Edu-Art 2020: Programe de mobilitate artistică – sesiune de informare cu Vladimir Us [MD]

Vă invităm la o sesiune de informare despre programele de mobilitate artistică. În cadrul întâlnirii vor fi oferite informații despre diversele oportunități de dezvoltare profesională în câmpul artei, după ce principii funcționează programele de rezidență pentru artiști, taberele de creație, festivalurile și alte oportunități de participare existente pe plan European.

Sesiunea de informare se adresează artiștilor emergenți și se va desfășura pe 14 noiembrie 2020, între orele 12:30-14:00, prin intermediul platformei google meet.

Vă rugăm să completați formular de înscriere până la 13 noiembrie 2020: https://forms.gle/htTG3TkUvkQFyA9TA

Sesiunile de informare sunt organizate în cadrul programului de educație non-formală: Edu-Art 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie

Vladimir Us (n. 1980) este artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, el explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, fiind totodată interesat de nevoia de conceptualizare a rețelei spațiilor publice alternative din Chișinău.

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Curatoriatul de artă în afara mediului instituțional (săpt. 10) / Curating art outside the institutions (week 10)

* cover photo: The Action by the Students of Estonian Academy of Art „White Stripes on Tarmac”, 2005

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Curatoriatul de artă în afara mediului instituțional (săpt. 10)

Marți, 10 noiembrie 2020 / 17:00-19:00 / online
Abordare colaborativă și co-design – o prezentare de Giulia Palomba [IT]
fb.com/events/2147787848688818/

Miercuri, 11 noiembrie 2020 / 18:00-19:30 / online
Ce e de făcut cu Casa Stăpânului? – o prezentare de Anders Harm [EE]
fb.com/events/656602405038059/

Joi, 12 noiembrie 2020 / 17:00-18:30 / online
Eco-rezidențe pentru artiști în localități rurale din Kârgâzstan. Experiența edificării și interacțiunii – o prezentare de Muratbek Djumaliev & Gulnara Kasmalieva [KG]
fb.com/events/413718049639485/

Marți, vă invităm la o prezentare de cercetătoarea și curatoarea Giulia Palomba [IT]. „În cadrul prezentării, voi vorbi despre mai multe cercetări și proiecte curatoriale din practica mea. Voi pune accent pe abordarea designului colectiv în dezvoltarea proiectului, dar și pe necesitatea parteneriatelor multidisciplinare, care lărgesc perspectivele și viziunile. Voi vorbi despre proiectele dezvoltate în afara pereților unor instituții și, deci, despre o diversitate de strategii, alianțe, metodologii aplicate. De asemenea, vom discuta și despre așa-numita „interacțiunea” cu publicul/ audiența/ comunitatea.

Miercuri, vom continua cu o lecție și seminar alături de curatorul Anders Harm [EE]. La sfârșitul anilor 80, Kalle Lasn și Adbusters au redefinit radical strategiile acțiunilor subversive, afirmând că mixul culturii, acțiunea radicală în viziunea lor, trebuie să folosească aceleași instrumente ca și capitalismul neoliberal – publicitatea, media etc., propaganda – folosind instrumentele stăpânului pentru a da jos casa lui. La sfârșitul anilor 90, nihiliștii Alexander Brener și Barbara Schurzn au contrazis ideea, afirmând că aceasta face de fapt „casa” mai puternică și nu reușește să definească puterea relațiilor propunând „anti-tehnologiile„ lor de acțiune radicală. În 2020, acum când fiecare a devenit stăpân pe propriile sale medii, dar a pierdut cu desăvârșire controlul asupra propriei vieți din cauza situației epidemiologice, și în pofida regimului politic, cu toții ar trebui iarăși să ne întrebăm – Care este acțiunea radicală astăzi? Ce putem face? Ce ar trebui să fie făcut?

Iar joi, vă invităm la prezentarea artiștilor Muratbek Djumaliev și Gulnara Kasmalieva [KG] (Școala contemporană de artă ArtEast) despre Rezidențele eco-artistice din zonele rurale din Kârgâzstan și experiența de a le edifica. În 2013, Gulnara Kasmalieva și Muratbek Djumaliev au început construcția unei rezidențe în satul Bulan Sogottu, lângă lacul Issyk Kul. Au făcut construcția după principiul unei case cu încălzire pasivă și au folosit în mare parte materiale de construcție naturale și locale. O provocare importantă pentru artiști a fost să construiască casa de sinestătător și cu ajutorul voluntarilor, interacționând cu comunitatea locală.

Prezentările vor fi în limba engleză și vor putea fi urmărite prin intermediul patformei google meet și pe canalul YouTube al Asociației Oberliht.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Curating art outside the institutions (week 10)

Tuesday, November 10, 2020 / 5 – 7 pm / online
Co-design attitude and the collaborative approach – a presentation by Giulia Palomba [IT]
fb.com/events/2147787848688818/

Wednesday, November 11, 2020 / 6 – 7:30 pm / online
What to do with the Master’s House? – a presentation by Anders Harm [EE]
fb.com/events/656602405038059/

Thursday, November 12, 2020 / 5 – 6:30 pm / online
Eco-art residence in rural areas in Kyrgyzstan. Experiences of construction and interaction – a presentation by Muratbek Djumaliev and Gulnara Kasmalieva [KG]
fb.com/events/413718049639485/

On Tuesday, we invite you to a presentation by Giulia Palomba [IT], curator and researcher. „During the presentation I will introduce different curatorial projects and researches I encountered in my personal practice and research. I would like to focus on the collaborative design approach in the project development, as much as the need for intersectional and multidisciplinary partnerships to broaden both visions and perspectives. The narrative will focus on projects developed outside the institutional frameworks, and thus a range of strategies, alliances, methodologies applied. In between – we will also go through some considerations about the so-called “engagement” of the public/audience/community.”

On Wednesday, we continue with a lecture and seminar with Anders Harm [EE], curator. In the late eighties Kalle Lasn and the Adbusters radically redefined the strategies of subversive action, stating that culture jamming, their version of radical action, should make use the same tools that neoliberal capitalism does – advertisement, media etc, propaganda – ie using the master’s tools to bring the masters house down. In the late nineties the nihilists Alexander Brener & Barbara Schurz aggressively contradicted that idea stating that this only makes “the house” stronger and fails to redefine the power relations by proposing their “anti-technologies” of radical action. In 2020, now that everybody has become master of her own media but has totally lost control of their own life due to the epidemic situation and despite the political regime, one should pose this question again. What is the radical action today? What can we do? What should be done?

And on Thursday, join us for a presentation about Eco-art residence in rural areas in Kyrgyzstan, experiences of construction and interaction, by Muratbek Djumaliev & Gulnara Kasmalieva [KG] (School of contemporary art ArtEast), artists. In 2013, Gulnara Kasmalieva and Muratbek Djumaliev began the construction of a residence house in Bulan Sogottu village, on the Lake Issyk Kul. The construction principle was bsed on the idea of a house with passive heating and the use of natural and mostly local materials. An important challenge for the artists was to build the house by themselves and with the help of volunteers, in interaction with the local community.

The presentations will be in English and will be accessible via google meet platform and also online via Oberliht live youtube channel.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Educația artistică în contextul transformărilor politice, economice și sociale (săpt. 9) / Art education in the context of political, economic and social transformations (week 9)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Educația artistică în contextul transformărilor politice, economice și sociale (săpt. 9)

Marți, 3 noiembrie 2020 / 19:00-21:00 / online
Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Joi, 5 noiembrie 2020 / 18:00-19:00 / online
Istoria transgresivă a artei – o lecție de Jorg Scheller [CH]
fb.com/events/1611204155730344/

Joi, 5 noiembrie 2020 / 19:30-21:00 / online
Învățământul artistic în contextul transformărilor politice, economice și sociale – o discuție cu participarea Liliei Dragneva [MD], Cristinei Moraru [RO] și a Tatianei Rășchitor [MD], moderată de Jorg Scheller [CH]
fb.com/events/1611204155730344/

Vineri, 6 noiembrie 2020 / 17:00 – 18:30 / online
Globalizarea est-europeană. Arta poloneză din jurul anului 1900 drept studiu de caz al epocii contemporane – un seminar cu Jorg Scheller [CH]
fb.com/events/799825557231723/

Vineri, 6 noiembrie 2020 / 18:30 / Kormușka / str. Pușkin 22 (vizavi de Casa Presei)
Masa Critică Chișinău – un flashmob precedat de un atelier de eco-activism
fb.com/events/790316714863616/

Joi, vă invităm la o lecție cu participarea istoricului de artă Jorg Scheller [CH] întitulată „Istoria transgresivă a artei”, unde acesta va oferi o introducere despre metodologia prin care abordează predarea istoria artei. „În calitate de profesor de istoria artei la o universitate care încurajează conexiunea dintre diferite discipline, eu văd istoria artei ca o continuitate între ce a a fost numit „cultura înaltă și de mase”, între divertisment și iluminare, între cunoscător și critic. De exemplu, avangarda eroică de la începutul sec. XX rămâne opacă fără a înțelege cultura pop și mass media. În mare parte ceea ce a inventat avangarda a fost anticipat de spectacolele incontestabil absurde ale grupului Arts incohérents de la sfârșitului secolului 19 la Paris. În practica mea de profesor, iau în calcul – într-un mod serios, bine gândit, academic, jucăuș – totul, de la ce pare a fi cultura comică vulgară sau de bodybuilding prin artele sociale și esteticul „heavy metal” și până la arta autonomă. Iată ce numesc eu „istorie transgresivă a artei”. Lucrul unui istoric de artă, după mine, este să sublinieze unde se ivește arta, și nu unde aceasta moare; cum arta se formează în afara sistemului artistic; că arta este în primul rând un mod de a face lucrurile diferit, mai sofisticat, mai idiosincrasic, într-un mod mai autoreferențial, fie într-un muzeu sau într-o piesă pop.”

Prezentarea va fi urmată de o masă rotundă la tema învățământului artistic în contextul transformărilor politice, economice și sociale, cu participarea Liliei Dragneva [MD] – cercetătoare în arte, Tatianei Rășchitor [MD] – profesoară de istoria artelor, Cristinei Moraru [RO] – curatoare și asistentă universitară, care va fi moderată de Jorg Scheller [CH] – istoric de artă.

Vineri, vă invităm la un seminar cu genericul „Globalizarea est-europeană. Arta poloneză din jurul anului 1900 drept studiu de caz al epocii contemporane”, cu participarea lui Jorg Scheller [CH], istoric de artă. „În această lecție, voi vorbi despre obiecte de artă și expoziții poloneze de la Bienala de Arte din Veneția ca exemple ale globalizării artei în Europa Centrală și de Est prin expoziții la scară largă. De asemenea, voi pune accent pe unele aspecte inerente ale globalizării în artele vizuale din regiune, care sunt mai puțin sau deloc percepute ca fiind influențate de globalizare. Cuvântul „globalizare”, care este acum în trend, duce la asocieri cu clădirile înalte de pe litoralurile din Singapore, New York sau Londra, miriadele de turiști care hoinăresc pe globul pământesc în căutarea locurilor pe care le cunosc deja din imagini, și influențele internetului care sunt pretutindeni. Dar genealogia globalizării se trage mult mai de departe. Anume cazul Poloniei, din anii 1900, oferă exemple relevante ale fenomenelor asociate de obicei cu globalizarea – migrația, diaspora, hibridizarea, identitățile complexe, lumi imaginare și tot așa. Pornind de la anii 1900, voi sublinia ceea ce a anticipat globalizarea scenei artistice de astăzi, contrastând cu ideea de azi că perioada de după 1989 a fost cea care a dus la globalizare.”
Prezentarea va fi în limba engleză și va putea fi urmărită prin intermediul patformei google meet și pe canalul YouTube al Asociației Oberliht: https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

Tot vineri, vă invităm să vă alăturați mișcării Masa Critică – o plimbare în masă cu bicicletele, care are loc de obicei în ultima zi de vineri a fiecărei luni, în mai multe orașe de pe glob. Masa Critică nu este condusă de nimeni și nu are nici un mesaj oficial, cu toate că este în general înțeleasă ca un efort de a promova mijloacele alternative de transport (nemotorizate) și de a atrage atenția asupra problemelor de siguranță a celor ce folosesc bicicletele atunci când sunt nevoiți să împartă drumul cu traficul motorizat. În Chișinău este mare nevoie ca participanții la trafic – atât mașinile, transportul public, dar și pietonii – să conștientizeze și respecte importanța bicicliștilor. Este de asemenea un moment bun de a ne cunoaște între noi ca și iubitori ai bicicletei și de a încuraja alți trecători să aleagă acest mijloc pentru a se deplasa.

În cadrul acestei săptămâni se desfășoară un atelier sub forma unui grup de discuții.

Astfel, vă invităm marți, 3 noiembrie, ora 19:00 să participați la seminarul „Cum să ai de a face cu un obiect de artă?”. Fiecare dintre cele 4 întâlniri / discuții de grup va folosi ca punct de pornire un obiect de artă. Vom aborda practica de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acest program nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Art education in the context of political, economic and social transformations (week 9)

Tuesday, November 3, 2020 / 7 – 9 pm / Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Thursday, November 5, 2020 / 6 – 7 pm / online
Transgressive Art History – a lecture by Jorg Scheller [CH]
fb.com/events/1611204155730344/

Thursday, November 5, 2020 / 7:30 – 9 pm / online
Art education in the context of political, economic and social transformations – round table discussion with participation of Jorg Scheller [CH], Lilia Dragneva [MD], Cristina Moraru [RO] and Tatiana Raschitor [MD]
fb.com/events/1611204155730344/

Friday, November 6, 2020 / 5 pm – 6:30 pm / online
Eastern Europeanizing Globalization. Polish Art Around 1900 as a Case Study of Today – a seminar with art historiam Jorg Scheller [CH]
fb.com/events/799825557231723/

Friday, November 6, 2020 / 6:30 pm / Kormușka / 113, 31 August street
Critical Mass Chisinau – a flashmob preceded by a workshop on environmental activism
fb.com/events/790316714863616/

On Thursday, we invite you to a lecture by art historian Jorg Scheller [CH] titled ”Transgressive Art History”. „This lecture gives an introduction into my methodological and content-related approaches to teaching art history. As a professor of art history at an art university that encourages exchange between various disciplines, I see art history as a continuum between what was formerly called „high and low culture”, between entertainment and enlightenment, between connoisseurship and criticality. For instance, the heroic avant-gardes of the early 20th century remain opaque without an understanding of early mass media and pop culture. Most of what the avant-gardes ‘invented’ was anticipated by the decidedly silly spectacles of the Arts incohérents group in late 19th century Paris. In my teaching, I take into account – seriously, thoroughly, academically, playfully – everything from seemingly vulgar comic culture or bodybuilding via social arts practice and heavy metal aesthetics through to aloof autonomous art. This is what I call „transgressive art history”. The job of an art historian, as I see it, is to point out where art emerges rather than where it ends; how art takes shape outside the art system; that art is first and foremost a way of doing things in a different, more sophisticated, more idiosyncratic, more self-referential way, be it in a museum or in a pop song.”

Also on Thursday, join us for a panel discussion on „Art education in the context of political, economic and social transformations” with participation of Lilia Dragneva [MD], researcher of art, Tatiana Raschitor [MD], teacher of art history and Cristina Moraru [RO], curator and university assistant, which will be moderated by Jorg Scheller [CH], art historian.

On Friday, we invite you for the lecture ”Eastern Europeanizing Globalization. Polish Art Around 1900 as a Case Study of Today”, with the participation of art historian Jorg Scheller [CH]. „In this lecture I will discuss selected Polish artworks and exhibitions at the Venice Art Biennale as examples for the globalization of Central and Eastern European art through large-scale exhibitions. Moreover, I will highlight some inherently globalizing aspects of visual art from the region which is not or less often perceived under the umbrella concept of globalization. The now fashionable nom de guerre „globalization” evokes associations with hyper futuristic banking towers in Singapore, London, New York City, myriads of tourists roaming the globe on the hunt for images they already know from images, and the all-pervading effects of the internet. But the genealogy of globalization is much more than this. Precisely the example of Poland around 1900 provides relevant case studies of phenomena commonly related to contemporary globalization such as migration, diaspora, hybridization, complex identities, imagined worlds, and so forth. By focusing on the time around 1900, I will outline some prefigurations of today’s globalized art scene in order to counterbalance the current fixation on the era after 1989 as the supposedly seminal phase of globalization.”

Also on Friday, join us at Critical Mass – a bicycle ride that happens monthly, globally, usually on the last Friday of the month. Critical Mass movement is independent, without any official message, even though it is often perceived as an effort to promote alternative transport and to raise awareness about the safety issues of cyclists, who are forced to share the road with other motorised vehicles. In Chișinău, all traffic participants, including cars, public transport, pedestrians, need to respect the importance of cyclists. Also, it is a good opportunity to get to know one another and to encourage others to use bicycles as transport.During the event, we follow traffic rules and we do not provoke situations of risk or accidents. We need positive attention as traffic participants. Anyone with an alternative way of transport is welcome! Do not forget about bicycle lights and safety vests, in case it gets dark we need to be visible. The route is usually determined collectively on the spot Kormușka / 113, 31 August street.

In the frame of this week will take place a workshop in the format of a discussion group.

Join us on Tuesday for the seminar „How to deal with an art object?” with Alex Cosmescu [MD]. The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. We will approach the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Practici de autoorganizare – de la artă spre activism (săpt. 8) / Practices of self-organization – from art to activism and back (week 8)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Practici de autoorganizare – de la artă spre activism (săpt. 8)

Marți, 27 octombrie 2020 / 18:00-21:00 / online Limbajul artei video în arta contemporană din Kârgâzstan – o prezentare de Muratbek Djumaliev și Gulnara Kasmalieva [KG] facebook.com/events/652429275458440/

Vineri, 30 octombrie 2020 / 18:30 / Kormușka / str. Pușkin 22 (vizavi de Casa Presei)
Masa Critică Chișinău – un flashmob precedat de un atelier de eco-activism cu participarea Anei M Popa [MD] și a lui Bermet Borubaeva [KG]
facebook.com/events/790316714863616/

Sâmbătă, 31 octombrie 2020 / 16:00 / Zpațiu (str. Al. Șciusev 103)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – eveniment „ad-hoc” cu participarea colectivului de artă Kolxoz (Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CZ])
facebook.com/events/440483806920867/

Marți, vă invităm la o prezentare de artiștii Muratbek Djumaliev și Gulnara Kasmalieva [KG] (Școala de Artă Contemporană ArtEast) – „Media video în practica de artă contemporană în Kârgâzstan. „Prin exemple din practica noastră artistică, dar și practica colegilor noștri din Kârgâzstan, vom vorbi despre contextul în care video a devenit una dintre cele mai răspândite forme media în arta contemporană din Kârgâzstan în primul deceniu al anilor 2000.”

Vineri, vă invităm să vă alăturați mișcării Masa Critică – o plimbare în masă cu bicicletele, care are loc de obicei în ultima zi de vineri a fiecărei luni, în mai multe orașe de pe glob. Pentru a planifica următoarea Masă Critică și pentru a colecta idei vă invităm la un atelier deschis de activism ecologic, cu durata de trei zile, care se va desfășura pe 28, 29 și 30 octombrie. Vom învăța despre lupta pentru un aer curat din Bișkek (Bishkek Smog) de la Bermet Borubaeva și ne vom gândi împreună cu ea și cu Ana M Popa cum putem folosi tehnici artistice pentru a atrage atenția la problemele orașului. Atelierul va fi găzduit de Zpațiu și va include două prezentări pe 28 octombrie, între orele 18:00-20:00:
Practicile locale de activism cu un caracter jucăuș – de Ana M Popa [MD]
Arta și activismul de mediu din Bișkek – de Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy)
Evenimentul se va finaliza vineri, 30 octombrie, cu un performance de lumini de biciclete (cafea, ceai, biscuiți), în fața Palatului Național (str. Pușkin 21). Programul detaliat al atelierului se găsește aici: facebook.com/events/790316714863616/

Masa Critică nu este condusă de nimeni și nu are nici un mesaj oficial, cu toate că este în general înțeleasă ca un efort de a promova mijloacele alternative de transport (nemotorizate) și de a atrage atenția asupra problemelor de siguranță a celor ce folosesc bicicletele atunci când sunt nevoiți să împartă drumul cu traficul motorizat. În Chișinău este mare nevoie ca participanții la trafic – atât mașinile, transportul public, dar și pietonii – să conștientizeze și respecte importanța bicicliștilor. Este de asemenea un moment bun de a ne cunoaște între noi ca și iubitori ai bicicletei și de a încuraja alți trecători să aleagă acest mijloc pentru a se deplasa.

Sâmbătă, vă invităm la un eveniment „ad-hoc”, cu participarea colectivului de artă Kolxoz (Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CZ]). Pe parcursul lunilor august, septembrie și octombrie 2020 colectivul de artă Kolxoz și-a desfășurat activitatea în formatul unui atelier „3rd Space Studio” la tema Cercetării colectivității prin artă, organizat în localitatea Naslavcea și între pereții Zpațiu-Atelierului de la Casa Zemstvei din Chișinău. Mai multe informații despre atelier se găsesc aici: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/, iar aici este pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/440483806920867

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Practices of self-organization – from art to activism and back (week 8)

Tuesday, October 27, 2020 / 6 – 8:30 pm / online
Video as media in contemporary art practice in Kyrgyzstan – a presentation by Muratbek Djumaliev and Gulnara Kasmalieva [KG]
facebook.com/events/652429275458440/

Friday, October 30, 2020 / 6:30 pm / Kormușka / 113, 31 August street Critical Mass Chisinau – a flashmob preceded by a workshop on environmental activism with participation of  Ana M Popa [MD] and Bermet Borubaeva [KG]
facebook.com/events/790316714863616/

Saturday, October 31, 2020 / 5 pm / Zpace (103, Al. Sciusev str.)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a pop-up event with KOLXOZ art collective (Maxim Polyakov [MD] & Viktor Vejvoda [CZ])
facebook.com/events/440483806920867/

On Tuesday, we invite you to a presentation by Muratbek Djumaliev & Gulnara Kasmalieva [KG] (School of contemporary art ArtEast), artists, entitled „Video as media in contemporary art practice in Kyrgyzstan”. „Taking examples of our own practice and practice of our colleagues in Kyrgyzstan we would like to outline the context of the origin and existence of video as one of the most widespread media in contemporary art in Kyrgyzstan in the first decade of 2000.”

Join us on Friday at Critical Mass – a bicycle ride that happens monthly, globally, usually on the last Friday of the month. In order to plan and gather ideas for organizing the next Critical Mass event, we invite you to a workshop that will take place on October 28, 29 & 30. We will learn about the Bishkek fight for clean air (Bishkek Smog), from Bermet Borubaeva and we will think creatively with Ana Popa about artistic techniques that help raise awareness about city issues. The workshop will be hosted by Zpace and will include 2 presentations on Wednesday, October 28, between 6 – 8 PM:
Local activist practices with a touch of playfulness – by Ana M Popa [MD]
Bishkek Smog – by Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy)
The Critical Mass event will end on Friday with an After-Bike Light Performance (coffee, tea, biscuits), at the National Palace (21, Pushkin str.) Find the detailed schedule of the workshop in the FB event: facebook.com/events/790316714863616/

Critical Mass movement is independent, without any official message, even though it is often perceived as an effort to promote alternative transport and to raise awareness about the safety issues of cyclists, who are forced to share the road with other motorised vehicles. In Chișinău, all traffic participants, including cars, public transport, pedestrians, need to respect the importance of cyclists. Also, it is a good opportunity to get to know one another and to encourage others to use bicycles as transport. During the event, we follow traffic rules and we do not provoke situations of risk or accidents. We need positive attention as traffic participants. Anyone with an alternative way of transport is welcome! Do not forget about bicycle lights and safety vests, in case it gets dark we need to be visible. The route is usually determined collectively on the spot Kormușka / 113, 31 August street.

On Saturday, we invite you to a pop-up event, with Kolxoz art collective (Maxim Polyakov [MD] and Viktor Vejvoda [CZ]). During the months of August, September & October 2020 Kolxoz art collective developed its activity in the format of 3rd Space Studio dedicated to the topic of Collectivity research through art, which took place in Naslavcea and in Zpace-Studio from Zemstvei House in Chisinau. Detailed information about 3rd Space Studio can be found here: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/, and here is the event page: facebook.com/events/440483806920867

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.  

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Arta, mâncarea și activismul de mediu în contextul Moldovei și a Kârgâzstanului (săpt. 7) / Art, food and environmental activism in the context of Moldova and Kyrgyzstan (week 7)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Arta, mâncarea și activismul de mediu în contextul Moldovei și a Kârgâstanului (săpt. 7)

Marți, 20 octombrie 2020 / 15:00-19:00 / Zpațiu-Atelier (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă Kolxoz (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD])
apel de participare: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Marți, 20 octombrie 2020 / 17:00-20:00 / Zpațiu (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
formular de înscriere: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Miercuri, 21 octombrie 2020 / 19:00-21:00 / online
Activism artistic și ecologic în Bișkek – o prezentare de Bermet Borubaeva [KG]
facebook.com/events/692453488292138/

Joi, 22 octombrie 2020, 18:00-20:00 / online
Artă, mâncare și eco-activism în Moldova și Kyrgyzstan – o prezentare de Bermet Borubaeva [KG] și Clara Abdullah [RO/MD]
facebook.com/events/2408502946122528/

Sâmbătă, 24 octombrie 2020 / 14:00 / Rugina & Co (Bariera Sculeni, str. Ghidighici nr. 3, Chișinău)
Parcul de sculpturi Rugina & Co – întâlnire cu Nicolae Ischimji [MD]
facebook.com/events/654851358790311/

Miercuri, 21 octombrie, vă invităm la o prezentare de artista și activista Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy). După paradigma antropogenă, umanitatea a atins culmi de „dezvoltare” care au produs un impact asupra geologiei planetei. Nu trebuie să ascundem impactul capitalismului – trăim în epoca Capitalocenă, când capitalul dictează ce mâncăm la dejun și ne creează iluzia că este alegerea noastră. Ce poate schimba acest sistem? Cum, prin artă, putem să ne influențăm imaginația și eco-sistemul? După ce am absolvit Școala Contemporană ArtEast, am inițiat Trash-Festival (Festivalul Gunoiului) ce ne-a trezit întrebări despre deșeuri, din care au rezultat multe alte activități și proiecte de artă.
Prezentarea va fi în limba engleză și va putea fi urmărită live pe canalul YouTube al Asociației Oberliht: https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

Joi, vă invităm la o prezentare pe tema „Artă, mâncare și eco-activism în Moldova și Kyrgizstan” de Bermet Borubaeva [KG] și Clara Abdullah [RO/MD]
18:00 – „Revoluția junk food contra risipei alimentare” – o prezentare de Clara Abdullah
19:00 – „Biopolitică și economia politică a producției alimentare” – o prezentare de Bermet Borubaeva

Sâmbătă, 24 octombrie, vă invităm la o întâlnire cu Nicolai Ischimji [MD], sculptor, artist multimedia și artist în grafică spațială. Întâlnirea va avea loc cu ocazia prezentării rezultatelor atelierului „Tururi de gunoi și misiuni de salvare a mâncării” și va prezenta proiectul Rugina & Co.
Au fost necesari 25 de ani de muncă și câteva tone de rămășițe de metal și deșeuri industriale pentru ca artiștii Nicolai Ischimji și Valerii Moshkov să sculpteze complexul „Rugina & Co” – “РЖАвЧИНАХ” (“RustInRanks”), o intalație de artă unică, în aer liber ce se regăsește astăzi în sectorul Buiucani din Chișinău. Expoziția de sculpturi se integrează organic în peisaj și include lucrări printre care “Purgatoriul”, “Aparatul Birocratic”, “Ciobanul”, “Cortina de Fier” – o reflectare vie, tridimensională, asupra perioadei de totalitarism și industrializare.

5635902167_57a924bd8e_c (1)
Nicolai Ischimji și artistul englez Ken Byers, 2000, foto de Irina Grabovan – sursa

În cadrul acestei săptămâni se desfășoară două ateliere sub forma unui grup de discuții și a unui atelier de lucru creativ.

Astfel, vă invităm marți, 13 octombrie, ora 17:00 să participați la seminarul „Cum să ai de a face cu un obiect de artă?. Fiecare dintre cele 4 întâlniri / discuții de grup va folosi ca punct de pornire un obiect de artă. Vom aborda practica de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

De asemenea, vă invităm să vizitați 3rd Space Studio, unde colectivul de artă Kolxoz vă propune să explorați tema colectivității prin artă. Pe lângă posibilitățile oferite de aparatul de fax, laboratorul epoxy și arhiva de publicații / cărți poștale ce pot să inspire, aici veți găsi ceai și atmosferă bună de lucru.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

photo_2020-10-20_14-44-49

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Art, food and environmental activism in the context of Moldova and Kyrgyzstan (week 7)

Tuesday, October 20, 2020 / 3 – 7 PM / Zpace-Workshop (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a workshop lead by Kolxoz art collective (Viktor Vejvoda [CZ] & Maxim Polyakov [MD])
call for participation: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Tuesday, October 20, 2020 / 5 – 8 pm (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
registration form: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Wednesday, October 21, 2020 / 7 – 9 pm / online
Art and environmental activism in Bishkek – a presentation by Bermet Borubaeva [KG]
facebook.com/events/692453488292138/

Thursday, October 22, 2020, 6 – 8 pm / online
Art, food and eco-activism in Moldova and Kyrgyzstan – a presentation by Bermet Borubaeva [KG] and Clara Abdullah [RO/MD]
facebook.com/events/2408502946122528/

Saturday, October 24, 2020 / 14:00 / Rugina & Co (Sculeni Barier, 3 Ghidighici str, Chișinău)
Public sculptural complex Rugina & Co – meeting with Nicolae Ischimji [MD]
facebook.com/events/654851358790311/

On Wednesday, October 21, we invite to a presentation by Bermet Borubaeva [KG] (Cooperative PreobraZHenskiy), artists and activist. In according Anthropocene paradigm humankind achieved such level of “development” when can make effect on geological level of our planet. But here we should not hide the impact of capitalistic relations – we live in epoch of Сapitalocene, where capital determine what we will eat for breakfast and create illusion that is our choice. What can break out the system? How art can influence to our imagination and eco-systems. After finishing Contemporary School of ArtEast we initiated Trash-Festival that arising questions of garbage that gave start to many other artistic projects and activity.
The presentation will be in English and will be also accessible online via Oberliht live youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

On Thursday, we invite you to follow a presentation by Bermet Borubaeva [KG] and Clara Abdullah [RO/MD] on the topic Art, food and eco-activism in Moldova and Kyrgyzstan:
18:00 – „The junk food revolution against food waste” – a presentation by Clara Abdullah
19:00 – „Biopolitics and the political economy of food production” – a presentation by Bermet Borubaeva

On Saturday, October 24, we invite you to a meeting with sculptor, spatial graphics and multimedia artist Nikolai Ischimji [MD]. The meeting will take place in the frame of the Trash touring and food rescue missions workshop that will end on the same date. The artist will be presenting the project Rugina & Co.
It took the artists Nicolai Ischimji and Valerii Moshkov 25 years of hard work and several tons of scrap-metal and industrial waste to sculpt this unique art installation – the outdoor sculpture complex “Rugina & Co.” – “РЖАвЧИНАХ” (“RustInRanks”). The exhibition of sculptures is organically integrated into the landscape and includes pieces such as “Purgatory”, “Bureaucratic Apparatus”, “The Shepherd”, “Iron Curtain” – a vivid three-dimensional contemplation on the age of totalitarianism and industrialization.

In the frame of this week will take place two workshops. One of them in the format of a discussion group, and the other as a creative studio work.

Join us on Tuesday for the seminar „How to deal with an art object?” with Alex Cosmescu [MD]. The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. We will approach the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

Also, we invite you to visit 3rd Space Studio where Kolxoz art collective proposes to explore collectivity through art. In addition to the available fax machine, epoxy lab and the archive of publications / postcards for inspiration, this place offers hot drinks and a good working atmosphere.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: POSThuman (săpt. 6) / POSThuman (week 6)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

POSThuman (săpt. 6)

Marți, 13 octombrie 2020 / 15:00-19:00 / Zpațiu-Atelier (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă Kolxoz (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD])
apel de participare: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Marți, 13 octombrie 2020 / 17:00-20:00 / Zpațiu / online
Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
formular de înscriere: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Miercuri, 14 octombrie 2020 / 16:00-18:00 / Chișinău
O prezentare de artist a Nicoletei Esinencu [MD] sub forma unui tur ghidat
facebook.com/events/640791576827240

Miercuri, 14 octombrie 2020, la ora 16:00, vă invităm la un tur ghidat cu Nicoleta Esinencu [MD] dedicat activității teatrului-spălătorie.
Locurile sunt limitate. Pentru a face rezervare de loc, persoanele interesate sunt rugate să transmită următoarele informații până la 13 octombrie 2020 la această adresă de email: info(a)oberliht.org
– numele și prenumele
– ce vă motivează să participați la acest eveniment?
– telefon și email pentru contact
Vă mulțumim!

În cadrul acestei săptămâni se desfășoară două ateliere sub forma unui grup de discuții și a unui atelier de lucru creativ.

Astfel, vă invităm marți, 13 octombrie, ora 17:00 să participați la seminarul „Cum să ai de a face cu un obiect de artă?. Fiecare dintre cele 4 întâlniri / discuții de grup va folosi ca punct de pornire un obiect de artă. Vom aborda practica de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

De asemenea, vă invităm să vizitați 3rd Space Studio, unde colectivul de artă Kolxoz vă propune să explorați tema colectivității prin artă. Pe lângă posibilitățile oferite de aparatul de fax, laboratorul epoxy și arhiva de publicații / cărți poștale ce pot să inspire, aici veți găsi ceai și atmosferă bună de lucru.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

POSThuman (week 6)

Tuesday, October 13, 2020 / 3 – 7 PM / Zpace-Workshop (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a workshop lead by Kolxoz art collective (Viktor Vejvoda [CZ] & Maxim Polyakov [MD])
call for participation: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Tuesday, October 13, 2020 / 5 – 8 pm / online
How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
registration form: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Wednesday, October 14, 2020 / 4 – 6 PM / Chisinau
An artist talk by Nicoleta Esinencu [MD]
facebook.com/events/640791576827240/

On Wednesday, October 14, at 4 PM, we invite you to a guided tour by Nicoleta Esinencu [MD] dedicated to the activity of spalatorie-theatre.
The number of places is limited. In order to make a reservation please email us till October 13, 2020, on info(a)oberliht.org, the following answers:
– Name & Surname
– why would you like to take part in the tour?
– you email & phone contacts
Thank you!

In the frame of this week will take place two workshops. One of them in the format of a discussion group, and the other as a creative studio work.

Join us on Tuesday for the seminar „How to deal with an art object?” with Alex Cosmescu [MD]. The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. We will approach the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

Also, we invite you to visit 3rd Space Studio where Kolxoz art collective proposes to explore collectivity through art. In addition to the available fax machine, epoxy lab and the archive of publications / postcards for inspiration, this place offers hot drinks and a good working atmosphere.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Re-publica „Stadion” (săpt. 5) / ”Stadion” Re-public (week 5)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Re-publica „Stadion” (săpt. 5)

Marți, 6 octombrie 2020 / 15:00-19:00 / Zpațiu-Atelier (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă Kolxoz (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD])
apel de participare: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Marți, 6 octombrie 2020 / 17:00-20:00 / online
Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
formular de înscriere: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Miercuri, 7 octombrie 2020 / 19:00-20:30 / online
Construcția realității ca metodă aplicată – prezentare de Michael Kurzwelly [DE]
Prezentarea va fi în limba engleză și va fi putea fi urmărită online prin canalul youtube al Asociației Oberliht
facebook.com/events/255642095782873/

Miercuri, 7 octombrie, ora 19:00, vă invităm la prezentarea publică a artistului Michael Kurzwelly [DE], unde acesta va povesti despre modalitățile de construire a realității pe care le folosește în lucrul său artistic. Iată cum le caracterizează însuși artistul: „Pentru a reordona spațiul trebuie să îl redefinim. Pentru acest tip de intervenție artistică, folosesc termenul „artă aplicată”, care înseamnă artă aplicată în context și spațiu public. Aceasta este pentru a descrie o strategie artistică axată pe problemele din societate pentru a interveni, interacționa și transcende într-o altă construcție a realității. Creez instrumente pentru a crea această nouă realitate în mintea altor oameni.”

În cadrul acestei săptămâni se desfășoară două ateliere sub forma unui grup de discuții și a unui atelier de lucru creativ.

Astfel, vă invităm marți, 6 octombrie, ora 17:00 să participați la seminarul „Cum să ai de a face cu un obiect de artă?. Fiecare dintre cele 4 întâlniri / discuții de grup va folosi ca punct de pornire un obiect de artă. Vom aborda practica de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

De asemenea, vă invităm să vizitați 3rd Space Studio, unde colectivul de artă Kolxoz vă propune să explorați tema colectivității prin artă. Pe lângă posibilitățile oferite de aparatul de fax, laboratorul epoxy și arhiva de publicații / cărți poștale ce pot să inspire, aici veți găsi ceai și atmosferă bună de lucru.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

”Stadion” Re-public (week 5)

Tuesday, October 6, 2020 / 3 – 7 pm / Zpace-Workshop (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a workshop lead by Kolxoz art collective (Viktor Vejvoda [CZ] & Maxim Polyakov [MD])
call for participation: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Tuesday, October 6, 2020 / 5 – 8 pm / online
How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
registration form: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Wednesday, October 7, 2020 / 7 pm – 8:30 / online
Construction of reality as an applied method – presentation by Michael Kurzwelly [DE]
The presentation will be in English and will be broadcasted live through youtube channel of Oberliht Association
facebook.com/events/255642095782873/

On Wednesday, October 7th, we invite you to a presentation by artist Michael Kurzwelly [DE], where he will talk about ways to build the reality that he uses in his work. Here is how the artist himself characterizes these ways: ”To reorder space one needs to redefine space. For this kind of artistic intervention, I use the term “applied art”, which means art applied in public context and space. This is to describe an artistic strategy focussing problems in society to then intervene, interact, and transcend into another construction of reality. I create tools to create this new reality in other peoples minds“.

In the frame of this week will take place two workshops. One of them in the format of a discussion group, and the other as a creative studio work.

Join us on Tuesday for the seminar „How to deal with an art object?” with Alex Cosmescu [MD]. The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. We will approach the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

Also, we invite you to visit 3rd Space Studio where Kolxoz art collective proposes to explore collectivity through art. In addition to the available fax machine, epoxy lab and the archive of publications / postcards for inspiration, this place offers hot drinks and a good working atmosphere.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Reprezentare și auto-reprezentare (săpt. 4) / Representation and self-representation (week 4)

credit imagine: Jura Ledyan ‘It’s hard to unsee’, 2020

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Reprezentare și auto-reprezentare (săpt. 4)

Marți, 29 septembrie 2020 / 17:00-20:00 / Zpațiu (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
formular de înscriere: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Miercuri, 30 septembrie și joi, 1 octombrie 2020 / 16:00-19:00 / Zpațiu-Atelier (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă Kolxoz (Viktor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD])
apel de participare: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Joi, 1 octombrie 2020 / 19:00-20:30 / online
Artă și politică. Belarus 2020
– o prezentare de Elisabeth Kovtiak [BY]
Prezentarea va fi în limba engleză și va fi putea fi urmărită live prin youtube
facebook.com/events/1519307701607261/

Joi, 1 octombrie, între 19:00-20:30, va avea loc prezentarea „Artă și politică. Belarus 2020” cu participarea lui Elisabeth Kovtiak [BY]. Protestele din Belarus au provocat multiple reacții de ordin artistic. În cadrul acestei prezentări, cercetătoarea și activista culturală Elisabeth Kovtiak va vorbi despre principalele direcții ale artei critice și rolul acesteia în promovarea implicării politice în rândul publicului larg, dar și despre valoare terapeutică pe care o are exprimarea artistică pe timp de tumult. Ea va începe prin a prezenta situația artei critice contemporane din Belarus, pentru a explica contextul belarus. Introducerea va cuprinde avântul ce poate fi observat acum în arta politică. De asemenea, Elizabeth va vorbi despre structura scenei culturale din Belarus și va prezenta câteva lucrări de artă contemporană belarusă.

În cadrul acestei săptămâni se desfășoară două ateliere sub forma unui grup de discuții și unui atelier de lucru creativ.

Astfel, vă invităm marți, 29 septembrie, ora 17:00 la Zpațiu (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău) să participați la seminarul „Cum să ai de a face cu un obiect de artă?”. Fiecare dintre cele 4 întâlniri / discuții de grup va folosi ca punct de pornire un obiect de artă. Vom aborda practica de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

De asemenea, vă invităm să vizitați 3rd Space Studio, unde colectivul de artă Kolxoz vă propune să explorați tema colectivității prin artă. Pe lângă posibilitățile oferite de aparatul de fax, laboratorul epoxy și arhiva de publicații / cărți poștale ce pot să inspire, aici veți găsi ceai și atmosferă bună de lucru.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAMME / Chisinau (entire programme (05/09/2020 – 12/11/2020)

Representation and self-representation (week 4)

Tuesday, September 29, 2020 / 5 – 8 pm / Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
registration form: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Wednesday, September 30 & Thursday, October 1, 2020 / 4 – 7 pm / Zpace-Workshop (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
3rd Space Studio / Collectivity research through art – a workshop lead by Kolxoz art collective (Viktor Vejvoda [CZ] & Maxim Polyakov [MD])
call for participation: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/

Thursday, October 1st, 2020, 7 – 8:30 pm / online
Art and Politics. Belarus 2020 – a presentation by Elisabeth Kovtiak [BY]
The presentation will be in English and will be broadcasted live through youtube
facebook.com/events/1519307701607261/

On Thursday, October 1st, we invite you to the presentation ”Art and Politics. Belarus 2020” by researcher and cultural activist Elisabeth Kovtiak [BY]. Protests in Belarus provoked the creation of multiple artistic reactions. During this public talk, Elisabeth Kovtiak will discuss the main thematic directions of critical art and its role in promoting the political involvement of the general public, as well as the therapeutic value of artistic expressions during the turmoil. To explain the Belarusian context, she will start with a presentation on the state of critical contemporary art in Belarus. This introduction will frame the ongoing boom of political art. She will further elaborate on the structure of the cultural scene in Belarus and show several examples of Belarusian contemporary art.

In the frame of this week will take place two workshops. One of them in the format of a discussion group, and the other as a creative studio work.

Join us on Tuesday for the seminar „How to deal with an art object?” with Alex Cosmescu [MD]. The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. We will approach the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

Also, we invite you to visit 3rd Space Studio where Kolxoz art collective proposes to explore collectivity through art. In addition to the available fax machine, epoxy lab and the archive of publications / postcards for inspiration, this place offers hot drinks and a good working atmosphere.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Recunoaștere Urbană (săpt. 3) / Urban Reconnaissance (week 3)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Recunoaștere Urbană (săpt. 3)

Joi, 24 septembrie 2020 / 19:00-20:30 / online
Auto-Instituționalizare – o prezentare de artist a colectivului The Office for Joint Administrative Intelligence (Gary Farrelly [IR/BE] și Chris Dreier [DE])
Prezentarea va fi în limba engleză și va fi putea fi urmărită live prin youtube
facebook.com/events/633546767345307/

Vineri, 25 septembrie 2020 / 20:00-21:30 / Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău)
Autopcity – un film de Ștefan Rusu [MD] – proiecție
facebook.com/events/731635407393867/

Sâmbătă, 26 septembrie 2020 / 17:00 / Zpațiu (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision – expoziție
facebook.com/events/358247505530301

În această săptămână, vă invităm joi, 24 septembrie, la prezentarea publică „Auto-Instituționalizare” cu participarea colectivului artistic „The Office for Joint Administrative Intelligence” (Gary Farrelly [IR/BE] și Chris Dreier [DE]). Prezentarea performativă va face cunoscute lucrările O.J.A.I. realizate într-o mare varietate de medii, inclusiv instalații, publicații, conferințe și o emisiune radio. Discuția se va concentra pe strategia autoinstituționalizării, care este esențială pentru practicile menționate anterior – prin care ceremoniile, terminologia și alte pârghii ale controlului corporativ și politic sunt asimilate și transformate în instrumente de cercetare, performance artistic și colaborare. Prezentarea va fi în limba engleză și va fi putea fi urmărită live prin youtube.

Vineri, 25 septembrie, vă invităm la proiecția filmului „Autopcity” de Ștefan Rusu [MD]. Filmul este un documentar investigativ ce exploră un oraș în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, sociologi, activiști urbani și artiști vizuali am investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței în 1991. De-a lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care le-ar avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa arhitectului Alexei Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general (PUG) din 2007.
Astăzi se simte tot mai acut nevoia de revendicare a spațiilor publice, care sunt lăsate să degradeze pentru a fi scoase din domeniul public și ulterior privatizate. Societatea civilă, activiștii urbani și comunitatea artistică s-au implicat în apărarea spațiilor aflate în paragină, revendicînd unele din aceste spații cum este scuarului Kentford și scuarul Europei din Grădina Publică Ștefan cel Mare, în timp ce altele se află în litigiu (ruina primei Poște a orașului).
Nucleul vechi al orașului, ce include clădiri de patrimoniu, străduțe, intersecții cu mici piețe și scuaruri, riscă să fie afectat de noul plan de dezvoltare urbană. Intervențiile creative realizate în extremis de comunitatea artistică în aceste spații și acțiunile de revitalizare a parcului Zaikin întreprinse de societatea civilă cu ajutorul locuitorilor, pot trece drept soluții tactice de apărare a aceastei zone, a texturii sociale și identității urbane.
Filmul a fost produs cu suportul Asociației Oberliht în cadrul proiectului SPACES și a beneficiat de susținerea financiară a Fundației Culturale Europene.

Iar sâmbătă, 26 septembrie, vă invităm la expoziția „Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision” unde vor fi prezentate rezultatele a trei ateliere din cadrul proiectului Edu-Art 2020: Capsula Timpului – un atelier condus de Anna Bantiuc [MD] și Anastasia Osoianu [MD], Oraș Iluminat – un atelier de fotografie experimentală condus de Ruben Hollinger [CH] și Ramin Mazur [MD], și 3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă KOLXOZ (Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CZ]).

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAMME / Chisinau (entire programme (05/09/2020 – 12/11/2020)

Urban Reconnaissance (week 3)

Thursday, September 24, 2020 / 7 – 8:30 pm / online
Self-Institutionalisation – an artist talk by The Office for Joint Administrative Intelligence (Gary Farrelly [IR/BE] and Chris Dreier [DE])
The presentation will be in English and will be broadcasted live through youtube
facebook.com/events/633546767345307/

Friday, September 25, 2020 / 8 – 9:30 pm / Flat Space (68/1, Bucuresti str., Chisinau)
Autopcity – a film by Stefan Rusu [MD] – screening
facebook.com/events/731635407393867/

Saturday, September 26, 2020 / 5 pm / Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision – exhibition
facebook.com/events/358247505530301

Join us on Thursday, September 24, for the public presentation „Self-institutionalization” with the participation of the artistic collective ”The Office for Joint Administrative Intelligence” (Gary Farrelly [IR / BE] and Chris Dreier [DE]). The performative presentation will introduce O.J.A.I.‘s work across a wide variety of mediums including installation, publications. conferences and a radio show. The talk will focus on the strategy of self-institutionalization which is central to their practice- whereby ceremonies, terminology, and other levers of corporate and political control are appropriated and repurposed as tools for research, performance, and collaboration. The presentation will be in English and will be broadcasted live through youtube.

On Friday, September 25, we invite you to the screening of the film ”Autopcity”, by Stefan Rusu [MD]. The film is an investigative documentary that explores a city in decline. Along with a number of researchers: architects, sociologists, urban activists and visual artists we have investigated the processes of transformation and urban planning which took place in Chisinau in the socialist period and during the independence adopted in 1991. Throughout this journey we have been concerned about the negative effects that the Old Town would suffer from the construction of Cantemir Blvd., which was planned right after World War II by the collective of architects headed by Alexey Shchusev and never realized—but suddenly reappeared in the new master plan (PUG) approved by municipality in 2007.
Today it seems more urgent than ever to reclaim the public spaces that have been intentionally neglected, so that they can be eventually removed from public domain and privatized. Some of these spaces have been regained by urban activists, such as Kentford Square and Europe Square from Stefan cel Mare Park, whereas some are still disputed (including the ruins of Old Post Office).
The old city core, including heritage buildings, streets, intersections and squares with small markets, are in danger of being affected by the new development plan. Urban interventions realised by the art community in these areas and the revitalization of Zaikin Park undertaken by civic initiatives with the help of local inhabitants have offered viable solutions for protecting the area, the local social fabric and identity of the city.
The film was produced by Oberliht Association within the SPACES project and was financially supported by the European Cultural Foundation.

And on Saturday, September 26, we invite you to the opening of the ”Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision” exhibition that will showcase the final works of the three workshops in the frame of Edu-Art 2020 project: The Time Capsule – an open workshop with Anna Bantiuc [MD] and Anastasia Osoianu [MD], City in the Spotlight – an experimental photography workshop led by Ruben Hollinger [CH] and Ramin Mazur [MD], and 3rd Space Studio / Collectivity research through art lead by KOLXOZ art collective (Maxim Polyakov [MD] and Viktor Vejvoda [CZ]).

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

EDU-ART 2020: Reprezentarea regiunii prin fotografie (săpt. 2) / Representation of the region through photography (week 2)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chisinau (programul integral 05/09/2020 – 12/11/2020)

Reprezentarea regiunii prin fotografie (săpt. 2)

Miercuri, 16 septembrie 2020, 18:00-21:00 / online
Reprezentarea regiunii prin fotografie – o discuție moderată de Ruben Hollinger [CH], cu participarea Verei Belocrîs, Mariei Guțu, a lui Ramin Mazur, Maxim Polyakov, a Elenei Sirețanu și a Ecaterinei Șoșeva [MD] / discuția va fi în limba engleză
facebook.com/events/1606498762864444

În această săptămână, vă invităm la o discuție cu participarea unui grup de fotografi și artiști, care vor vorbi despre creația lor și modul în care ea contribuie la reprezentarea regiunii. Discuția va fi moderată de Ruben Hollinger [CH] și face parte din cadrul atelierului de fotografie experimentală „Oraș Iluminat”.

Discuția va fi transmisă live prin intermediul canalului youtube, urmând să fie publicat link-ul cu câteva minute înainte.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAMME / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Representation of the region through photography (Week 2)

Wednesday, September 16, 2020 / 6 – 9 pm / online
Representation of the region through photography – a round table discussion, moderated by Ruben Hollinger [CH], with participation of Vera Belocris, Maria Gutu, Ramin Mazur, Maxim Polyakov, Elena Siretanu and Katerina Shosheva [MD] / English language
facebook.com/events/1606498762864444

Join us for a discussion with emerging local photographers and artists that will take place this week! They will present their works and the way it contributes to the representation of our region. The discussion is organized in the frame of the experimental photography workshop ”City in the Spotlight“ and will be moderated by Ruben Hollinger [CH].

The discussion will be transmitted live on youtube. The link will be published just before the start of the event.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.