Proiecte de grup

– scroll down for English –

RO

Trei Injecții – cum de expus Periferia printr-un performance artistic? – un atelier cu artistul Pavel Braila [MD] (17-19 septembrie 2020)

În cadrul ediției din 2020 a Cursului de artă contemporană și curatoriat, am organizat atelierul „Trei Injecții” în domeniul artei performance-ului, alături de Pavel Braila. Participanții, timp de trei zile, au făcut cunoștință și au experimentat cu abilitatea de a descifra cu precizie citirea intuitivă a vieții cotidiene și au formulat un manifest artistic relevant timpului nostru. Vă invităm să urmăriți rezultatul final al atelierului, la care au participat: Viktor Vejvoda [CZ], Vera Belousov [MD], Daniela Nemțanu [MD], Nicoleta Jantoan [MD], Ciprian Antoci [MD], Anastasiia Provozin [UA], Anna Bantiuc [MD] și Elena Eftodi [MD].

Spațiu pentru Mișcare – Mișcare pentru Spațiu – un performance de artă (7-10 octombrie 2020)

Performance-ul „Spațiu pentru Mișcare – Mișcare pentru Spațiu” a avut loc pe 10 octombrie 2020, la Chișinău. Acesta a fost organizat în cadrul atelierului de activism cultural Salvarea spațiilor publice, parte a Cursului de artă contemporană și curatoriat, care a durat trei zile și a fost condus de către activista urbană Constanța Dohotaru [MD] și artistul Michael Kurzwelly [DE]. Atelierul s-a axat pe tema spațiilor publice abandonate și a necesității de a le readuce, prin activism cultural, în uzul public.

Punctul de start a fost construirea realității ca metodă aplicată pentru a schimba realitatea fostului stadion și a propune o nouă construire a realității. În cadrul atelierului, participanții au fost motivați să facă un exercițiu de imaginație pentru a construi o nouă identitate pentru Stadionul Republican din Chișinău, care este demolat de 13 ani, și pentru a-i da o nouă funcție stadionului disfuncțional, care să fie în folosul cetățenilor. De asemenea, scopul atelierului a fost să construiască, în jurul acestui subiect, o comunitate unită, formată inclusiv din artiști și lucrători culturali. Stadionul în sine reprezintă un studiu de caz, cuprinde mai mulți factori și vorbește elocvent despre evoluția societății moldovenești din ultimele trei decenii.

Stadionul multifuncțional, cu capacitatea de până la 8000 locuri, construit între 1950-1951, a fost demolat în 2007 și de atunci a rămas abandonat. Aici au avut loc varii evenimente sportive precum campionate, competiții, întâlniri internaționale dintre atleți și echipe etc. După destrămarea Uniunii Sovietice, Stadionul a avut o perioadă de declin, nu mai era pregătit pentru a putea găzdui mari activități sportive, dar pe teritoriul lui încă se mai făceau antrenamente, jocuri de fotbal între echipele naționale, concerte și alte întâlniri. După anul 2000, soarta Stadionului a devenit neclară. Au fost mai multe oferte pentru finanțarea reconstrucției acestuia din partea UEFA, FIFA și companii private din Belgia și Turcia, dar nu s-a putut ajunge la o înțelegere cu conducerea. În 2007 a început demolarea Stadionului. De atunci, au fost mai multe încercări de a vinde și de a privatiza teritoriul Stadionului.

Participanții:  Ciprian Antoci [MD], Anna Bantiuc [MD], Vera Belousov [MD], Constanța Dohotaru [MD], Viktor Vejvoda [CZ], Maxim Polyakov [MD]

Oraș iluminat. Periferia – documentarea proiectului

Ce este periferia? Ce înseamnă ea pentru mine și cum aș descrie-o? Am invitat oamenii să ni se alăture, răspunzând la această întrebare, și să exploreze tema dată cu ajutorul minții și emoțiilor. Pentru a intensifica procesul și pentru a experimenta, am utilizat tehnica fotografiei.

Vă invităm să descărcați publicația Oraș iluminat. Periferia în format PDF, pentru a viziona rezultatele din cadrul atelierului de fotografie, dar și cum a decurs întreg procesul creativ.
Mai multe aici.

boklet foto perif

Masa Critică Chișinău. Atelier. Flashmob.

Vineri, 6 noiembrie 2020, am participat la flashmobul Masa Critică Chișinău, la inițiativa Anei Popa. Mișcarea Masa Critică este o plimbare în masă cu bicicletele, care are loc de obicei în ultima zi de vineri a fiecărei luni, în mai multe orașe de pe glob.

Acțiunea a fost precedată de un atelier deschis de activism ecologic, cu durata de trei zile, unde artista și activista Bermet Borubaeva a vorbit despre lupta pentru un aer curat din Bișkek (Bishkek Smog), iar împreună cu ea și cu Ana M Popa au avut loc discuții despre cum putem folosi tehnici artistice pentru a atrage atenția la problemele orașului.

Evenimentul a inclus un performance de lumini de biciclete (cafea, ceai, biscuiți), în fața Palatului Național (str. Pușkin 21).

7_2020-11-07 04.09.42 copy

Masa Critică nu este condusă de nimeni și nu are nici un mesaj oficial, cu toate că este în general înțeleasă ca un efort de a promova mijloacele alternative de transport (nemotorizate) și de a atrage atenția asupra problemelor de siguranță a celor ce folosesc bicicletele atunci când sunt nevoiți să împartă drumul cu traficul motorizat. În Chișinău este mare nevoie ca participanții la trafic – atât mașinile, transportul public, dar și pietonii – să conștientizeze și respecte importanța bicicliștilor. Este de asemenea un moment bun de a ne cunoaște între noi ca și iubitori ai bicicletei și de a încuraja alți trecători să aleagă acest mijloc pentru a se deplasa.

EN

Three Injections – how to expose Periphery through an art performance – a workshop with Pavel Braila [MD], artist (September 17-19, 2020)

In the frame of the Course of contemporary art and curating, we have organised the workshop on performance art called “Three injections”, with participation of Pavel Braila. During the three days, the participants got to know each other and experimented with the ability to read with precision the everyday life and formulated an artistic manifest, relevant to our times. We invite you to see here the results of the workshop, where have participated: Viktor Vejvoda [CZ], Vera Belousov [MD], Daniela Nemțanu [MD], Nicoleta Jantoan [MD], Ciprian Antoci [MD], Anastasiia Provozin [UA], Anna Bantiuc [MD] and Elena Eftodi [MD].

Video

Space for the Movement – Movement for the Space – a public performance

Space for the Movement / Movement for the Space public performance took place on October 10, 2020 in Chisinau. It was conceived in the frame of Edu-Art 2020 project, in the frame of the Contemporary art & curating course: https://arteduct.wordpress.com/edu-art 

Recovery of public spaces through cultural activism workshop, one of the Course modules, lasted 3 days and was dedicated to the topic of public spaces and to the need to reclaim them through cultural activism. Led by Constanta Dohotaru [MD] – urban activist and Michael Kurzwelly [DE] – artist, the workshop adopted as a starting point the construction of reality as an applied method in order to transform the reality of the former stadium and propose a new construction of reality. During the workshop, the participants were stimulated to make an imagination exercise in order to construct a new identity around the Republican Stadium in Chisinau that was demolished 13 years ago and repurpose the dysfunctional stadium for citizens’ use. The workshop also aims to build a stronger community around the former Republican Stadium, with artists and cultural workers in it. The stadium itself is rather a case study that represents an accumulation of different factors and speaks eloquently about the evolution of the Moldovan society during the last 3 decades.

The multipurpose Stadium, with a capacity of up to 8000 people, built between 1950-1951, was demolished in 2007 and has been abandoned ever since. The Stadium hosted various sport events, such as championships, competitions, international meetings between athletes and teams, etc. After the collapse of the Soviet Union, the Stadium entered a period of decline. It was already unfit for big sport-related activities, but it was still used for training, local football matches, concerts, and gatherings. After the year 2000, the fate of the Stadium became unclear. There have been several offers from UEFA, FIFA, and private companies from Belgium and Turkey to finance the reconstruction of the Stadium, but they couldn’t come to terms with the government, and in June 2007 the demolition of the Stadium began. Since then, there were several attempts to sell the territory of the Stadium into private use.

Video

City in Spotlight. Periphery – project documentation

What is a periphery? What is my periphery, and how would I describe it? With this open question we invited people in an open call to explore mostly with our minds and emotional apparatus. To densify our working process, we based our technique on photography, experimentally or as a beginning of a process.
We invite you to see the publication City in Spotlight. Periphery in PDF format, to view the results of the photography workshop, but also how the whole creative process went.
More here.

Chișinău Critical Mass. Workshop. Flashmob.

On Friday, November 6th, 2020, we took part in Chișinău Critical Mass flashmob, at the initiative of Ana Popa. Critical Mass movement is a group ride on bicycles, which usually takes place on the last Friday of the month in many cities around the globe.

The action was precedented by an open 3-days workshop on ecological activism, where artist and activist Bermet Borubaeva spoke about the fight for clean air in Bishkek (Bishkek Smog), and along with Ana Popa there were discussions on the possibilities of using artistic techniques to raise awareness on urban issues.

The event also included a bike lights performance (coffee, tea, biscuits) in front of National Palace (Pușkin st 21)

Video

Critical Mass movement is independent, without any official message, even though it is often perceived as an effort to promote alternative transport and to raise awareness about the safety issues of cyclists, who are forced to share the road with other motorised vehicles. In Chișinău, all traffic participants, including cars, public transport, pedestrians, need to respect the importance of cyclists. Also, it is a good opportunity to get to know one another and to encourage others to use bicycles as transport. During the event, we follow traffic rules and we do not provoke situations of risk or accidents. We need positive attention as traffic participants. Anyone with an alternative way of transport is welcome! Do not forget about bicycle lights and safety vests, in case it gets dark we need to be visible. The route is usually determined collectively on the spot Kormușka / 113, 31 August street.