Edu-Art 2021: Oraș Iluminat / Locuri Incerte – apel de participare la un laborator de fotografie experimentală / Город в свете / Места Неопределенности – открытый прием заявок для экспериментальной фото лаборатории

– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

City in Spotlight: Locuri incerte – laborator de fotografie experimentală cu participarea fotografilor Ramin Mazur [MD] și Ruben Hollinger [CH], cu scopul de a elabora o cercetare artistică la tema Periferiei.

Chișinău: 2 – 20 septembrie 2021

Invităm fotografi, tineri artiști, cercetători și activiști culturali și toți cei care sunt interesați să lucreze cu imagini și mediul urban să se înscrie la laborator de fotografie experimentală.

Vom căuta noi fire narative și noi forme pentru a crea un discurs la tema orașului și despre schimbările prin care trece acesta, dar și despre felul în care vrem noi să-l vedem. În ultimele câteva decenii, Chișinăul s-a transformat rapid ca urmare a schimbărilor politice și economice de după destrămarea Uniunii Sovietice. Însă este dificil de a investiga aceste transformări din cauza proceselor de lungă durată caracteristice perioadei de tranziție, de aceea orașul, care era odată un loc cunoscut, a devenit un loc marginalizat care își pierde treptat din esență, devenind un spațiu confuz și greu de „citit”, pentru a-l înțelege. Fiind capitala unui stat aflat la periferia atât URSS-ului cât și în relație cu Uniunea Europeană, orașul își păstrează simbolurile caracteristice ambelor perioade, acestea regăsindu-se „înscrise” pe diverse straturi. Pentru a ne învăța să citim orașul într-un mod diferit, va trebui să „disecăm” aceste straturi și să căutăm noi sensuri, chiar dacă se pare greu de le înțeles și de orientat printre ele.

În cadrul laboratorului de fotografie, ne propunem să creăm o atmosferă informală, unde să putem face schimb și să propunem ideile și proiectele noastre. Va fi un loc de experimentare, și nu un studiou în care cunoștințele se transmit de sus în jos, iar ideile se aprobă în același fel. Pornind de la întrebările noastre individuale și colective, care ne vor ghida spre crearea conținutului, percepem acest atelier ca pe un proces deschis cu rezultate neprevăzute și nu neapărat într-un cadru prestabilit al cercetării noastre artistice.

Engleza va fi limba de lucru în cadrul atelierului, astfel este necesară cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare!

Doritorii de a se înscrie la atelier sunt rugați să completeze formularul de participare până la data de 31 iulie 2021. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 5 august 2021.

informație suplimentară despre proiectul Edu-Art 2021

credit imagine: Ramin Mazur

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care ÙR | Transformation space din Rîbnița, Accolada și Медики ЗА Экологию (Medici pentru ecologie) din Dubăsari, facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, B68, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și alte spații.

Proiectul Edu-Art 2021 este realizat cu aportul participanților și a partenerilor implicați, beneficiind de suportul financiar al CEC Arts Link (SUA) și al Uniunii Europene, oferit în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Opiniile exprimate în cadrul proiectului nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.

РУ

Edu-Art 2021 / укрепление связей между художественными сообществами

Город в свете: Места Неопределенности – экспериментальная фотолаборатория с участием фотографов Рамина Мазура [MD] и Рубена Холлингера [CH], целью которой является художественное исследование темы Периферии.

Кишинев: 2 – 20 сентября 2021

Приглашаем фотографов, молодых художников, исследователей, культурных активистов и тех, кому интересно работать с изображениями и городской средой, записаться в лабораторию экспериментальной фотографии.

Мы будем открывать для себя новые нарративы и формы для создания дискурса о городе и о том, как он трансформируется, а также о том, каким мы хотим его видеть. В течение последних нескольких десятилетий Кишинев быстро менялся вслед за политическими и экономическими изменениями, которые произошли после распада Советского Союза. Однако отследить эти изменения становится непросто из-за длительных процессов, характерных для переходного периода, поэтому город, который когда-то ощущался узнаваемым местом, становится отчужденным пространством, которое частично теряет свой смысл и его довольно сложно «прочитать» и понять. Как столица периферийного государства, как в контексте СССР, так и в отношении Европейского Союза, он сохраняет символы, характерные для обоих периодов, вписанные в разные его слои. Чтобы научиться читать город по-другому, нам придется разрезать эти слои и извлекать из них «новые значения», даже если кажется, что трудно понять и сориентироваться среди них.

Во время лаборатории мы хотим создать неформальную атмосферу, в которой мы можем обмениваться и продвигать наши идеи и проекты. Это место для экспериментов, а не фотостудия, где знания передаются сверху вниз, а идеи утверждаются таким же образом. Начиная с наших индивидуальных или коллективных вопросов, ведущих к созданию контента, мы рассматриваем эту лабораторию как открытый процесс с непредсказуемыми результатами, и не обязательно в фиксированных рамках нашего художественного исследования.

Общение между тренерами и участниками будет происходить преимущественно на английском языке. Приветствуется знание английского на базовом уровне.

Желающие зарегистрироваться для участия в мастерской могут заполнить форму участия до 31 июля 2021 года. Участники, которые зарегистрировались, получат инструкции по электронной почте 5 августа 2021 года.

дополнительная информация о проекте Edu-Art 2021

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Меры по предотвращению распространения вируса COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет основан на предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении Списка эпидемиологических данных. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

Проект Edu-Art предлагает молодым художникам, архитекторам и градостроителям, менеджерам по культуре, кураторам методическую и практическую поддержку, чтобы справиться с давлением глобальных факторов (высокие требования к доступу на рынок труда и существующая конкуренция в сфере искусства, массовая миграция на международном уровне, негарантированность работы в сфере культуры, гражданская пассивность и безынициативность и т. д.), помогая им интегрироваться в контекст независимой культурной среды в Республике Молдова и достигать международных результатов с профессиональной точки зрения.

Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space (Рыбница), Акколада и Медики ЗА Экологию (Дубоссары), художественными факультетами, общественными объединениями, действующими в области современного искусства, инициативами в области культурной и гражданской активности в Молдове и других странах, а также с различными альтернативными культурными пространствами, такими как Прозтранство, B68, Открытая Квартира, Парк Заикина, Республиканский стадион, район Марии Драган в секторе Чеканы и другие пространства.

Проект Edu-Art 2021 реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink (США) и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН. Выраженные здесь взгляды никоим образом не являются официальными взглядами Европейского Союза или ПРООН.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s