EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Educația artistică în contextul transformărilor politice, economice și sociale (săpt. 9) / Art education in the context of political, economic and social transformations (week 9)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Educația artistică în contextul transformărilor politice, economice și sociale (săpt. 9)

Marți, 3 noiembrie 2020 / 19:00-21:00 / online
Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Joi, 5 noiembrie 2020 / 18:00-19:00 / online
Istoria transgresivă a artei – o lecție de Jorg Scheller [CH]
fb.com/events/1611204155730344/

Joi, 5 noiembrie 2020 / 19:30-21:00 / online
Învățământul artistic în contextul transformărilor politice, economice și sociale – o discuție cu participarea Liliei Dragneva [MD], Cristinei Moraru [RO] și a Tatianei Rășchitor [MD], moderată de Jorg Scheller [CH]
fb.com/events/1611204155730344/

Vineri, 6 noiembrie 2020 / 17:00 – 18:30 / online
Globalizarea est-europeană. Arta poloneză din jurul anului 1900 drept studiu de caz al epocii contemporane – un seminar cu Jorg Scheller [CH]
fb.com/events/799825557231723/

Vineri, 6 noiembrie 2020 / 18:30 / Kormușka / str. Pușkin 22 (vizavi de Casa Presei)
Masa Critică Chișinău – un flashmob precedat de un atelier de eco-activism
fb.com/events/790316714863616/

Joi, vă invităm la o lecție cu participarea istoricului de artă Jorg Scheller [CH] întitulată „Istoria transgresivă a artei”, unde acesta va oferi o introducere despre metodologia prin care abordează predarea istoria artei. „În calitate de profesor de istoria artei la o universitate care încurajează conexiunea dintre diferite discipline, eu văd istoria artei ca o continuitate între ce a a fost numit „cultura înaltă și de mase”, între divertisment și iluminare, între cunoscător și critic. De exemplu, avangarda eroică de la începutul sec. XX rămâne opacă fără a înțelege cultura pop și mass media. În mare parte ceea ce a inventat avangarda a fost anticipat de spectacolele incontestabil absurde ale grupului Arts incohérents de la sfârșitului secolului 19 la Paris. În practica mea de profesor, iau în calcul – într-un mod serios, bine gândit, academic, jucăuș – totul, de la ce pare a fi cultura comică vulgară sau de bodybuilding prin artele sociale și esteticul „heavy metal” și până la arta autonomă. Iată ce numesc eu „istorie transgresivă a artei”. Lucrul unui istoric de artă, după mine, este să sublinieze unde se ivește arta, și nu unde aceasta moare; cum arta se formează în afara sistemului artistic; că arta este în primul rând un mod de a face lucrurile diferit, mai sofisticat, mai idiosincrasic, într-un mod mai autoreferențial, fie într-un muzeu sau într-o piesă pop.”

Prezentarea va fi urmată de o masă rotundă la tema învățământului artistic în contextul transformărilor politice, economice și sociale, cu participarea Liliei Dragneva [MD] – cercetătoare în arte, Tatianei Rășchitor [MD] – profesoară de istoria artelor, Cristinei Moraru [RO] – curatoare și asistentă universitară, care va fi moderată de Jorg Scheller [CH] – istoric de artă.

Vineri, vă invităm la un seminar cu genericul „Globalizarea est-europeană. Arta poloneză din jurul anului 1900 drept studiu de caz al epocii contemporane”, cu participarea lui Jorg Scheller [CH], istoric de artă. „În această lecție, voi vorbi despre obiecte de artă și expoziții poloneze de la Bienala de Arte din Veneția ca exemple ale globalizării artei în Europa Centrală și de Est prin expoziții la scară largă. De asemenea, voi pune accent pe unele aspecte inerente ale globalizării în artele vizuale din regiune, care sunt mai puțin sau deloc percepute ca fiind influențate de globalizare. Cuvântul „globalizare”, care este acum în trend, duce la asocieri cu clădirile înalte de pe litoralurile din Singapore, New York sau Londra, miriadele de turiști care hoinăresc pe globul pământesc în căutarea locurilor pe care le cunosc deja din imagini, și influențele internetului care sunt pretutindeni. Dar genealogia globalizării se trage mult mai de departe. Anume cazul Poloniei, din anii 1900, oferă exemple relevante ale fenomenelor asociate de obicei cu globalizarea – migrația, diaspora, hibridizarea, identitățile complexe, lumi imaginare și tot așa. Pornind de la anii 1900, voi sublinia ceea ce a anticipat globalizarea scenei artistice de astăzi, contrastând cu ideea de azi că perioada de după 1989 a fost cea care a dus la globalizare.”
Prezentarea va fi în limba engleză și va putea fi urmărită prin intermediul patformei google meet și pe canalul YouTube al Asociației Oberliht: https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

Tot vineri, vă invităm să vă alăturați mișcării Masa Critică – o plimbare în masă cu bicicletele, care are loc de obicei în ultima zi de vineri a fiecărei luni, în mai multe orașe de pe glob. Masa Critică nu este condusă de nimeni și nu are nici un mesaj oficial, cu toate că este în general înțeleasă ca un efort de a promova mijloacele alternative de transport (nemotorizate) și de a atrage atenția asupra problemelor de siguranță a celor ce folosesc bicicletele atunci când sunt nevoiți să împartă drumul cu traficul motorizat. În Chișinău este mare nevoie ca participanții la trafic – atât mașinile, transportul public, dar și pietonii – să conștientizeze și respecte importanța bicicliștilor. Este de asemenea un moment bun de a ne cunoaște între noi ca și iubitori ai bicicletei și de a încuraja alți trecători să aleagă acest mijloc pentru a se deplasa.

În cadrul acestei săptămâni se desfășoară un atelier sub forma unui grup de discuții.

Astfel, vă invităm marți, 3 noiembrie, ora 19:00 să participați la seminarul „Cum să ai de a face cu un obiect de artă?”. Fiecare dintre cele 4 întâlniri / discuții de grup va folosi ca punct de pornire un obiect de artă. Vom aborda practica de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acest program nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program (05/09/2020 – 12/11/2020)

Art education in the context of political, economic and social transformations (week 9)

Tuesday, November 3, 2020 / 7 – 9 pm / Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

Thursday, November 5, 2020 / 6 – 7 pm / online
Transgressive Art History – a lecture by Jorg Scheller [CH]
fb.com/events/1611204155730344/

Thursday, November 5, 2020 / 7:30 – 9 pm / online
Art education in the context of political, economic and social transformations – round table discussion with participation of Jorg Scheller [CH], Lilia Dragneva [MD], Cristina Moraru [RO] and Tatiana Raschitor [MD]
fb.com/events/1611204155730344/

Friday, November 6, 2020 / 5 pm – 6:30 pm / online
Eastern Europeanizing Globalization. Polish Art Around 1900 as a Case Study of Today – a seminar with art historiam Jorg Scheller [CH]
fb.com/events/799825557231723/

Friday, November 6, 2020 / 6:30 pm / Kormușka / 113, 31 August street
Critical Mass Chisinau – a flashmob preceded by a workshop on environmental activism
fb.com/events/790316714863616/

On Thursday, we invite you to a lecture by art historian Jorg Scheller [CH] titled ”Transgressive Art History”. „This lecture gives an introduction into my methodological and content-related approaches to teaching art history. As a professor of art history at an art university that encourages exchange between various disciplines, I see art history as a continuum between what was formerly called „high and low culture”, between entertainment and enlightenment, between connoisseurship and criticality. For instance, the heroic avant-gardes of the early 20th century remain opaque without an understanding of early mass media and pop culture. Most of what the avant-gardes ‘invented’ was anticipated by the decidedly silly spectacles of the Arts incohérents group in late 19th century Paris. In my teaching, I take into account – seriously, thoroughly, academically, playfully – everything from seemingly vulgar comic culture or bodybuilding via social arts practice and heavy metal aesthetics through to aloof autonomous art. This is what I call „transgressive art history”. The job of an art historian, as I see it, is to point out where art emerges rather than where it ends; how art takes shape outside the art system; that art is first and foremost a way of doing things in a different, more sophisticated, more idiosyncratic, more self-referential way, be it in a museum or in a pop song.”

Also on Thursday, join us for a panel discussion on „Art education in the context of political, economic and social transformations” with participation of Lilia Dragneva [MD], researcher of art, Tatiana Raschitor [MD], teacher of art history and Cristina Moraru [RO], curator and university assistant, which will be moderated by Jorg Scheller [CH], art historian.

On Friday, we invite you for the lecture ”Eastern Europeanizing Globalization. Polish Art Around 1900 as a Case Study of Today”, with the participation of art historian Jorg Scheller [CH]. „In this lecture I will discuss selected Polish artworks and exhibitions at the Venice Art Biennale as examples for the globalization of Central and Eastern European art through large-scale exhibitions. Moreover, I will highlight some inherently globalizing aspects of visual art from the region which is not or less often perceived under the umbrella concept of globalization. The now fashionable nom de guerre „globalization” evokes associations with hyper futuristic banking towers in Singapore, London, New York City, myriads of tourists roaming the globe on the hunt for images they already know from images, and the all-pervading effects of the internet. But the genealogy of globalization is much more than this. Precisely the example of Poland around 1900 provides relevant case studies of phenomena commonly related to contemporary globalization such as migration, diaspora, hybridization, complex identities, imagined worlds, and so forth. By focusing on the time around 1900, I will outline some prefigurations of today’s globalized art scene in order to counterbalance the current fixation on the era after 1989 as the supposedly seminal phase of globalization.”

Also on Friday, join us at Critical Mass – a bicycle ride that happens monthly, globally, usually on the last Friday of the month. Critical Mass movement is independent, without any official message, even though it is often perceived as an effort to promote alternative transport and to raise awareness about the safety issues of cyclists, who are forced to share the road with other motorised vehicles. In Chișinău, all traffic participants, including cars, public transport, pedestrians, need to respect the importance of cyclists. Also, it is a good opportunity to get to know one another and to encourage others to use bicycles as transport.During the event, we follow traffic rules and we do not provoke situations of risk or accidents. We need positive attention as traffic participants. Anyone with an alternative way of transport is welcome! Do not forget about bicycle lights and safety vests, in case it gets dark we need to be visible. The route is usually determined collectively on the spot Kormușka / 113, 31 August street.

In the frame of this week will take place a workshop in the format of a discussion group.

Join us on Tuesday for the seminar „How to deal with an art object?” with Alex Cosmescu [MD]. The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. We will approach the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s