Edu-Art 2021: Muncitorii artei stradale – prezentare publică / Рабочий класс стрит-арта – публичная презентация

– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Muncitorii artei stradale – prezentare publică
16 octombrie 2021, ora 13:00
online, Google meet: https://meet.google.com/smm-zuaq-don

Vă invităm la o prezentare de Alexandra Novac și Veaceslav Belov despre rezultatele atelierului din vară „Muncitorii artei stradale”, care a inclus mai multe intervenții în spațiul urban din Rîbnița pe parcursul lunii august și a fost „încununat” cu o pictură murală.

La eveniment, artiștii își vor putea împărtăși din experiența de lucru cu spațiul urban, vor discuta despre provocările pe care le-au întâlnit în legătură cu temele abordate – identitate, gen, migrație, ecologie.

În final, cei prezenți vor cunoaște despre cum să interacționeze desinestătător cu mediul urban prin tehnici de artă stradală, vor afla despre instrumente practice și vor primi multă inspirație pentru a-și crea propriile proiecte.

Alăturați-vă chat-ului Telegram unde puteți primi sarcini individuale și unde puteți discuta și analiza reușitele.

Viacheslav Belov [RU], artist din Sankt Petersburg. A studiat la școala de artă numită după. M.B. Grekov (orașul Rostov-pe-Don). A studiat la Academia de Arte I. E. Repin, în atelierul istoric al A.A. Mylnikov (Sankt Petersburg). A participat în proiecte de stat pentru crearea mozaicurilor în 9 stații de metrou din Sankt Petersburg. A participat la festivalul de artă stradală Stenograffia, Ekaterinburg. A participat la crearea decorațiunilor de mozaic din interiorul Catedralei Sf. Sava din Belgrad (Serbia), setul de mozaic a fost creat în atelierele Z. Tsereteli (MMOMA) din Moscova. A participat la crearea unui proiect de artă în Kirovsk (cu sprijinul Fundației Ruarts, Artmossfere). A realizat proiecte independente de artă stradală în diferite orașe (Moscova, Sankt Petersburg, Rostov-pe-Don, Novorossiysk).

Alexandra Novac [MD], ÙR | Transformation space, Rîbnița. Alexandra este fotografă și artistă din Transnistria. Lucrează la proiecte artistice, la tema transformării și renașterii spațiului public; o interesează subiectele legate de mentalitate și stereotipuri, în contextul comunității locale. Are o atitudine pozitivă referitor la dezvoltarea comunității prin cultură și prin artă. Alexandra s-a născut în Ucraina, în anul 1990; locuiește în Transnistria. Are o activitate artistică de șase ani (fotografie de portret, artă experimentală prin îmbinarea tehnicelor desenului și fotografia, crearea obiectelor de artă, participă la expoziții). Alexandra este cofondatoarea proiectului ÙR | Transformation space – o comunitate de artiști vizuali și activiști din Rîbnița care transformă spațiile din jurul lor. Mai multe despre proiect vedeți pe pagina de instagram sau vk.

Mai multe despre proiectul Edu-Art 2021.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Acest eveniment face parte din programul public al proiectului Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice, care este organizat și se desfășoară în spații culturale alternative din orașele Rîbnița, Dubăsari și Chișinău.

РУ

Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами

Рабочий класс стрит-арта – публичная презентация
16 октября 2021, 13:00
online, в Google meet: https://meet.google.com/smm-zuaq-don

Приглашаем вас на презентацию художников Александры Новак и Вячеслава Белова о результатах летнего курса „Рабочий класс стрит-арта”, который содержал в себе ряд интервенций в городском пространстве Рыбницы в течение августа, увенчавшиеся муралом.

На мероприятии художники смогут поделиться своим опытом взаимодействия с городским пространством, обсудить вызовы, с которыми сталкивались участники проекта сквозь призму тем идентичности, гендера, миграции, экологии.

В конце участники смогут узнать о возможностях как самостоятельно взаимодействовать с городской средой при помощи средств уличного искусства, получить практические инструменты и вдохновиться на создание своих проектов.

Присоединяйтесь к телеграм чату, в котором вы сможете получить индивидуальные задания и обсудить результаты.

Вячеслав Белов [RU], Санкт-Петербург. Учился в художественном училище им. М.Б. Грекова (г. Ростов-на-Дону). Учился в Академии художеств им. И.Е. Репина, монументальная мастерская А.А. Мыльникова (Санкт-Петербург). Участвовал в гос. проектах по созданию мозаичных панно на 9 станциях метро г. Санкт-Петербург. Принимал участие в стрит арт фестивале Stenograffia в г. Екатеринбург. Участвовал в создании мозаичного оформления интерьера собора святого Саввы в г. Белград (Сербия) , набор мозаики происходил в мастерских З. Церетели (MMOMA) в г. Москва. Принимал участие в создании арт проекта в г. Кировск (при поддержке Ruarts foundation , Artmossfere). Делал независимые стрит-арт проекты в разных городах (Москва, Санкт- Петербург, Ростов-на -Дону, Новороссийск).

Александра Новак [MD], фотограф и художница из Приднестровья. Работает над художественными проектами на тему трансформации и возрождения публичного пространства; ее интересуют темы, связанные с менталитетом и стереотипами в контексте местного сообщества. Положительно относится к развитию общества через культуру и искусство. Александра родилась в Украине в 1990 году; живет в Приднестровье. Шесть лет занимается художественной деятельностью (портретная фотография, экспериментальное искусство путем совмещения техник рисования и фотографии, создание арт-объектов, участие в выставках). Александра – соучредитель проекта ÙR | Пространство трансформации – сообщество художников и активистов из Рыбницы, которые трансформируют пространство вокруг себя. Подробнее о проекте смотрите на странице инстаграм или вк.

Дополнительная информация о проекте Edu-Art 2021.

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Это мероприятие является частью общественной программы проекта Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами, который организуется и проводится в альтернативных культурных пространствах в городах Рыбница, Дубоссары и Кишинев.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s