Edu-Art 2021: 3rd Space Studio – apel de participare la un atelier de design grafic și publicații de artist / открытый прием заявок на мастерскую графического дизайна и Самиздата

– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

3rd Space Studio: atelier de design grafic și publicații de artist, cu participarea colectivului de artă Kolxoz (Victor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD]) – apel de participare

Chișinău: 16 septembrie – 9 octombrie 2021

Invităm tineri artiști, cercetători și activiști culturali, și pe toți cei interesați să lucreze cu texte și să documenteze procesul creativ, să se înscrie la atelierul de design grafic și publicații de artist (Samizdat).

Scopul atelierului este de a transmite participanților tehnica publicațiilor de artist cunoscută totodată ca „samizdat” (materiale editate de sine stătător), pentru a documenta procesele artistice ale colectivelor de autori și ale autorilor individuali.

Una dintre sarcinile propuse este de a lucra cu spațiul atelierului, în calitate de tipografie mobilă, de spațiu expozițional și loc pentru socializare. Atelierul va avea ca rezultat materiale tipărite, editate de participanții proiectului Edu-Art 2021.

Limbile de lucru în cadrul atelierului vor fi engleza și rusa.

Doritorii de a se înscrie la atelier sunt rugați să completeze formularul de participare până la data de 5 septembrie 2021. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 8 septembrie 2021.

Informație suplimentară despre proiectul Edu-Art 2021.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face, la necesitate, în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care ÙR | Transformation space din Rîbnița, Accolada și Медики ЗА Экологию (Medici pentru ecologie) din Dubăsari, facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, B68, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și alte spații.

Proiectul Edu-Art 2021 este realizat cu aportul participanților și a partenerilor implicați, beneficiind de suportul financiar al CEC Arts Link (SUA), al Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău și al Uniunii Europene, oferit în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Opiniile exprimate în cadrul proiectului nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.

РУ

Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами

3rd Space Studio: мастерская графического дизайна и Самиздата с участием коллектива художников Kolxoz (Виктор Вейвода [CZ] и Максим Поляков [MD]) – приём заявок

Кишинев: 16 сентября – 9 октября 2021

Приглашаем молодых художников, исследователей, культурных активистов и тех, кому интересно работать с текстом и документированием творческих процессов, записаться на мастерскую графического дизайна и Самиздата.

Цель мастерской обучить участников технике Самиздата – публикации своими руками, чтобы документировать художественные процессы коллективов и отдельных авторов.

Одна из задач мастерской – работа со студийным пространством, используя его как мобильную типографию, выставочное пространство и место коммуникации. Результатом мастерской станут печатные материалы, выпущенные участниками проекта Edu-Art 2021.

Общение между тренерами и участниками будет происходить преимущественно на английском и русском языках.

Желающие зарегистрироваться для участия в мастерской могут заполнить форму участия до 5 сентября 2021 года. Участники, которые зарегистрировались, получат инструкции по электронной почте 8 сентября 2021 года.

Дополнительная информация о проекте Edu-Art 2021.

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Меры по предотвращению распространения вируса COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет основан, в зависимости от епидемиологической ситуации, на предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении Списка эпидемиологических данных. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

Проект Edu-Art предлагает молодым художникам, архитекторам и градостроителям, менеджерам по культуре, кураторам методическую и практическую поддержку, чтобы справиться с давлением глобальных факторов (высокие требования к доступу на рынок труда и существующая конкуренция в сфере искусства, массовая миграция на международном уровне, негарантированность работы в сфере культуры, гражданская пассивность и безынициативность и т. д.), помогая им интегрироваться в контекст независимой культурной среды в Республике Молдова и достигать международных результатов с профессиональной точки зрения.

Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space (Рыбница), Акколада и Медики ЗА Экологию (Дубоссары), художественными факультетами, общественными объединениями, действующими в области современного искусства, инициативами в области культурной и гражданской активности в Молдове и других странах, а также с различными альтернативными культурными пространствами, такими как Прозтранство, B68, Открытая Квартира, Парк Заикина, Республиканский стадион, район Марии Драган в секторе Чеканы и другие пространства.

Проект Edu-Art 2021 реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink (США), Посольства Чешской Республики в Кишинёве и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН. Выраженные здесь взгляды никоим образом не являются официальными взглядами Европейского Союза или ПРООН.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s