Surname
– why would you like to take part in the tour?
– you email & phone contacts
Thank you!

In the frame of this week will take place two workshops. One of them in the format of a discussion group, and the other as a creative studio work.

Join us on Tuesday for the seminar „How to deal with an art object?” with Alex Cosmescu [MD]. The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. We will approach the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

Also, we invite you to visit 3rd Space Studio where Kolxoz art collective proposes to explore collectivity through art. In addition to the available fax machine, epoxy lab and the archive of publications / postcards for inspiration, this place offers hot drinks and a good working atmosphere.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Re-publica „Stadion” (săpt. 5) / ”Stadion” Re-public (week 5)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Re-publica „Stadion” (săpt. 5)

Marți, 6 octombrie 2020 / 15:00-19:00 / Zpațiu-Atelier (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă Kolxoz (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD])
apel de participare: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Marți, 6 octombrie 2020 / 17:00-20:00 / online
Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
formular de înscriere: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Miercuri, 7 octombrie 2020 / 19:00-20:30 / online
Construcția realității ca metodă aplicată – prezentare de Michael Kurzwelly [DE]
Prezentarea va fi în limba engleză și va fi putea fi urmărită online prin canalul youtube al Asociației Oberliht
facebook.com/events/255642095782873/

Miercuri, 7 octombrie, ora 19:00, vă invităm la prezentarea publică a artistului Michael Kurzwelly [DE], unde acesta va povesti despre modalitățile de construire a realității pe care le folosește în lucrul său artistic. Iată cum le caracterizează însuși artistul: „Pentru a reordona spațiul trebuie să îl redefinim. Pentru acest tip de intervenție artistică, folosesc termenul „artă aplicată”, care înseamnă artă aplicată în context și spațiu public. Aceasta este pentru a descrie o strategie artistică axată pe problemele din societate pentru a interveni, interacționa și transcende într-o altă construcție a realității. Creez instrumente pentru a crea această nouă realitate în mintea altor oameni.”

În cadrul acestei săptămâni se desfășoară două ateliere sub forma unui grup de discuții și a unui atelier de lucru creativ.

Astfel, vă invităm marți, 6 octombrie, ora 17:00 să participați la seminarul „Cum să ai de a face cu un obiect de artă?. Fiecare dintre cele 4 întâlniri / discuții de grup va folosi ca punct de pornire un obiect de artă. Vom aborda practica de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

De asemenea, vă invităm să vizitați 3rd Space Studio, unde colectivul de artă Kolxoz vă propune să explorați tema colectivității prin artă. Pe lângă posibilitățile oferite de aparatul de fax, laboratorul epoxy și arhiva de publicații / cărți poștale ce pot să inspire, aici veți găsi ceai și atmosferă bună de lucru.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

”Stadion” Re-public (week 5)

Tuesday, October 6, 2020 / 3 – 7 pm / Zpace-Workshop (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a workshop lead by Kolxoz art collective (Viktor Vejvoda [CZ] & Maxim Polyakov [MD])
call for participation: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Tuesday, October 6, 2020 / 5 – 8 pm / online
How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
registration form: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Wednesday, October 7, 2020 / 7 pm – 8:30 / online
Construction of reality as an applied method – presentation by Michael Kurzwelly [DE]
The presentation will be in English and will be broadcasted live through youtube channel of Oberliht Association
facebook.com/events/255642095782873/

On Wednesday, October 7th, we invite you to a presentation by artist Michael Kurzwelly [DE], where he will talk about ways to build the reality that he uses in his work. Here is how the artist himself characterizes these ways: ”To reorder space one needs to redefine space. For this kind of artistic intervention, I use the term “applied art”, which means art applied in public context and space. This is to describe an artistic strategy focussing problems in society to then intervene, interact, and transcend into another construction of reality. I create tools to create this new reality in other peoples minds“.

In the frame of this week will take place two workshops. One of them in the format of a discussion group, and the other as a creative studio work.

Join us on Tuesday for the seminar „How to deal with an art object?” with Alex Cosmescu [MD]. The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. We will approach the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

Also, we invite you to visit 3rd Space Studio where Kolxoz art collective proposes to explore collectivity through art. In addition to the available fax machine, epoxy lab and the archive of publications / postcards for inspiration, this place offers hot drinks and a good working atmosphere.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Reprezentare și auto-reprezentare (săpt. 4) / Representation and self-representation (week 4)

credit imagine: Jura Ledyan ‘It’s hard to unsee’, 2020

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Reprezentare și auto-reprezentare (săpt. 4)

Marți, 29 septembrie 2020 / 17:00-20:00 / Zpațiu (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
formular de înscriere: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Miercuri, 30 septembrie și joi, 1 octombrie 2020 / 16:00-19:00 / Zpațiu-Atelier (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă Kolxoz (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD])
apel de participare: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Joi, 1 octombrie 2020 / 19:00-20:30 / online
Artă și politică. Belarus 2020
– o prezentare de Elisabeth Kovtiak [BY]
Prezentarea va fi în limba engleză și va fi putea fi urmărită live prin youtube
facebook.com/events/1519307701607261/

Joi, 1 octombrie, între 19:00-20:30, va avea loc prezentarea „Artă și politică. Belarus 2020” cu participarea lui Elisabeth Kovtiak [BY]. Protestele din Belarus au provocat multiple reacții de ordin artistic. În cadrul acestei prezentări, cercetătoarea și activista culturală Elisabeth Kovtiak va vorbi despre principalele direcții ale artei critice și rolul acesteia în promovarea implicării politice în rândul publicului larg, dar și despre valoare terapeutică pe care o are exprimarea artistică pe timp de tumult. Ea va începe prin a prezenta situația artei critice contemporane din Belarus, pentru a explica contextul belarus. Introducerea va cuprinde avântul ce poate fi observat acum în arta politică. De asemenea, Elizabeth va vorbi despre structura scenei culturale din Belarus și va prezenta câteva lucrări de artă contemporană belarusă.

În cadrul acestei săptămâni se desfășoară două ateliere sub forma unui grup de discuții și unui atelier de lucru creativ.

Astfel, vă invităm marți, 29 septembrie, ora 17:00 la Zpațiu (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău) să participați la seminarul „Cum să ai de a face cu un obiect de artă?”. Fiecare dintre cele 4 întâlniri / discuții de grup va folosi ca punct de pornire un obiect de artă. Vom aborda practica de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

De asemenea, vă invităm să vizitați 3rd Space Studio, unde colectivul de artă Kolxoz vă propune să explorați tema colectivității prin artă. Pe lângă posibilitățile oferite de aparatul de fax, laboratorul epoxy și arhiva de publicații / cărți poștale ce pot să inspire, aici veți găsi ceai și atmosferă bună de lucru.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAMME / Chisinau (entire programme (05/09/2020 – 12/11/2020)

Representation and self-representation (week 4)

Tuesday, September 29, 2020 / 5 – 8 pm / Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
registration form: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Wednesday, September 30 & Thursday, October 1, 2020 / 4 – 7 pm / Zpace-Workshop (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a workshop lead by Kolxoz art collective (Viktor Vejvoda [CZ] & Maxim Polyakov [MD])
call for participation: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Thursday, October 1st, 2020, 7 – 8:30 pm / online
Art and Politics. Belarus 2020 – a presentation by Elisabeth Kovtiak [BY]
The presentation will be in English and will be broadcasted live through youtube
facebook.com/events/1519307701607261/

On Thursday, October 1st, we invite you to the presentation ”Art and Politics. Belarus 2020” by researcher and cultural activist Elisabeth Kovtiak [BY]. Protests in Belarus provoked the creation of multiple artistic reactions. During this public talk, Elisabeth Kovtiak will discuss the main thematic directions of critical art and its role in promoting the political involvement of the general public, as well as the therapeutic value of artistic expressions during the turmoil. To explain the Belarusian context, she will start with a presentation on the state of critical contemporary art in Belarus. This introduction will frame the ongoing boom of political art. She will further elaborate on the structure of the cultural scene in Belarus and show several examples of Belarusian contemporary art.

In the frame of this week will take place two workshops. One of them in the format of a discussion group, and the other as a creative studio work.

Join us on Tuesday for the seminar „How to deal with an art object?” with Alex Cosmescu [MD]. The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. We will approach the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

Also, we invite you to visit 3rd Space Studio where Kolxoz art collective proposes to explore collectivity through art. In addition to the available fax machine, epoxy lab and the archive of publications / postcards for inspiration, this place offers hot drinks and a good working atmosphere.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Recunoaștere Urbană (săpt. 3) / Urban Reconnaissance (week 3)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Recunoaștere Urbană (săpt. 3)

Joi, 24 septembrie 2020 / 19:00-20:30 / online
Auto-Instituționalizare – o prezentare de artist a colectivului The Office for Joint Administrative Intelligence (Gary Farrelly [IR/BE] și Chris Dreier [DE])
Prezentarea va fi în limba engleză și va fi putea fi urmărită live prin youtube
facebook.com/events/633546767345307/

Vineri, 25 septembrie 2020 / 20:00-21:30 / Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău)
Autopcity – un film de Ștefan Rusu [MD] – proiecție
facebook.com/events/731635407393867/

Sâmbătă, 26 septembrie 2020 / 17:00 / Zpațiu (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision – expoziție
facebook.com/events/358247505530301

În această săptămână, vă invităm joi, 24 septembrie, la prezentarea publică „Auto-Instituționalizare” cu participarea colectivului artistic „The Office for Joint Administrative Intelligence” (Gary Farrelly [IR/BE] și Chris Dreier [DE]). Prezentarea performativă va face cunoscute lucrările O.J.A.I. realizate într-o mare varietate de medii, inclusiv instalații, publicații, conferințe și o emisiune radio. Discuția se va concentra pe strategia autoinstituționalizării, care este esențială pentru practicile menționate anterior – prin care ceremoniile, terminologia și alte pârghii ale controlului corporativ și politic sunt asimilate și transformate în instrumente de cercetare, performance artistic și colaborare. Prezentarea va fi în limba engleză și va fi putea fi urmărită live prin youtube.

Vineri, 25 septembrie, vă invităm la proiecția filmului „Autopcity” de Ștefan Rusu [MD]. Filmul este un documentar investigativ ce exploră un oraș în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, sociologi, activiști urbani și artiști vizuali am investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței în 1991. De-a lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care le-ar avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa arhitectului Alexei Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general (PUG) din 2007.
Astăzi se simte tot mai acut nevoia de revendicare a spațiilor publice, care sunt lăsate să degradeze pentru a fi scoase din domeniul public și ulterior privatizate. Societatea civilă, activiștii urbani și comunitatea artistică s-au implicat în apărarea spațiilor aflate în paragină, revendicînd unele din aceste spații cum este scuarului Kentford și scuarul Europei din Grădina Publică Ștefan cel Mare, în timp ce altele se află în litigiu (ruina primei Poște a orașului).
Nucleul vechi al orașului, ce include clădiri de patrimoniu, străduțe, intersecții cu mici piețe și scuaruri, riscă să fie afectat de noul plan de dezvoltare urbană. Intervențiile creative realizate în extremis de comunitatea artistică în aceste spații și acțiunile de revitalizare a parcului Zaikin întreprinse de societatea civilă cu ajutorul locuitorilor, pot trece drept soluții tactice de apărare a aceastei zone, a texturii sociale și identității urbane.
Filmul a fost produs cu suportul Asociației Oberliht în cadrul proiectului SPACES și a beneficiat de susținerea financiară a Fundației Culturale Europene.

Iar sâmbătă, 26 septembrie, vă invităm la expoziția „Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision” unde vor fi prezentate rezultatele a trei ateliere din cadrul proiectului Edu-Art 2020: Capsula Timpului – un atelier condus de Anna Bantiuc [MD] și Anastasia Osoianu [MD], Oraș Iluminat – un atelier de fotografie experimentală condus de Ruben Hollinger [CH] și Ramin Mazur [MD], și 3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă KOLXOZ (Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CZ]).

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAMME / Chisinau (entire programme (05/09/2020 – 12/11/2020)

Urban Reconnaissance (week 3)

Thursday, September 24, 2020 / 7 – 8:30 pm / online
Self-Institutionalisation – an artist talk by The Office for Joint Administrative Intelligence (Gary Farrelly [IR/BE] and Chris Dreier [DE])
The presentation will be in English and will be broadcasted live through youtube
facebook.com/events/633546767345307/

Friday, September 25, 2020 / 8 – 9:30 pm / Flat Space (68/1, Bucuresti str., Chisinau)
Autopcity – a film by Stefan Rusu [MD] – screening
facebook.com/events/731635407393867/

Saturday, September 26, 2020 / 5 pm / Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision – exhibition
facebook.com/events/358247505530301

Join us on Thursday, September 24, for the public presentation „Self-institutionalization” with the participation of the artistic collective ”The Office for Joint Administrative Intelligence” (Gary Farrelly [IR / BE] and Chris Dreier [DE]). The performative presentation will introduce O.J.A.I.‘s work across a wide variety of mediums including installation, publications. conferences and a radio show. The talk will focus on the strategy of self-institutionalization which is central to their practice- whereby ceremonies, terminology, and other levers of corporate and political control are appropriated and repurposed as tools for research, performance, and collaboration. The presentation will be in English and will be broadcasted live through youtube.

On Friday, September 25, we invite you to the screening of the film ”Autopcity”, by Stefan Rusu [MD]. The film is an investigative documentary that explores a city in decline. Along with a number of researchers: architects, sociologists, urban activists and visual artists we have investigated the processes of transformation and urban planning which took place in Chisinau in the socialist period and during the independence adopted in 1991. Throughout this journey we have been concerned about the negative effects that the Old Town would suffer from the construction of Cantemir Blvd., which was planned right after World War II by the collective of architects headed by Alexey Shchusev and never realized—but suddenly reappeared in the new master plan (PUG) approved by municipality in 2007.
Today it seems more urgent than ever to reclaim the public spaces that have been intentionally neglected, so that they can be eventually removed from public domain and privatized. Some of these spaces have been regained by urban activists, such as Kentford Square and Europe Square from Stefan cel Mare Park, whereas some are still disputed (including the ruins of Old Post Office).
The old city core, including heritage buildings, streets, intersections and squares with small markets, are in danger of being affected by the new development plan. Urban interventions realised by the art community in these areas and the revitalization of Zaikin Park undertaken by civic initiatives with the help of local inhabitants have offered viable solutions for protecting the area, the local social fabric and identity of the city.
The film was produced by Oberliht Association within the SPACES project and was financially supported by the European Cultural Foundation.

And on Saturday, September 26, we invite you to the opening of the ”Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision” exhibition that will showcase the final works of the three workshops in the frame of Edu-Art 2020 project: The Time Capsule – an open workshop with Anna Bantiuc [MD] and Anastasia Osoianu [MD], City in the Spotlight – an experimental photography workshop led by Ruben Hollinger [CH] and Ramin Mazur [MD], and 3rd Space Studio / Collectivity research through art lead by KOLXOZ art collective (Maxim Polyakov [MD] and Viktor Vejvoda [CZ]).

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020: Reprezentarea regiunii prin fotografie (săpt. 2) / Representation of the region through photography (week 2)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chisinau (programul integral 05/09/2020 – 12/11/2020)

Reprezentarea regiunii prin fotografie (săpt. 2)

Miercuri, 16 septembrie 2020, 18:00-21:00 / online
Reprezentarea regiunii prin fotografie – o discuție moderată de Ruben Hollinger [CH], cu participarea Verei Belocrîs, Mariei Guțu, a lui Ramin Mazur, Maxim Polyakov, a Elenei Sirețanu și a Ecaterinei Șoșeva [MD] / discuția va fi în limba engleză
facebook.com/events/1606498762864444

În această săptămână, vă invităm la o discuție cu participarea unui grup de fotografi și artiști, care vor vorbi despre creația lor și modul în care ea contribuie la reprezentarea regiunii. Discuția va fi moderată de Ruben Hollinger [CH] și face parte din cadrul atelierului de fotografie experimentală „Oraș Iluminat”.

Discuția va fi transmisă live prin intermediul canalului youtube, urmând să fie publicat link-ul cu câteva minute înainte.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAMME / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Representation of the region through photography (Week 2)

Wednesday, September 16, 2020 / 6 – 9 pm / online
Representation of the region through photography – a round table discussion, moderated by Ruben Hollinger [CH], with participation of Vera Belocris, Maria Gutu, Ramin Mazur, Maxim Polyakov, Elena Siretanu and Katerina Shosheva [MD] / English language
facebook.com/events/1606498762864444

Join us for a discussion with emerging local photographers and artists that will take place this week! They will present their works and the way it contributes to the representation of our region. The discussion is organized in the frame of the experimental photography workshop ”City in the Spotlight“ and will be moderated by Ruben Hollinger [CH].

The discussion will be transmitted live on youtube. The link will be published just before the start of the event.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020: Arta contemporană în contextul Republicii Moldova (săpt. 1) / Contemporary art in the context of Republic of Moldova (week 1)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chisinau (programul integral 05/09/2020 – 12/11/2020)

Arta contemporană în contextul Republicii Moldova (săpt. 1)

Miercuri, 9 septembrie 2020, 20:30
Apartament Deschis
(str. Bucuresti 68/1)
INTERVENȚII3 – un film de Natasa Bodrozic [HR] și Vladimir Us [MD] – proiecție
35 min / limba română / subtitrat în engleză
facebook.com/events/363131274845058/

Joi, 10 septembrie 2020, 19:00 – 20:30
online:
meet.jit.si/20200905_M1_tichindeleanu
Istoria locală într-un context internațional: strategii decoloniale în arta vizuală și sectoarele culturale – o prezentare de Ovidiu Țichindeleanu [RO], cercetător și critic de artă
în limba engleză
facebook.com/events/401236107524891/

Vineri, 11 septembrie 2020, 20:30
Apartament Deschis
(str. Bucuresti 68/1)
Arhiva de artă contemporană – o proiecție de lucrări de artă video și performance din arhiva Centrului pentru Artă Contemporană [ksa:k] / Alte Arte TV
75 min 
facebook.com/events/321323102440190/

Vă invităm miercuri să vizionați filmul INTERVENȚII3, de Natasa Bodrozic [HR] și Vladimir Us [MD]. În lunile august și septembrie 2008, orașul Chișinău și suburbiile sale a găzduit proiectul de artă contemporană INTERVENTII3 – un program de evenimente axate pe arta în spațiul public. Proiectul a implicat peste treizeci de participanți din Moldova, România, Croația, Germania și Franța – invitați, în cadrul unei reședințe de scurtă durată, să-și elaboreze lucrările și să reflecte asupra proceselor ce produc spațiul public al Chișinăului, structura vizuală a orașului, memoria și experiența vieții cotidiene a locuitorilor lui. Șederea și activitatea lor a fost documentată sub forma unui catalog, în revista Stare de Urgență și în acest film. Proiectul a constat din câteva faze: plimbări exploratorii prin oraș și suburbii, prezentări publice urmate de discuții, elaborarea și crearea lucrărilor artistice, Ghidighici GRAFFITI session și inaugurarea ARThotel-ului – un spațiu dedicat creației și schimbului artistic. Proiectul a jucat și rolul unei platforme de cercetare a practicilor sub-culturale existente în contextul urban (graffiti și street art, circulația liberă a bunurilor culturale etc.) ca formă de rezistență față de procesul copleșitor de comercializare a spațiului public. 
Proiecția de film face parte din programul atelierului 3rd space studio, care este în derulare.

Joi, vă invităm la o prezentare cu participarea cercetătorului și criticului de artă Ovidiu Țichindeleanu [RO], la tema „Istoria locală într-un context internațional: strategii decoloniale în arta vizuală și sectoarele culturale”, unde acesta va oferi o introducere despre prezența artiștilor contemporani din Moldova pe scena internațională, și va discuta despre răsturnarea relațiilor de putere centru-periferie prin exemplele lucrărilor unor artiști vizuali. 
Ovidiu Țichindeleanu este filosof, traducător şi teoretician al culturii, coordinator de colecţii, IDEA Design & Print, Editură (ideaeditura.ro); Editor, IDEA artă + societate. Scrie despre teorie critică socială, gîndire decolonială, filosofie interculturală, teorii istorice ale simţurilor şi percepţiei, istoria filosofiei, Europa de Est şi istoria culturală a postcomunismului. 

Iar vineri, vă invităm la Apartamentul Deschis, la o proiecție video a Arhivei de artă contemporană oferită de Centrul pentru Artă Contemporană [ksa:k] / Alte Arte TV. În anul 2004 Centrul pentru Artă Contemporană din Chişinău în colaborare cu Relations (proiect iniţiat de Kulturstiftung des Bundes – Federal Cultural Foundation, Germany) din Germania, a lansat un proiect unic care avea drept scop producerea şi difuzarea pe întreg teritoriul țării a unui ciclu de emisiuni televizate despre Arta Contemporană. Emisiunea venea să familiarizeze publicul cu diverse instituţii culturale, galerii de artă, evenimente, interviuri cu artiştii ș.a. Emisiunea era difuzată de două ori pe lună la TV Moldova 1, în perioada 2003-2007. Proiectul însă nu a avut continuitate din cauza lipsei de resurse financiare, totuși autorii au reușit să creeze publicului o bază în ale artei și ale frumosului, arătându-le importanța culturală a acesteia.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

photo_2020-09-07_17-56-24

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program 05/09/2020 – 12/11/2020)

Contemporary art in the context of Republic of Moldova (1st week)

Wednesday, September 9, 2020, 8:30 pm
Flat Space
(68/1, Bucuresti str.)
INTERVENTIONS3 – a film by Natasa Bodrozic [HR] and Vladimir Us [MD], curators – screening
35 min / Romanian language / English subtitles
facebook.com/events/363131274845058/

Thursday, September 10, 2020, 7 pm – 8:30 pm
online
: https://meet.jit.si/20200905_M1_tichindeleanu
Local history in the international context: decolonial strategies in the visual art and culture sectors – a presentation by Ovidiu Țichindeleanu [RO], researcher and art critic 
English language
facebook.com/events/401236107524891/

Friday, September 11, 2020, 8:30 pm
Flat space
(68/1 Bucuresti street)
Contemporary art archive – screening of video & performance art from the archives of the Centre of Contemporary Art [ksa:k] / Alte Arte TV
75 min
facebook.com/events/321323102440190/

On Wednesday, we invite you to see INTERVENȚII3 film by Natasa Bodrozic [HR] and Vladimir Us [MD]. The INTERVENTIONS3 (curators: Vladimir Us, Natasa Bodrozic), art project dealing with public space took place in the city of Chisinau and its surroundings throughout August 2008, thus anticipating the KIOSK project. It gathered more than thirty participants from Moldova, Romania, Croatia, Germany and France who stayed in the city for a short term residency creating art works and reflecting over the processes producing Chisinau’s public space, the city’s visual structure, the hidden histories and experience of its inhabitants’ everyday life. Their stay and the results of the project is documented in the catalogue, in two different issues of State of Emergency magazine / Oberliht Supplement and in this film. The project consisted of several phases: city walks, artists’ projects, public presentations and discussions, Ghidighici GRAFFITI session and opening to the public of ARThotel – a space for artistic production and exchange.
The screening is part of the 3rd space studio workshop programme, which is ongoing at the moment.

On Thursday, we invite you to attend the presentation „Local history in the international context: decolonial strategies in the visual art and culture sectors” by Ovidiu Țichindeleanu [RO], researcher and art critique. Starting with an introduction about the presence of contemporary artists from Moldova on the international scene, we will discuss some examples of visual artist practices that overturn the center-periphery power relations.
Ovidiu Țichindeleanu is a philosopher, translator and theoretician of culture. Coordinator of collections, IDEA Design & Print, Publishing (ideaeditura.ro); Editor, IDEA art + society. He writes on social critic theory, decolonial thinking, intercultural philosophy, historic theories of perception senses, history of philosophy, Eastern Europe and cultural history of post-communism.

And on Friday, we welcome you to attend the Contemporary art archive – a screening of performance & video art from the archives of the Centre for Contemporary Art [ksa:k] / Alte Arte TV. In 2004, Centre for Contemporary Art in Chișinău, in collaboration with Relations (project by Kulturstiftung des Bundes – Federal Cultural Foundation, Germany), launched a unique project that aimed to produce and broadcast a TV show on Contemporary Art across Moldova. The show had to introduce to the public various cultural institutions, art galleries, events, artist interviews etc. The show was being broadcasted twice a month on Moldova 1 TV channel, during 2003-2007. However, the project stopped due to lack of financial resources, but the authors managed to create for the public a base on the arts and aesthetics, showing its cultural value.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

Edu-Art 2020: un program de evenimente dedicate artei contemporane / a public program dedicated to contemporary art

 

  –  scroll down for English  – 

[RO]

Activitățile organizate de Asociația Oberliht în cadrul proiectului cultural Edu-Art 2020 au ca scop să ofere oportunități de educație artistică non-formală, să dezvolte spiritul civic prin artă și activism cultural. Proiectul propune un cadru de cercetare și analiză a relației între centru și periferie, înțeleasă din punct de vedere cultural, urbanistic și politic. O parte din activitățile proiectului vor fi făcute accesibile prin intermediul unui program public, care se va desfășura la Chișinău între 5 septembrie – 12 noiembrie 2020 și va fi accesibil tuturor doritorilor.

Programul public va fi lansat pe 5 septembrie cu o prezentare a Cursului de artă contemporană și curatoriat, cu participarea lui Vladimir Us [MD], coordonatorul proiectului, urmată de o prezentare a cercetătorului Maxim Polyakov [MD] dedicată temei principale a proiectul Edu-Art 2020 – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante: Ce exemplu oferă periferia? Ce putem învăța de la ea, luând în considerație actualele schimbări majore la nivel global și cum putem aplica aceste cunoștințe în context local, ținând cont de relația, deseori dezechilibrată, dintre centru și periferie? Privită și analizată dintr-o perspectivă culturală, urbanistică și politică, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante, relația dintre centru și periferie ar putea sugera modele alternative de organizare și funcționare, și de dezvoltare pe termen lung, care ar asigura un grad mai înalt de autonomie celor activi în afara centrelor mari și ar conduce la descentralizarea vieții socio-culturale, economice și politice din Republica Moldova.

La deschidere, vor fi prezenți și cei peste 20 de participanți selectați la curs, care vin din diferite țări, cu experiențe diferite, dar cu un interes comun pentru tema programului – Periferia. Ei vor cerceta și analiza subiectul de-a lungul celor 10 module, alături de alți artiști și experți din domeniul culturii. Printre participanți se numără curatori, artiști, critici de artă, manageri culturali, profesori, regizori și producători de film, regizori de teatru și dramaturgi, muzicieni, freelanceri, actori, jurnaliști, cercetători, dar și elevi, studenți și artiști în formare. Ceea ce i-a motivat să participe la curs este fie dorința de a cunoaște viața culturală din Moldova și de a cunoaște actorii culturali de aici, fie de a-și aprofunda cunoștințele, de a descoperi un domeniu nou, de a găsi noi căi de a crea și de a face management cultural, dar și de a găsi mijloace alternative de lucru cultural independent, în afara unui cadru instituțional tradițional. 

Începând cu orele 17:30, va avea loc prezentarea „O retroperspectivă a scenei artistice din Iași” cu participarea curatorilor Florin Bobu [RO] și Livia Pancu [RO] (tranzit.org / Iași), care va fi urmată de o discuție. Curatorii vor analiza etapele dezvoltării scenei artistice din Iași în legătură cu conceptul Periferiei – caracteristică autoproclamată a producției culturale din regiune, (aici puteți urmări pagina evenimentului Facebook).

Iar la ora 20:00, la Apartamentul Deschis (str. București 68/1), vă așteptăm la „Helianthus” – o proiecție în aer liber a lucrărilor video ale artistului Ghenadie Popescu [MD], (aici puteți urmări pagina evenimentului Facebook).

Agro, 2011 – Un material video despre plantarea cartofilor.
Nnapoi la entuziasm, 2010 – Un material bazat pe filmări de teren – procesul de facere a brichetelor de tizic, îmbinat cu secvențe din filmul documentar realizat de Dziga Vertov „Enthusiasm” 1931. Arealul de interes este combustibilul.
Pahar cu vin, 2013 – Câteva secvențe întâmplătoare din traseul unui pahar cu vin.
Tank MM, 2015 – Am pornit de la idea de a pune pe roate o serie de etnotankuri, adică vehicule militare cu particularități entice. Tankul este o mașinărie fioroasă, într-o versiune de jucărie, adorat de copii. Ridicol și penibil, de fapt ticălos, fiind sub propria armură, scuipă vesel grăunțe mortale printr-o subțire și elegantă trompă. Familia de tancuri MM a apărut în mod natural dintr-o mămăligă cu drepturi depline. Mai întâi, MM-dânsul s-a separat, apoi din nervurile sale moi, s-a dislocat MM-dânsa. În scurt timp a apărut și odrasla MM-mic. Trebuie adăugat că orișice tank are prea puține în comun cu o mămăligă. Limbile rele susțin că mămăliga nu explodează. Poate. Și totuși, un tank umplut pe interior, peste toate cipurile și înmămăligit pe exterior cu mămăligă caldă și gustoasă – este o imagine radioasă.

În continuare, vă prezentăm programul desfășurat al evenimentelor pe durata lunilor septembrie – noiembrie, la care vă invităm să vă alăturați. Acestea vor număra proiecții de film, discuții și mese rotunde, prezentări ale participanților și invitaților, seminare și expoziții, cu participarea mai multor artiști sau colective de artiști, organizații culturale, experți din sfera culturii, cercetători, profesori, curatori, fotografi, activiști, critici de artă din România, Germania, Elveția, Belarus, Italia, Belgia, Kârgâzstan și alte țări. Detalii referitor la program vor fi disponibile pe această pagină web: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

Aici găsiți programul în format PDF

Vă invităm să aflați mai multe despre participanții și invitații din cadrul proiectului aici.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

A public program dedicated to contemporary art will take place in Chisinau this fall, with the participation of local and foreign artists and experts in the field of culture

The activities organized by Oberliht Association in the frame of the cultural project Edu-Art 2020, aim to create non-formal artistic and educational opportunities, to develop an active civic attitude through art research and cultural activism. The project is providing a frame for research and analysis of the relationship between the center and the periphery, perceived from the cultural, urban, and political points of view. A part of the activities will be open to the public and will take place between September 5th and November 12th.

The public program will open on September 5th with a presentation about the Course of contemporary art and curating, by Vladimir Us [MD], project coordinator, followed by a presentation by the researcher Maxim Polyakov [MD], on the main topic of Edu-Art 2020 project – the Periphery: What example does the periphery give us? What can we learn from it, taking into account the current major global changes, and how can we apply this knowledge in the local context, keeping in mind the often-unbalanced relationship between the center and the periphery? Viewed and analyzed from cultural, urban, and political perspectives, as an alternative to the dominant economic and geo-political points of view, the relationship between the center and the periphery could suggest alternative models of organization and functioning, and of development in the future, which could ensure a higher degree of autonomy to those active outside the big centers and would lead to the decentralization of cultural, social, economic and political life from the Republic of Moldova.

Over 20 participants, who have applied for the course, will also join the opening event. They come from different countries and own various experiences, but have a common interest in the theme of the program – the Periphery. They will research and analyse the topic during the 10 modules of the course, being supported by artists and experts from the field of culture. Among the participants, there are curators, artists, art critics, cultural managers, teachers, theatre directors, producers, musicians, play-writers, actors, freelancers, journalists, researchers, but also students and emerging artists. They are interested to get to know about the Moldovan cultural life and the local cultural actors, to learn, to discover a new field, to find out new ways to create, to produce art and to enhance the cultural management, and also to learn about alternative ways to meet with the audiences outside traditional cultural institutions.

At 5:30 pm will take place the presentation ”Iasi Art Scene Retro Perspective” followed by a discussion with curators Florin Bobu [RO] and Livia Pancu [RO] (tranzit.org/Iasi). The curators will analyze the stages of development of the artistic art scene in Iași, while keeping in mind its connection with the concept of the periphery as a self-proclaimed characteristic of the cultural production in the region, (follow here for the Facebook event).

At 20:00, we invite you at „Helianthus” – outdoors screening of video works by Ghenadie Popescu [MD], (follow here for the Facebook event).

Agro, 2011 – a video work on potato cultivation
Back to enthusiasm, 2010 – a work based on field shooting – the process of producing tizic briquettes, merged with sequences from the documentary movie by Dziga Vertov „Enthusiasm” 1931. The area of interest is the fuel.
A glass of wine, 2013 – some casual sequences from the route of a glass of wine.
Tank MM, 2015 – I started with the idea to make a series of ethno tanks – military vehicles with ethnic features. A tank is a fierce machine, adored by kids in its toy model. Ridiculous and embarrassing, villain actually, being under its own armor, it joyfully spits deadly grains through a thin and elegant trunk. The MM tank family came to be naturally from a „mămăliga” with full rights. First, the He MM separated itself, then, from its soft ribs, the She MM dislocated. In no-time, there was also a baby MM. We have to say that any tank has too little in common with a „mămăliga”. Rumors say that „mămăliga” doesn’t explode. Maybe. Nevertheless, a tank filled from within, across all chips and covered on the outside with worms and savory „mămăligă” – is a radiant image.

You can find the full program of events that will take place between September and November 2020. Join it! There will be screenings, panel and group discussions, presentations by participants and invited guests, seminars and exhibitions with the participation am artists an artistic groups, cultural organizations, experts in the cultural fields, researchers, teachers, curators, photographers, activists, art critics from Romania, Germany, Switzerland, Belarus, Italy, Belgium, Kyrgyzstan, and other countries. Additional details will be available here: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

Please find attached the program as a PDF file

You can find out more about the participants and guests of the programme here.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / 3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – data limită extinsă / 3rd Space Studio / Collectivity research through art workshop – extended deadline

– scroll down for English –

RO

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE
A fost extinsă data limită pentru atelierul 3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă.
Doritorii se pot înscrie până pe 26 august 2020 la acest link.

3rd Space Studio este un atelier de 10 sesiuni condus de colectivul de artă KOLXOZ (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD]) și va avea loc între 1 septembrie – 31 octombrie 2020, la Zpațiu-Atelier (Casa Zemstvei, str. Șciusev 103) / Apartamentul Deschis (str. București 68/1) în Chișinău.

Atelierul își propune să dezvolte o înțelegere a muncii colective în raport cu un subiect social localizat în contextul urban al Chișinăului. Scopul atelierului este de a cunoaște diferite metode de autoorganizare și conducere a unor acțiuni colective, dar și de a înțelege relația lor cu mediul urban prin cercetare artistică.

Participanții vor explora și documenta spatial urban folosind instrumente de observare și antropologie urbană, vor construi o cameră obscură cu care vor face fotografii, vor experimenta cu metode de editare și tipărire a publicațiilor despre descoperirile din teren. O parte din cercetările accumulate și rezultatele atelierului vor fi prezentate public sub forma unei expoziții într-un spațiu alternativ de cultură accesibil publicului din Chișinău.

Vă invităm să vedeți aici descrierea detaliată a atelierului.

3rd-space3-_web_1200

EN

EDU-ART 2020 / ARTISTIC RESEARCH AND CULTURAL ACTIVISM IN THE PERIPHERY
Extended deadline for the workshop 3rd Space Studio / Collectivity research through art.
You can register here until August 26, 2020.

The workshop is lead by KOLXOZ art collective (Viktor Vejvoda [CZ] and Maxim Polyakov [MD]), which will take place during September 1st – October 31st, 2020 at Zpace-Workshop (Zemstva House, 103 Sciusev Street) / Flat Space (68/1 Bucuresti str.), in Chisinau.

3rd Space Studio / Collectivity research through art aims to develop a sense of collective work around a social topic localized inside the urban context of Chișinău. The aim of the workshop is to deepen our understanding of various ways of self-organizing and collective action formats, and their relation to the urban environment through artistic research.

Participants will be able to experiment collectively with such working methods like field walks, urban exploration and documentation using observation and urban anthropology tools; building self-made analog cameras and making photographs; experimenting with simple publishing methods and printing publications in order to communicate about their findings. Some parts of the research and findings, as well as the workshop’s outputs, will be presented publicly in a form of an exhibition in an alternative culture space in Chisinau, accessible to the audience.

Here you can find all information regarding the workshop.

Row partners-01